macOS High Sierra

Tisk dokumentů

 1. Je‑li otevřený některý dokument, použijte příkaz Soubor > Tisknout nebo stiskněte Cmd‑P.

  Otevře se dialogové okno Tisk s malým náhledem ukazujícím, jak bude dokument vypadat vytištěný. Pomocí šipek pod náhledem můžete procházet jednotlivé stránky.

  Ikony v místní nabídce Tiskárna informují o stavu tiskárny. Dialogové okno Tisk zobrazuje malý náhled vaší tiskové úlohy. Kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti zobrazíte všechny volby tisku.

  Tip: Chcete‑li náhled zobrazit v plné velikosti v aplikaci Náhled, klikněte na místní nabídku PDF a vyberte volbu Otevřít PDF v Náhledu.

 2. Pokud vám parametry v dialogovém okně Tisk vyhovují, můžete akci dokončit stisknutím tlačítka Tisknout. Jinak pokračujte krokem 3.

 3. Podle potřeby vyberte kterékoli z následujících obecných nastavení tiskárny (některé volby se zobrazí až po kliknutí na Zobrazit podrobnosti):

  • Tiskárna: Vyberte tiskárnu, která se má použít. Není‑li požadovaná tiskárna dostupná, můžete tiskárnu přidat. Postup naleznete v tématu Přidání nebo odstranění tiskárny. Jestliže se vedle tiskárny, kterou chcete použít, zobrazuje ikona, může to značit problém, jenž je třeba vyřešit – viz téma Kontrola stavu tiskárny.

  • Předvolba: Pojem „předvolba“ označuje skupinu parametrů pro nastavení tisku. Ve většině případů lze použít výchozí nastavení, ale můžete použít i sadu parametrů, kterou jste si uložili při některé z předchozích tiskových úloh. Další informace o předvolbách najdete v tématu Uložení nastavení tisku pro pozdější použití.

  • Kopie: Určete požadovaný počet kopií. Budete-li chtít před zahájením dalšího tisku vytisknout všechny stránky dokumentu, klikněte na Zobrazit podrobnosti, poté na místní nabídku s volbami tisku a vyberte postupně volbu Zpracování papíru a „Snášet stránky“.

  • ČB (nebo Černobíle): Pomocí této volby můžete tisknout černobíle. Tiskárna však musí tuto funkci podporovat.

  • Oboustranně: Pomocí této volby můžete tisknout na obě strany papíru (což se někdy označuje jako duplexní tisk). Tiskárna však musí tuto funkci podporovat.

  • Pages: Vyberte tisk všech stránek, jedné stránky, nebo rozmezí stránek.

  • Orientace: Kliknutím na příslušné tlačítko vyberte orientaci na výšku nebo na šířku.

Další informace o volbách tisku najdete v tématu Výběr pokročilého nastavení tiskárny.

Volby zobrazené v dialogovém okně Tisk se mohou v závislosti na používané tiskárně a aplikaci lišit. Pokud se tyto pokyny liší od zobrazených prvků, nahlédněte do dokumentace k používané aplikaci. Tu zobrazíte kliknutím na tlačítko nápovědy v řádku nabídek.

Tip: Objeví‑li se ve vytištěném dokumentu neočekávaná velikost okrajů nebo oříznutý text, je možné, že nastal konflikt mezi nastavením okrajů pomocí velikosti stránky v aplikaci a nastavením oblasti, na kterou nelze tisknout, u vybrané tiskárny. Zkuste nastavit nepotiskovanou oblast v parametrech velikosti stránky na nulu. Informace o nastavení nepotiskované oblasti v parametrech velikosti stránky najdete v tématu Vytvoření vlastní velikosti papíru.