macOS High Sierra

Diktování zpráv a dokumentů

Poté, co na panelu Diktování v systémových předvolbách Klávesnice zapnete diktování, můžete diktovat text všude tam, kde jej lze zadat z klávesnice. Hlasitost vyslovených příkazů kontroluje okno odezvy diktování, které také poskytuje základní ovládací prvky diktování.

Okno odezvy diktování a dokument TextEditu s nadiktovaným textem

Zapnutí diktování

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému, potom klikněte na volbu Klávesnice a nakonec na Diktování.

  Otevřít panel Diktování

 2. Klikněte na Zapnuto. Zobrazí-li se výzva, klikněte na Zapnout diktování.

 3. Chcete-li používat Vylepšené diktování, označte stejnojmenné zaškrtávací políčko.

  Když zapnete Vylepšené diktování, budete moci diktovat text, i když budete offline, a k spuštění diktování bude možné využívat klíčovou frázi. Více informací viz Použití klíčové fráze diktování a nabídky.

  Pokud software potřebný k použití Vylepšeného diktování stahovat nechcete, můžete výběr volby Vylepšené diktování zrušit a používat online diktování s podporou serveru. Při diktování s podporou serveru jsou nadiktovaná slova odesílána na servery Apple, kde jsou analyzována za použití nejnovějších jazykových dat. Výsledný převedený text se zobrazí po ukončení diktování, jak je popsáno v části „Diktování textu“ níže.

  Další informace získáte kliknutím na odkaz O diktování a soukromí.

 4. Jazyk diktování změníte tak, že kliknete na místní nabídku Jazyk a poté vyberete požadovaný jazyk a dialekt.

  • Přidání jazyka, který není v seznamu: Vyberte volbu Upravit nebo Přidat jazyk a pak vyberte jazyk nebo jazyky, které chcete použít. Pokud používáte funkci Vylepšené diktování, budou vybrané jazyky staženy.

  • Odstranění jazyka: Klikněte na místní nabídku Jazyk, vyberte Upravit a poté vyberte jazyk, který již nechcete používat.

Diktování textu

 1. Umístěte kurzor na místo, na které chcete diktovaný text vložit.

 2. Stiskněte klávesovou zkratku pro diktování, nebo pokud jste aktivovali použití klíčové fráze diktování, vyslovte tuto frázi a po ní řekněte „start dictating“ (začínáme diktovat), tedy například „Computer, start dictating“ (Počítači, začínáme diktovat).

  Můžete také použít příkaz Úpravy > Zahájit diktování.

 3. Jakmile se v okně odezvy diktování zobrazí ikona mikrofonu s kolísajícím indikátorem hlasitosti nebo uslyšíte tón signalizující, že je Mac připraven k diktování, začněte diktovat text.

  Chcete-li vložit interpunkční znaménko, například tečku nebo čárku, vyslovte název interpunkčního znaménka. Také můžete provádět jednoduché formátovací úpravy. Chcete-li například vložit mezeru mezi řádky, vyslovte „nový řádek“ nebo „nový odstavec“. Seznam příkazů, které můžete používat při diktování textu, najdete v tématu Příkazy pro diktování textu.

  Používáte-li Vylepšené diktování, můžete nadiktovaný text průběžně upravovat pomocí klávesnice, myši, trackpadu nebo slovními příkazy. Pokud Vylepšené diktování nepoužíváte a začnete provádět úpravy, relace diktování se ukončí.

 4. Pokud jste konfigurovali diktování pro více jazyků a chcete při diktování přepnout jazyky, klikněte v okně odezvy na volbu jazyka a poté vyberte požadovaný jazyk.

  Další informace o konfiguraci diktování pro více jazyků najdete v části „Zapnutí diktování“ výše.

 5. Jakmile budete hotovi, stiskněte klávesovou zkratku diktování nebo klikněte na tlačítko Hotovo v okně odezvy.

Nejednoznačný text je modře podtržen. V případě, že je text zapsán chybně, klikněte na něj a vyberte alternativu. Správný text můžete také napsat nebo nadiktovat.

Nastavení jiné klávesové zkratky diktování

Ve výchozím nastavení diktování zahajujete a ukončujete dvojím stisknutím klávesy Fn. V případě potřeby si můžete zvolit jinou klávesovou zkratku diktování.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému, potom klikněte na volbu Klávesnice a nakonec na Diktování.

  Otevřít panel Diktování

 2. Klikněte na místní nabídku Zkratka a poté vyberte jinou zkratku.

  Chcete-li vytvořit zkratku, která není uvedena v seznamu, vyberte Vlastní a poté stiskněte požadované klávesy. Můžete například stisknout Alt-Z.

Změna mikrofonu používaného k diktování

V místní nabídce pod ikonou mikrofonu na panelu Diktování v předvolbách Klávesnice se zobrazuje zařízení, které Mac právě používá k poslechu.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému, potom klikněte na volbu Klávesnice a nakonec na Diktování.

  Otevřít panel Diktování

 2. Klikněte na místní nabídku pod ikonou mikrofonu a poté zvolte mikrofon, který se má použít k diktování.

  Vyberete‑li položku Automaticky, bude Mac k poslechu používat zařízení, které budete chtít použít k diktování nejpravděpodobněji.

Vypnutí diktování

 • V nabídce Apple vyberte Předvolby systému, klikněte na volbu Klávesnice, dále na Diktování a potom na Vypnuto.

  Otevřít panel Diktování

Při použití Vylepšeného diktování můžete svůj Mac ovládat vyslovováním příkazů. Můžete například zadat hlasový příkaz pro výběr textu, posuv dokumentu nebo stisknutí klávesy Return. Pro pokročilejší úlohy, jako je přepínání mezi aplikacemi, navigace v oknech nebo kliknutí na různé položky v nabídkách, oknech nebo dialogových oknech, můžete zapnout sadu pokročilých příkazů pro diktování. Kromě toho můžete vytvářet vlastní příkazy. Další informace najdete v tématech Ovládání Macu a aplikací pomocí příkazů pro diktováníKliknutí na položky pomocí příkazu pro diktování.