Používání a přizpůsobení Ovládacího centra na iPhonu, iPadu a iPodu touch

V Ovládacím centru můžete rychle udělat fotku, zapnout světla, ovládat Apple TV a dělat další věci. Můžete si ho i přizpůsobit, abyste se rychleji dostali k nejpoužívanějším funkcím.

Otevření Ovládacího centra

Přejeďte prstem od spodního okraje jakékoli obrazovky. Na iPhonu X a novějším nebo iPadu s iOS 12 a novějším přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky.

Zavření Ovládacího centra

Klepněte na horní část obrazovky nebo stiskněte tlačítko plochy. Na iPhonu X a novějším přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru nebo klepněte na obrazovku.

 

Přizpůsobení Ovládacího centra

Ovládací centrum si můžete upravit, abyste se rychle dostali k funkcím, které používáte nejčastěji. Chcete být připravení, kdybyste dostali náhlý nápad? Přidejte si ovládání Diktafonu. Potřebujete jedním klepnutím ztlumit světla v jídelně? Přidejte si ovládání Domácnosti. Uděláte to takto:

  1. Přejděte do Nastavení > Ovládací centrum.
  2. Klepněte na Upravit ovládací prvky.
  3. Nové ovládací prvky přidáte klepnutím na . Odeberete je tím, že klepnete na  a potom na Odstranit.

Jestli chcete změnit uspořádání prvků v Ovládacím centru, přejděte do Nastavení > Ovládací centrum, klepněte na Upravit ovládací prvky, podržte  vedle ovládacích prvků a přetáhněte je do požadovaného pořadí.

Rychlé používání nastavení a aplikací

V Ovládacím centru se rychle dostanete k těmto aplikacím a nastavením.

Zapnutí síťových nastavení

Když otevřete Ovládací centrum a v levém horním rohu přitlačíte na kartu síťových nastavení (nebo na ní podržíte prst), můžete pak zapnout tato nastavení:

  • Letový režim: Okamžitě vypne všechna mobilní připojení vašeho iOS zařízení.
  • Mobilní data:* Povolí nebo zakáže aplikacím a službám připojovat se k internetu přes mobilní síť.
  • Wi-Fi: Se zapnutou Wi-Fi si můžete prohlížet web, streamovat hudbu, stahovat filmy a dělat spoustu dalších věcí.
  • Bluetooth: Na připojení sluchátek, autorádií, bezdrátových klávesnic a dalších Bluetooth doplňků.
  • AirDrop: Umožňuje okamžité sdílení fotek, videí, míst a dalšího obsahu s jinými zařízeními Apple v okolí.
  • Osobní hotspot:* Pomocí hotspotu můžete sdílet internetové připojení tohoto zařízení s počítačem nebo jinými iOS zařízeními.

*K dispozici na iPhonu a modelech iPadu typu Wi-Fi + Cellular.

Ovládání zvuku

Když v pravém horním rohu Ovládacího centra přitlačíte na kartu zvuku (nebo na ní podržíte prst), otevřou se volby pro změnu hlasitosti a rychlé zapnutí přehrávání nebo pozastavení vybrané skladby, podcastu a jiného obsahu.

Klepnutím na  přepnete výstup zvuku na reproduktory, sluchátka, Apple TV nebo jiné zvukové zařízení. Můžete taky pustit stejnou hudbu z několika reproduktorů, které máte doma.

Můžou se taky zobrazovat karty pro okolní zařízení, u kterých je možné ovládat přehrávání zvuku. Pokud chcete ovládat zvuk daného zařízení, klepněte na jeho kartu. Pomocí těchto karet taky můžete vytvořit sdílenou hudební frontu se svými přáteli.

Ovládání klepnutím

Klepnutím rychle zapnete, použijete nebo upravíte následující aplikace a nastavení.


Budík: Klepněte, až si budete chtít nastavit budík.


Jas: Přetažením posuvníku zvýšíte nebo snížíte jas obrazovky.


Kalkulačka:* Na standardní kalkulačce rychle spočítáte, co potřebujete. Anebo můžete zařízení otočit na šířku a využít i pokročilejší funkce vědecké kalkulačky.


Nerušit: Vypne zvuk hovorů a oznámení. Když na této volbě podržíte prst, můžete ji zapnout na hodinu nebo do večera. Můžete ji taky zapnout jen po dobu nějaké akce, nebo dokud jste na nějakém místě, a ona se automaticky vypne po skončení akce, nebo až odejdete.


Při řízení nerušit:* iPhone umí poznat, že možná řídíte, a potlačí příchozí hovory, zprávy a oznámení. Lidem, kteří se vás snaží kontaktovat, přijde upozornění, že řídíte.


Asistovaný přístup: Pomocí Asistovaného přístupu můžete zařízení omezit na jedinou aplikaci a nastavit, jaké funkce budou k dispozici.


Režim nízké spotřeby:* Na režim nízké spotřeby přepněte, až bude vašemu iPhonu docházet baterie a vy ho nebudete v nejbližší době moct nabít.


Lupa: Udělá z vašeho iPhonu lupu, abyste si mohli zvětšit předměty v blízkosti.


Naskenovat QR kód: Vestavěným fotoaparátem iOS zařízení můžete skenovat QR kódy a rychle tak otevírat webové stránky, aniž byste museli psát nebo si pamatovat jejich adresu.

 


Zámek rotace: Nastaví, aby se obrazovka neotáčela, když zařízením otočíte.


Tichý režim:* Rychle potlačí upozornění a oznámení, která na zařízení dostáváte.


Stopky: Na měření toho, jak dlouho něco trvá, a sledování mezičasů.


Velikost textu: Klepnutím na toto tlačítko a přetažením posuvníku nahoru nebo dolů zvětšíte nebo zmenšíte text na zařízení.


Hlasitost: Přetažením ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů upravíte hlasitost přehrávaného zvuku.

*Kalkulačka je k dispozici jenom na iPhonu a iPodu touch. Režim Při řízení nerušit a režim nízké spotřeby jsou k dispozici jenom na iPhonu. Tichý režim je k dispozici jenom na iPadu a iPodu touch.

Přitlačením zobrazíte víc

Na iPhonu 6s a novějším můžete zobrazit další možnosti tím, že na následující aplikace nebo nastavení přitlačíte prstem. Pokud máte iPhone 6 nebo starší, iPad, nebo iPod touch, zobrazíte další možnosti tím, že na následujících aplikacích a nastaveních podržíte prst.


Zkratky zpřístupnění: Umožňuje rychle zapnout funkce zpřístupnění jako AssistiveTouch, Switch Control, VoiceOver a další.


Apple TV Remote: Pomocí iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete ovládat Apple TV 4K nebo Apple TV HD.


Fotoaparát: Vyberte, jestli chcete rychle vyfotit normální fotku, selfie, nebo natočit video.


Svítilna:* Využije LED blesk zařízení jako svítilnu. Přitlačením na svítilnu (nebo tím, že na ní podržíte prst) můžete upravit jas.


Naslouchátka: Pro rychlé spárování nebo zrušení spárování iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s naslouchátky.


Domácnost:* Pokud máte nastavené spotřebiče v aplikaci Domácnost, můžete tady ovládat svá oblíbená zařízení a scény.


Night Shift: Když v nastaveních jasu zapnete Night Shift, barvy displeje se v noci automaticky posunou k teplejšímu konci spektra.


Poznámky: V Poznámkách si můžete rychle zapsat, co se vám honí hlavou, vytvářet zaškrtávací seznamy, kreslit náčrtky a spoustu dalšího.


Zrcadlení obrazovky: Streamujte hudbu, fotky a videa bezdrátově do Apple TV nebo jiných zařízení podporujících AirPlay. Přečtěte si, co dělat, když se AirPlay nezobrazuje.


Záznam obrazovky: Klepnutím spustíte záznam obrazovky. Když na Záznam obrazovky přitlačíte (nebo na něm podržíte prst) a pak klepnete na Zvuk z mikrofonu, bude se zároveň nahrávat i zvuk snímaný mikrofonem zařízení.


Minutka: Přetažením posuvníku nastavte dobu trvání a pak klepněte na Spustit.


True Tone:* V nastaveních jasu můžete zapnout funkci True Tone, která automaticky upravuje barvy a intenzitu displeje podle okolního světla.


Wallet:* Pro rychlý přístup k Apple Pay, palubním lístkům, vstupenkám do kina a podobným věcem.

  

  

*Svítilna je k dispozici jenom na iPhonu, 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace), 11palcovém iPadu Pro, 12,9palcovém iPadu Pro (2. generace), 10,5palcovém iPadu Pro, 9,7palcovém iPadu Pro a iPodu touch. Domácnost je k dispozici jenom na iPhonu a iPadu. True Tone je k dispozici jenom na 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace), 11palcovém iPadu Pro, 12,9palcovém iPadu Pro (2. generace), 10,5palcovém iPadu Pro, 9,7palcovém iPadu Pro, iPhonu X nebo novějším a iPhonu 8. Wallet je k dispozici jenom na iPhonu a iPodu touch.

Datum zveřejnění: