macOS High Sierra

Ovládání Macu a aplikací pomocí příkazů pro diktování

Je‑li zapnuto Vylepšené diktování, můžete během diktování textu svůj Mac ovládat a provádět na něm různé úlohy pomocí příkazů pro diktování (označovaných též jako hlasové příkazy). Standardně je k dispozici velký výběr příkazů pro výběr, navigaci, úpravy, formátování a také systémových příkazů. Můžete zadat například hlasový příkaz pro výběr textu, posuv dokumentu nebo stisknutí klávesy Return.

Pro pokročilejší úlohy, jako je přepínání mezi aplikacemi, navigace v oknech nebo vyhledávání pomocí Spotlightu, můžete zapnout sadu pokročilých příkazů pro diktování a dokonce i vytvořit své vlastní příkazy.

Můžete nastavit volbu pro vyslovení klíčové fráze diktování, díky níž můžete zahájit diktování a použít příkazy pro diktování, i když právě provádíte jiné akce než diktování textu.

Poznámka: Před použitím kterýchkoli příkazů pro diktování je nejprve nutné zapnout funkci Diktování.

 1. Stiskněte klávesovou zkratku pro diktování, nebo pokud jste aktivovali klíčovou frázi diktování, vyslovte tuto frázi a po ní řekněte „start dictating“ (začínáme diktovat), tedy například „Computer, start dictating“ (Počítači, začínáme diktovat).

  Nejsou-li aktivovány pokročilé příkazy, musí se ukazatel nebo aktivní fokus nacházet v některé vstupní oblasti, například v dokumentu nebo v poli hledání. Zobrazí se okno odezvy a posunuje se s kurzorem.

 2. Vyslovte příkaz. Pokud právě diktujete text, vyčkejte před vyslovením příkazu několik sekund (jinak se může stát, že bude příkaz začleněn do diktovaného textu).

  Zde je několik tipů pro použití příkazů pro diktování:

  • Je-li zobrazeno okno odezvy, nemusíte klíčovou frázi vyslovovat (ale můžete, pokud chcete).

  • Chcete-li zobrazit seznam příkazů, vyslovte „Show commands“ (Zobrazit příkazy). Seznam se může lišit podle toho, se kterou aplikací pracujete a jakou akci provádíte. Příklad: Při práci v dokumentu v TextEditu jsou zobrazeny příkazy pro formátování, ale předvolbách systému nikoli.

  • V seznamu příkazů můžete rychle vyhledávat pomocí hlasového příkazu „How do I <akce>?“ (Jak mám provést <akci xy>?) Pokud se například zeptáte „How do I scroll?“ (Jak mám posouvat obsah?), zobrazí se příkazy související s posouváním zobrazeného obsahu.

 3. Jakmile jste s zadáváním příkazů hotovi, řekněte „Stop dictating“ (Konec diktování) nebo stiskněte klávesovou zkratku diktování.

Pokud systém vaše vyslovované příkazy pro diktování nerozpoznává nebo pokud mikrofon v okně odezvy na váš hlas nereaguje, vyzkoušejte tato řešení.