Používání AirDropu na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přes AirDrop můžete během okamžiku sdílet fotky, videa, dokumenty a další obsah s jinými zařízeními Apple v okolí.


Pomocí AirDropu si můžete vyměňovat obsah, jako fotky nebo dokumenty, se zařízeními Apple v okolí.

Než začnete

Než začnete, zkontrolujte pár věcí:

 • Ujistěte se, že je přijímající zařízení poblíž a v dosahu Bluetooth a Wi-Fi.
 • Ujistěte se, že jsou na odesílajícím i přijímajícím zařízení zapnuté Wi-Fi a Bluetooth. Pokud má kdokoli z vás zapnutý Osobní hotspot, vypněte ho.
 • Zkontrolujte, jestli náhodou není na přijímajícím zařízení zapnutý AirDrop jenom pro kontakty. Pokud ano, je nutné, abyste byli uložení v Kontaktech přijímacího zařízení a měli ve svém kontaktu vyplněný e-mail nebo telefonní číslo. Jinak AirDrop nebude fungovat.
 • Pokud vás přijímající člověk v Kontaktech nemá, řekněte mu, aby si příjem přes AirDrop nastavil na Pro všechny – pak soubor bude moct přijmout.

Nastavení příjmu přes AirDrop můžete na volbu Pouze pro kontakty nebo Příjem je vypnutý změnit kdykoli. Určuje se tím, kdo vaše zařízení vidí a může vám přes AirDrop posílat obsah.

Fotka vybraná pro poslání přes AirDrop

Sdílení obsahu přes AirDrop

Přes AirDrop můžete sdílet obsah z Fotek, Safari, Kontaktů a dalších aplikací. Uděláte to takhle:

 1. Otevřete aplikaci a klepněte na Sdílet nebo ikonu Sdílení. Když sdílíte fotku z aplikace Fotky, můžete přejet doleva nebo doprava a vybrat další fotky.
 2. Klepněte na uživatele AirDropu, se kterým chcete obsah sdílet. Nebo si můžete přes AirDrop posílat obsah mezi svými zařízeními Apple. Nevidíte v AirDropu uživatele nebo své druhé zařízení? Přečtěte si, co s tím.

Obrazovka iPhonu s požadavkem na přijetí nebo odmítnutí fotky posílané přes AirDrop

Příjem obsahu přes AirDrop

Když s vámi někdo přes AirDrop sdílí obsah, zobrazí se vám oznámení s náhledem obsahu, ve kterém můžete klepnout na Přijmout nebo Odmítnout.

Když klepnete na Přijmout, přenese se obsah do stejné aplikace, ze které byl odeslán. Například fotky se objeví v aplikaci Fotky a webové stránky se otevřou v Safari. Odkazy na aplikace se otevřou v App Storu, abyste si je mohli stáhnout nebo koupit.

Když obsah přes AirDrop přenesete sami sobě, například z iPhonu do Macu, možnost jeho přijetí nebo odmítnutí neuvidíte. Obsah se přímo odešle do požadovaného zařízení. Jenom je potřeba, abyste byli na obou zařízeních přihlášení stejným Apple ID.

Jak určit, kdo vám může přes AirDrop posílat obsah

Vyberte, kdo může vidět vaše zařízení a posílat vám přes AirDrop obsah.

Přejděte do Nastavení > Obecné > AirDrop. 
Volba Pro všechny, vybraná v nastavení AirDropu

 

Možnosti AirDropu můžete nastavit i v Ovládacím centru. Uděláte to takhle:

 1. Na iPhonu X nebo novějším přejeďte od pravého horního okraje dolů a otevřete Ovládací centrum. Na iPhonu 8 nebo starším přejeďte od dolního okraje obrazovky nahoru.
 2. V levém horním rohu přitlačte na kartu síťových nastavení (nebo na ní podržte prst).
  Ovládací centrum na iPhonu
 3. Klepněte na AirDrop ikona AirDrop.
 4. Pak zvolte jednu z těchto možností:
  • Příjem je vypnutý: Nebudou se vám zobrazovat žádosti o přenos přes AirDrop. 
  • Pouze pro kontakty: Vaše zařízení bude viditelné jenom vašim kontaktům.
  • Pro všechny: Zařízení bude přes AirDrop viditelné všem okolním iOS zařízením.

Jestli vidíte text Příjem je vypnutý a nemůžete ho klepnutím změnit, přejděte do Nastavení > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí > Povolené aplikace a přesvědčte se, že je AirDrop zapnutý.

Datum zveřejnění: