Poskytovatelé servisu a oprav produktů Apple

Následující programy jsou dostupné společnostem a organizacím, které mají zájem o provádění servisu a oprav produktů Apple.

Autorizovaný poskytovatel servisu Apple

Program autorizovaných poskytovatelů servisu Apple (Apple Authorized Service Provider, AASP) je určený pro firmy, které mají zájem nabízet záruční a mimozáruční opravy produktů Apple.

Další informace a přihlášky najdete na stránce Programu autorizovaných poskytovatelů servisu Apple.

Poskytovatel omezeného servisu

Poskytovatelé omezeného servisu jsou autorizovaní poskytovatelé servisu Apple, kteří si přejí nabízet servis jen konkrétním zákazníkům nebo jen pro vybrané produkty Apple.

Další informace a přihlášky najdete na stránce Programu autorizovaných poskytovatelů servisu Apple.

Účet se samoobslužným servisem

Program účtů se samoobslužným servisem (Self-Servicing Account (SSA)) je určený pro instituce a firmy, co si chtějí samy opravovat produkty, které vlastní nebo pronajímají.

Další informace a přihlášky najdete na stránce Programu účtů se samoobslužným servisem.

Nezávislý poskytovatel oprav

Program nezávislých poskytovatelů oprav (Independent Repair Provider) je určený pro firmy, které mají zájem nabízet mimozáruční opravy iPhonu a Macu.

Další informace a přihlášky najdete na stránce Programu nezávislých poskytovatelů oprav.