macOS High Sierra

Odesílání souborů do zařízení ve vaší blízkosti pomocí AirDropu

Prostřednictvím AirDropu můžete bezdrátově zasílat dokumenty, fotografie, webové stránky, místa na mapě a další data komukoli ve vašem okolí. Můžete posílat a přijímat položky mezi Macem a iOS zařízeními nacházejícími se v téže síti.

AirDrop využívá k přenosu souborů mezi zařízeními Bluetooth a Wi-Fi. Bluetooth a Wi-Fi máte na svém Macu pravděpodobně už zapnuté. Pokud ne, AirDrop vás vyzve k jejich zapnutí při pokusu o poslání položky.

Pokud chcete přijímat soubory z jiných zařízení, prostě jen určete, kdo smí posílat položky na vaše zařízení.

Okno AirDropu

Posílání položek

Položky můžete posílat z Finderu, z plochy nebo z aplikací, například ze Safari či Map. Chcete-li odeslat soubory přes AirDrop, použijte jednu z následujících metod:

  • Z plochy nebo z okna Finderu: Klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na položku, kterou chcete odeslat, vyberte z nabídky zkratek Sdílet > AirDrop a pak vyberte zařízení, na které chcete položku poslat.

  • Z Finderu: Klikněte na AirDrop na bočním panelu Finderu a přetáhněte položku na zařízení, na které ji chcete poslat.

  • Z aplikace: Klikněte na tlačítko Sdílet na nástrojovém panelu aplikace, vyberte AirDrop a potom vyberte zařízení, na které chcete položku poslat.

Pokud v okně AirDrop nevidíte zařízení, se kterým chcete sdílet, klikněte na téma „Nevidíte hledaného uživatele?“

Pokud jiný uživatel, který vám chce poslat soubor, nevidí vaše zařízení, ujistěte se, že máte zařízení nastavené na povolení ostatním, aby vám mohli posílat položky přes AirDrop.

Příjem položek

Obdržíte‑li od jiného uživatele jakoukoli položku, můžete ji přijmout nebo odmítnout.

Když odešlete položku z jednoho svého zařízení do jiného (například z Macu na iPhone) a na obou těchto zařízeních jste přihlášeni k iCloudu, bude položka přijata a uložena automaticky.

  • Na Macu: Vyhledejte položku ve složce Stahování.

  • V zařízení se systémem iOS: Vyhledejte položku v příslušné aplikaci. Fotografie se například otvírají v aplikaci Fotky a webové stránky se otvírají v Safari.

Výběr uživatelů, kteří vám mohou posílat položky přes AirDrop

Na svém Macu nebo iOS zařízení můžete nastavit, kdo vám smí posílat položky přes AirDrop – nikdo, jen kontakty nebo kdokoli.

  • Na Macu: Klikněte na AirDrop na bočním panelu Finderu a pak vyberte některou volbu v místní nabídce „Kdo mě smí vidět“.

  • V zařízení se systémem iOS: Přejetím nahoru od dolního okraje obrazovky otevřete Ovládací centrum, klepněte na AirDrop a potom klepnutím na některou volbu nastavte, kdo smí vidět vaše zařízení.

Chcete-li se dozvědět, zda váš Mac a zařízení, na které posíláte soubory, podporují AirDrop, přečtěte si článek podpory Apple Posílání obsahu z Macu přes AirDrop.