macOS High Sierra

Kontrola aplikací, které mají přístup k vašim kalendářům a připomínkám

Některé aplikace a webové stránky poskytují různé služby a funkce, které mohou využívat informace z vašich kalendářů nebo vaše připomínky. Určitá aplikace může například použít data z vašeho kalendáře pro naplánování události nebo nastavení připomínky.

Máte možnost určit, kterým aplikacím bude povoleno využívat údaje z vašeho kalendáře a z Připomínek.

  1. Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zabezpečení a soukromí a poté na Soukromí.

    Otevřít panel Soukromí

  2. Klikněte na Kalendáře.

  3. Zaškrtněte políčko u aplikací, jimž chcete povolit využívání údajů z vašeho kalendáře a z Připomínek. Zrušením zaškrtnutí políčka můžete přístup pro danou aplikaci vypnout.

    Zakážete-li některé aplikaci přístup, zobrazí se při příštím pokusu aplikace o použití vašich informací výzva k opětovnému povolení přístupu.

Pokud povolíte použití údajů ze svých kalendářů a připomínek aplikacím a webovým stránkám třetích stran, budou se na vás vztahovat jejich zásady pro zpracování osobních údajů, a nikoli zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple. Zásady ochrany osobních údajů třetích stran si přečtěte, abyste věděli, jakým způsobem daná strana vaše údaje používá. Další informace viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple.