macOS High Sierra

Nastavení proxy serveru

Pokud je počítač připojen k místní síti, která je od internetu oddělena firewallem, je pro přístup k některým webům potřeba určit nastavení proxy serverů nebo použít pasivní režim FTP (PASV). Proxy server je počítač v místní síti, který se chová jako prostředník mezi uživatelem jednoho počítače a internetem a umožňuje tak zajišťovat v síti bezpečnost, řízení správy a služby mezipaměti.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

 2. Ze seznamu vyberte službu sítě, kterou používáte, například Ethernet nebo Wi-Fi.

 3. Klikněte na volbu Pokročilé a poté na volbu Proxy.

 4. Při automatické konfiguraci nastavení proxy serveru vyberte možnost Automatické zjišťování proxy, chcete-li proxy servery vyhledávat automaticky, nebo volbu Automatické nastavení proxy, používáte‑li soubor automatické konfigurace proxy (PAC). Pokud vyberete volbu Automatické nastavení proxy, zadejte do pole URL adresu souboru PAC. Další informace vám poskytne správce sítě.

 5. Při manuální konfiguraci nastavení proxy postupujte podle následujících pokynů:

  • Vyberte proxy server, například FTP Proxy, a do polí vpravo zadejte jeho adresu a číslo portu.

  • Pokud je proxy server chráněn heslem, zaškrtněte políčko „Proxy server požaduje heslo“. Do polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte název účtu a heslo.

Pro konkrétní počítače na internetu (hostitele) a segmenty internetu (domény) můžete nastavení proxy obejít tím, že přidáte adresu hostitele nebo domény do pole „Obcházet nastavení proxy pro tyto hostitele a domény“. To může být užitečné, pokud chcete zajistit přijímání informací přímo z hostitele nebo domény a nikoli informace, které jsou uloženy v mezipaměti proxy serveru.

Chcete‑li vynechat jednu doménu, zadejte její název, například apple.com.

Chcete‑li vynechat všechny webové stránky z určité domény, vložte před název domény hvězdičku, například *apple.com.

Chcete‑li vynechat určitou část domény, uveďte jednotlivé části, například store.apple.com.