macOS High Sierra

Použití gest trackpadu a myši

Používáte‑li trackpad Apple nebo myš Magic Mouse, můžete pomocí gest, jako je například kliknutí, klepnutí, rozevření a sevření či přejetí, přibližovat dokumenty, procházet hudbu a webové stránky, otáčet fotografie, otvírat Oznamovací centrum a mnoho dalšího.

Gesta na trackpadu

Klikejte, klepejte, přejíždějte a používejte další gesta jedním nebo více prsty na povrchu trackpadu. Chcete-li například listovat stránkami dokumentu, přejeďte doleva nebo doprava dvěma prsty. Chcete‑li se podívat na všechna gesta použitelná pro trackpad či některá z nich vypnout nebo přizpůsobit, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Trackpad.

Otevřít předvolby Trackpad

Příklady gest na trackpadu pro zvětšování a zmenšování webové stránky a přechod mezi celoobrazovkovými aplikacemi

Gesta na myši

Klikejte, klepejte a přejíždějte jedním nebo více prsty po povrchu myši. Chcete-li například listovat stránkami dokumentu, přejeďte doleva nebo doprava jedním prstem. Chcete‑li se podívat na všechna gesta použitelná pro myš či některá z nich vypnout nebo přizpůsobit, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Myš.

Otevřít předvolby Myš

Příklady gest na myši pro zvětšování a zmenšování webové stránky a přechod mezi celoobrazovkovými aplikacemi