Program autorizovaných poskytovatelů servisu Apple

Program autorizovaných poskytovatelů servisu Apple (Apple Authorized Service Provider, AASP) je určený pro firmy, které mají zájem nabízet záruční a mimozáruční opravy produktů Apple. Zúčastněné firmy získají přístup k originálním dílům, nástrojům, školením, servisním příručkám, diagnostice a zdrojům Apple, které budou k opravám potřebovat.

Kdo se do programu může přihlásit?

Autorizovaným poskytovatelem servisu Apple se můžou stát firmy, organizace, univerzity a vysoké školy v oblastech, kde Apple poskytuje servis přímo.

Autorizovaným poskytovatelem servisu Apple se můžou stát autorizovaní prodejci Apple a firmy, které se specializují na servis v oblastech, kde Apple poskytuje servis přímo.

Prodejci a distributoři dílů se do programu zaregistrovat nemůžou.

Jaké jsou požadavky?

Požadavky na firmy

Organizace žádající o zařazení mezi autorizované poskytovatele servisu Apple musí fungovat už rozumně dlouhou dobu a dát společnosti Apple k přezkoumání své účetní závěrky. Je potřeba mít sjednaný bankovní úvěr, který musí schválit finanční tým Apple pro příslušnou oblast. Organizace by v rámci svého podnikání měla aktivně propagovat značku Apple a stejně tak i produkty servisu a podpory AppleCare.

Provozní požadavky

Autorizovaní poskytovatelé servisu musí za všech okolností splňovat standardy společnosti Apple týkající se úrovně servisu, certifikace techniků a dostupnosti servisu zákazníkům. Autorizovaní poskytovatelé servisu musí dokončit minimálně 200 oprav za čtvrtletí. Apple autorizované poskytovatele servisu průběžně kontroluje a vyhodnocuje, aby zajistil soustavné dodržování těchto vysokých standardů. Servisní nástroje, školení, servisní příručky a diagnostické prostředky Apple musí být udržovány v utajení.

Prostory

Organizace musí provozovat snadno přístupné veřejné servisní místo s vyhrazeným servisním personálem. Takové prostory musí obsahovat čistou a reprezentativní zónu na příjem zákazníků, kteří své zařízení přinesou na servis osobně, a dále bezpečnou zónu dílny na provádění oprav a uskladnění dílů nebo zařízení přijatých na opravu. Jako autorizované servisní místo nemůže sloužit rezidenční adresa.

Certifikace techniků

Autorizovaní poskytovatelé servisu musí opravy produktů Apple svěřovat jen certifikovaným technikům Apple.

Autorizovaný poskytovatel servisu by měl zaměstnávat aspoň jednoho certifikovaného technika Apple, aby dokázal provést požadované minimum 200 oprav za čtvrtletí.

Předpokladem získání certifikace pro opravy produktů Apple je složení online zkoušek v Autorizovaném zkušebním centru. Certifikace se vydávají pro konkrétní produkty a aktualizují se každý rok. Společnosti, které byly schváleny jako autorizovaní poskytovatelé servisu, nemusí platit poplatky za certifikační zkoušky.

Podrobné informace o přípravných kurzech a zkouškách pro certifikace Apple najdete tady.

Registrace

Na adresu aasp_application_euro@apple.com pošlete e‑mail se všemi následujícími informacemi:

 • Registrovaný název společnosti (včetně obchodního názvu, pokud ho používá), pod kterým firma podniká
 • Jednatel/majitel
 • Adresa obchodního místa nebo míst (poznámka: domácí kanceláře nebo PO boxy Apple neakceptuje)
 • Telefonní číslo místa
 • E‑mailová adresa ve vaší firemní doméně
 • Web firmy
 • Předchozí zkušenosti nebo historie jako poskytovatel servisu nebo prodejce Apple
 • Účel podnikání včetně zákaznického segmentu nebo typu zákazníků

Poznámky

 • Přihlášky, které nesplní požadavky programu, nebude Apple brát ke zvážení.
 • Splnění požadavků programu nezaručuje přijetí do programu.
 • Apple si vyhrazuje právo jakoukoli přihlášku bez odůvodnění zamítnout.
 • Apple nepřijme ke zvážení přihlášky od zájemců, kteří používají ochranné známky Apple v názvu firmy nebo webových stránek, pokud takové užití nevyhovuje Podmínkám pro ochranné známky Apple.

Další informace o všech programech servisu a oprav, které Apple nabízí, najdete tady.