Bezplatná podpora

Co je bezplatná podpora?

Bezplatná podpora pro hardware zahrnuje telefonickou podporu k základnímu nastavení, instalaci, montáži a připojení. Další informace najdete v materiálech týkajících se podpory, které byly přibaleny k vašemu produktu Apple.

Bezplatná podpora pro software zahrnuje telefonickou podporu k instalaci, spouštění nebo přeinstalaci (kromě obnovení dat) v případě, že konfigurace vašeho hardwaru splňuje minimální systémové požadavky daného softwaru. Další informace najdete v materiálech týkajících se podpory, které byly přibaleny k vašemu produktu Apple.

Výhody jednoleté omezené záruky Apple a programu AppleCare Protection Plan jsou poskytovány navíc k právům vyplývajícím ze zákona o ochraně spotřebitele. Podrobnosti najdete na této stránce.

Jaký je rozsah poskytované bezplatné podpory?

Většina softwarových a hardwarových produktů Apple zahrnuje neomezený počet incidentů bezplatné podpory po dobu prvních 90 dnů vlastnictví produktu, případně déle, pokud to vyžaduje zákon. Na Apple Watch Edition se vztahuje bezplatná podpora po dobu 2 let. Další informace najdete v materiálech týkajících se podpory, které byly přibaleny k vašemu produktu Apple.

Technickou podporu k vašemu iPhonu poskytuje ve spolupráci se společností Apple přímo váš operátor. Pro další informace se obraťte přímo na operátora, u kterého jste iPhone zakoupili.

Výhody jednoleté omezené záruky Apple a programu AppleCare Protection Plan jsou poskytovány navíc k právům vyplývajícím ze zákona o ochraně spotřebitele. Podrobnosti najdete na této stránce.

Jak Apple definuje „incident podpory“?

Incident podpory definuje Apple jako konkrétní, samostatný problém, který lze vyřešit izolováním jeho původu na jedinou příčinu. Incidenty podpory určuje společnost Apple na základě vlastního uvážení. Incident podpory je pokládán za vyřešený, jakmile se zákazníkovi dostane jednoho z následujících:

  • Informace, která problém vyřeší
  • Informace, jak získat softwarové řešení, které problém vyřeší
  • Sdělení, že je problém způsoben známým, nevyřešeným problémem nebo nekompatibilitou s podporovaným produktem
  • Informace o možnosti vyřešit problém přechodem na novější verzi podporovaného produktu
  • Sdělení, že problém byl identifikován jako chyba hardwaru 
  • Informace, která problém izoluje na produkt jiného výrobce, nepodporovaný společností Apple