macOS High Sierra

Správa aplikací, které mohou zjistit vaši polohu

Polohové služby umožňují aplikacím a webovým stránkám shromažďovat a používat data založená na aktuální poloze Macu. Vaše přibližná poloha se zjišťuje pomocí informací z místních sítí Wi-Fi. Polohové služby tyto údaje shromažďují tak, aby vás s jejich pomocí nebylo možné identifikovat.

Vypnutí polohových služeb

 1. Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zabezpečení a soukromí a poté na Soukromí.

  Otevřít panel Soukromí

 2. Klikněte na Polohové služby.

 3. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout polohové služby.

  Pokud v Macu vypnete Polohové služby, vaše přesná poloha nebude zasílána společnosti Apple. Aby bylo možné poskytovat relevantní návrhy hledání, společnost Apple může využívat IP adresy vašeho internetového připojení k přibližnému odhadu vaší polohy jejím porovnáním se zeměpisnou oblastí.

  I v případě, že polohové služby vypnete, mohou aplikace a webové stránky třetích stran používat jiné způsoby určování vaší polohy. V případě nouze může být poloha vašeho Macu použita k poskytnutí pomoci v reakci na tísňové volání bez ohledu na to, zda jsou polohové služby zapnuty.

Určení aplikací a systémových služeb, které mohou využívat polohové služby

 1. Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zabezpečení a soukromí a poté na Soukromí.

  Otevřít panel Soukromí

 2. Klikněte na Polohové služby.

 3. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 4. Zaškrtněte políčko u aplikace, které chcete povolit používání polohových služeb. Zrušením zaškrtnutí políčka můžete polohové služby pro danou aplikaci vypnout.

  Pokud polohové služby pro aplikaci vypnete, při příštím pokusu aplikace o použití služby se zobrazí výzva k jejich opětovnému zapnutí.

 5. Posuňte zobrazení seznamu aplikací až dolů, dokud se neobjeví položka Systémové služby. Kliknutím na tlačítko Podrobnosti poté zobrazíte specifické systémové služby, které používají vaši polohu.

  Polohově závislé návrhy umožňují využívat polohu vašeho Macu ve funkcích Návrhy v SafariNávrhy Spotlightu.

  Funkce Významná místa umožňuje Macu identifikovat místa, která pro vás mají zvláštní význam, a zjišťovat užitečné polohově závislé informace v Mapách, Kalendáři, Fotkách a dalších aplikacích. Významná místa jsou zašifrovaná a společnost Apple k nim nemá přístup. Kliknutím na Podrobnosti zobrazíte seznam identifikovaných míst. V seznamu můžete vybrat a odstranit jednotlivá místa nebo můžete odstranit všechna místa kliknutím na Smazat historii.

Pokud povolíte použití informací o aktuální poloze aplikacím a webovým stránkám třetích stran, budou se na vás vztahovat jejich zásady ochrany osobních údajů, nikoli zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple. Zásady ochrany osobních údajů třetích stran si přečtěte, abyste věděli, jakým způsobem daná strana vaše informace používá.

Používáte‑li Návrhy v Safari nebo Návrhy Spotlightu, bude v okamžiku odeslání vyhledávacího dotazu v Safari nebo Spotlightu odesláno společnosti Apple také umístění vašeho Macu. Díky tomu jsou návrhy Spotlightu přesnější a lépe fungují i další produkty a služby Apple.

Další informace viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple.