macOS High Sierra

Řešení potíží s tiskem

Pokud máte při tisku potíže, vyzkoušejte nejdříve následující tři doporučení:

 • Je-li k vašemu Macu připojena tiskárna, zkontrolujte, zda je správně připojena, zapojena do elektrické zásuvky a zapnuta.

 • Jedná-li se o síťovou tiskárnu, ujistěte se, že se počítač i tiskárna nacházejí ve stejné síti, že je tiskárna zapnutá a že v síti nedochází k problémům. Nachází-li se v síti více tiskáren, zkontrolujte, kterou tiskárnu jste vybrali – je možné, že jste zvolili jinou tiskárnu, než se domníváte.

 • Používáte-li sdílenou tiskárnu připojenou k jinému Macu, zkontrolujte, zda tento Mac obsahuje systém Mac OS X 10.5 nebo novější, zda není v režimu spánku a zda je v něm aktivováno sdílení. Více informací viz Sdílení tiskárny.

 • Je-li tiskárna připojena k USB portu počítače, otevřete Informace o systému a poté klikněte na USB. Je-li v seznamu hardwaru uveden název tiskárny, ale tiskárna nefunguje, zkuste najít další informace o řešení potíží v dokumentaci k tiskárně nebo v části Kontrola připojení USB zařízení.

  Otevřít Informace o systému

Pokud stále nelze tisknout, přečtěte si další informace o řešení potíží, uvedené níže.

Pokus o obnovení tisku

Kliknutím na ikonu tiskárny v Docku otevřete okno fronty tiskárny.

 • Pokud na panelu nástrojů vidíte tlačítko Pokračovat, je tiskárna pozastavena. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 • V případě, že frontu blokuje jiná úloha v důsledku chyby, vyberte tuto úlohu a klikněte na malé tlačítko Smazat úlohu na pravé straně (označené symbolem X).

 • Je-li pozastavena jednotlivá tisková úloha uvedená v seznamu, vyberte ji a klikněte na malé tlačítko Obnovit úlohu na pravé straně (označené zakřivenou šipkou).

Pokud svoji tiskovou úlohu ve frontě tiskárny nevidíte, je možné, že jste ji odeslali k tisku do jiné tiskárny. Zkontrolujte okna front ostatních tiskáren nebo zkuste tisk zopakovat, abyste měli jistotu, že používáte správnou tiskárnu.

Tiskovou frontu jiných tiskáren zkontrolujete pomocí nabídky Apple > Předvolby systému a následným kliknutím na Tiskárny a skenery. Vyberte tiskárnu v seznamu a poté klikněte na Otevřít tiskovou frontu.

Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

Zkouška tisku z jiné aplikace

 • Zkuste tisknout z jiné aplikace, například TextEdit. Dochází-li k problému pouze u jedné aplikace, vyhledejte pokyny k řešení potíží v dokumentaci k této aplikaci.

  Otevřít TextEdit

Kontrola tiskárny

Přejděte k tiskárně a zkontrolujte následující stav:

 • Tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka signalizující normální stav.

 • V tiskárně je papír a nedošlo k jeho uvíznutí.

 • V tiskárně je dostatek inkoustu či toneru.

 • Kabely jsou správně zapojeny.

Opětovné přidání tiskárny za účelem vytvoření nové tiskové fronty

 • Pokud je tiskárna připojena k síti, otevřete předvolby Tiskárny a skenery (prostřednictvím nabídky Apple > Předvolby systému, poté klikněte na Tiskárny a skenery). Potom tiskárnu znovu přidejte, abyste mohli vytvořit novou tiskovou frontu.

  Pokud lze tiskovou úlohu odeslat do fronty nově přidané tiskárny, odstraňte frontu staré tiskárny.

Nelze-li tiskárnu přidat, protože se nezobrazuje v seznamu dostupných tiskáren, je možné, že je vypnutá nebo že je váš Mac momentálně připojen k jiné síti. Pokud jste tiskárnu sdíleli s jiným uživatelem, je možné, že tento uživatel ji přestal sdílet nebo že Mac tohoto uživatele je v režimu offline. Pokud nejste správcem tiskárny, požádejte o pomoc příslušnou osobu.

Ověřte, zda máte nejnovější verzi softwaru

Pokud vaše tiskárna nepodporuje funkci AirPrint, ověřte, zda používáte správnou verzi softwaru tiskárny (neboli ovladače tiskárny).

 • Používáte-li tiskárnu, kterou sdílí jiný uživatel, ověřte, zda oba používáte stejnou verzi softwaru tiskárny. Pokud chcete zjistit, jakou verzi používáte, otevřete předvolby Tiskárny a skenery (prostřednictvím nabídky Apple > Předvolby systému, poté klikněte na Tiskárny a skenery). V předvolbách Tiskárny a skenery vyberte požadovanou tiskárnu, klikněte na Volby a zásoby a potom na Obecné. Poznamenejte si verzi ovladače.

 • Používáte-li síťovou tiskárnu nebo tiskárnu připojenou k vašemu Macu, zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi softwaru pro tiskárnu. Pokud problémy přetrvávají, použijte pro tiskárnu jiný software.

Pokud používáte tiskárnu s podporou funkce AirPrint a chcete vědět, zda je pro váš model k dispozici aktualizace firmwaru, můžete kontaktovat výrobce tiskárny.

Nahrazení okna s poškozenou frontou tiskárny

 • Pokud není žádné z předchozích řešení úspěšné, mohlo dojít k poškození fronty tiskárny. Otevřete předvolby Tiskárny a skenery (v nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a klikněte na Tiskárny a skenery), potom tiskárnu odstraňte a znovu nainstalujte.

  Nemůžete-li stále tisknout, resetujte tiskový systém.