Používání Multi-Touch gest na Macu

Na Multi-Touch trackpadu nebo myši Magic Mouse můžete provádět užitečné akce klepáním, přejížděním prstů a jejich rozevíráním nebo svíráním.

Gesta na trackpadu

Pro další informace o těchto gestech zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Trackpad. Tady můžete jednotlivá gesta vypnout, změnit jejich typ a zjistit, jaká gesta fungují na vašem Macu.

Gesta na trackpadu vyžadují Magic Trackpad nebo vestavěný trackpad Multi-Touch. Pokud váš trackpad podporuje Force Touch, můžete používat i přitlačení a haptickou odezvu.

Kliknutí klepnutím
Klikněte klepnutím jedním prstem.
     

Sekundární kliknutí (kliknutí pravým tlačítkem)
Klikněte nebo klepněte dvěma prsty.
    

Inteligentní zvětšení
Dvojitým klepnutím dvěma prsty přiblížíte a oddálíte danou stránku nebo PDF dokument.
     

Posouvání
Přejetím nahoru nebo dolů dvěma prsty posunete zobrazení.1
    
    

Zvětšení nebo zmenšení
Sevřením nebo rozevřením dvou prstů zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení.
    
    

Otáčení
Otáčením dvou prstů otočíte fotku nebo jinou položku.
    

Přejetí mezi stránkami
Přejetím doleva nebo doprava dvěma prsty přejdete na předchozí nebo následující stránku.
    

Otevření Oznamovacího centra
Přejetím doleva od pravého okraje dvěma prsty otevřete Oznamovací centrum.
    

Tažení třemi prsty
Třemi prsty můžete přetahovat položky na obrazovce a kliknutím nebo klepnutím je upustit na požadované místo. Tato funkce se zapíná v předvolbách Zpřístupnění.

 

Hledání a datové detektory
Klepnutím třemi prsty vyhledáte slovo nebo provedete různé akce s daty, adresami, telefonními čísly a dalšími informacemi.

Zobrazení plochy
Rozevřením palce a tří prstů zobrazíte plochu.


    

Launchpad
Sevřením palce a tří prstů zobrazíte Launchpad.
    

 

Mission Control
Přejetím nahoru čtyřmi prsty2 otevřete Mission Control.
    

Aplikace Exposé
Přejetím dolů čtyřmi prsty 2 zobrazíte všechna okna právě používané aplikace.
    

Přejetí mezi aplikacemi na celé obrazovce
Přejetím doleva nebo doprava čtyřmi prsty 2 se můžete přesouvat mezi plochami a aplikacemi na celé obrazovce.

 

Gesta myši

Pro další informace o těchto gestech zvolte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Myš. Tady můžete jednotlivá gesta vypnout, změnit jejich typ a zjistit, jaká gesta fungují na vašem Macu. Gesta myši vyžadují Magic Mouse.

Sekundární kliknutí (kliknutí pravým tlačítkem)
Klikněte na pravou stranu myši.
    

Posouvání
Přejetím nahoru nebo dolů jedním prstem posunete zobrazení.1
    

Inteligentní zvětšení
Dvojitým klepnutím jedním prstem přiblížíte a oddálíte danou stránku nebo PDF dokument.
    

Mission Control
Dvojitým klepnutím dvěma prsty otevřete Mission Control.
     

Přejetí mezi aplikacemi na celé obrazovce
Přejetím doleva nebo doprava dvěma prsty se můžete přesouvat mezi plochami a aplikacemi na celé obrazovce.
    

Přejetí mezi stránkami
Přejetím doleva nebo doprava jedním prstem přejdete na předchozí nebo následující stránku.
    

1. Posouvání pomocí trackpadu můžete vypnout v předvolbách zpřístupnění.

2. V některých verzích macOS toto gesto používá tři prsty místo čtyř.

Datum zveřejnění: