macOS High Sierra

Použití bezdrátové myši Apple

Myši Magic Mouse a Magic Mouse 2 můžete použít k ovládání Macu velmi podobným způsobem, jakým se ovládá MacBook, MacBook Pro nebo MacBook Air pomocí trackpadu.

Pomocí gest můžete posunovat dlouhé seznamy a webové stránky jedním prstem, navigovat přejetím dvěma prsty vlevo a vpravo a zvětšit obrázky na obrazovce pomocí přiblížení.

K sekundárnímu kliknutí můžete navíc používat pravou nebo levou stranu myši.

Bezdrátovou myš Apple musíte před prvním použitím připojit k Macu. Další informace naleznete v části Připojení bezdrátové klávesnice, myši nebo trackpadu Apple.

 1. Z nabídky Apple vyberte možnost Předvolby systému a klikněte na možnost Myš.

  Otevřít předvolby Myš

 2. Vyberte volby pro pohyb ukazatele a klikání myší:

  • Směr posuvu: přirozený: Toto políčko zaškrtněte, chcete-li posunovat obsah v okně stejným směrem jako své prsty.

  • Sekundární kliknutí: Zaškrtněte toto políčko a vyberte možnost „Kliknout na pravé straně“ nebo „Kliknout na levé straně“. Tím určíte efekt sekundárního kliknutí (nebo kliknutí se stisknutou klávesou Ctrl) na zobrazené položky.

  • Inteligentní zvětšení: Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přibližovat a oddalovat poklepáním prstu.

 3. Vyberte další gesta:

  • Přejetí mezi stránkami: Zaškrtněte toto políčko a vyberte „Posunout doleva nebo doprava jedním prstem“, „Posunout doleva nebo doprava dvěma prsty“ nebo „Posunout jedním či dvěma prsty“. Tím určíte přecházení mezi stránkami dokumentu.

  • Přejetí mezi aplikacemi na celé obrazovce: Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přecházet mezi aplikacemi na celé obrazovce.

  • Mission Control: Toto políčko zaškrtněte, chcete-li poklepáním dvěma prsty otevřít Mission Control.