macOS High Sierra

Změna uživatelského nastavení

Pokud jste standardním uživatelem nebo správcem, můžete změnit svá nastavení uživatelského účtu. Je-li váš uživatelský účet řízen pomocí funkce rodičovského dohledu, budete moci změnit svá uživatelská nastavení v rozsahu povoleném v předvolbách Rodičovský dohled.

  1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

    Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny

  2. Proveďte některou z následujících akcí: