Porty TCP a UDP používané softwarovými produkty Apple

Přečtěte si o portech TCP a UDP používaných produkty Apple, jako je macOS a iCloud. Mnohé z nich jsou dobře známé porty podle celosvětových standardů. 

Porty používané produkty Apple

Toto je stručný přehled nejdůležitějších portů, nikoli vyčerpávající seznam. Je průběžně aktualizován a obsahuje informace dostupné v době vydání. V případě hostitelů a portů specifických pro firemní sítě si přečtěte o používání produktů Apple ve firemních sítích.

Některý software může používat jiné porty a služby, může být proto užitečné použít některý nástroj pro sledování portů a podle výsledků nastavit firewally nebo jiné mechanismy řízení přístupu.

Některé služby můžou využívat víc než jeden port. Například služba VPN může využívat až čtyři různé porty. Pokud v tomto seznamu uvidíte požadovaný produkt, vyhledejte v prohlížeči jeho název (Command-F) a hledání opakujte (Command-G), abyste našli všechny jeho výskyty.

Některé firewally umožňují selektivní konfiguraci portů UDP nebo TCP se stejným číslem, takže je důležité vědět, který z těchto dvou typů portů právě konfigurujete. Pokud vám firewall nedovolí určit typ portu, konfigurací jednoho typu pravděpodobně nakonfigurujete i druhý typ.

Port TCP nebo
UDP
Název služby
nebo protokolu
1
RFC2 Název služby3 Využití
22 TCP Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP), a zabezpečené kopírování (scp) 4253 ssh Server Xcode (hostované a vzdálené Git+SSH; vzdálené SVN+SSH)
25 TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 5321 smtp

Mail (odesílání pošty); iCloud Mail (odesílání pošty)

53 TCP/UDP Domain Name System (DNS) 1034 domain
80 TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, Mapy, Apple Music, iTunes Store, Podcasts, Mac App Store, Záloha, Kalendář, WebDAV, AirPlay, internetové zotavení macOS, Xcode Server (aplikace Xcode, hostované a vzdálené Git HTTP, vzdálené SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 Kerberos Kerberos, včetně ověřování při sdílení obrazovky
110 TCP Post Office Protocol (POP3), 
Authenticated Post Office Protocol (APOP)
1939 pop3 Mail (přijímání pošty)
123 UDP Network Time Protocol (NTP) 1305 ntp Předvolby data a času, síťová synchronizace s časovým serverem, síťová synchronizace s časovým serverem Apple TV
137 UDP Windows Internet Naming Service (WINS) netbios-ns
138 UDP NETBIOS Datagram Service netbios-dgm Windows Datagram Service, Windows Network Neighborhood
139 TCP Server Message Block (SMB) netbios-ssn Sdílení souborů a tiskové služby Windows
143 TCP Internet Message Access Protocol (IMAP) 3501 imap Mail (přijímání pošty)
192 UDP OSU Network Monitoring System osu-nms PPP status nebo zjišťování základny AirPort (některé konfigurace), Nastavení AirPortu, AirPort Express Assistant
389 TCP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 4511 ldap Aplikace, které vyhledávají adresy, jako například Mail nebo Adresář
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL nebo „HTTPS“) 2818 https Weby TLS, iTunes Store, Aktualizace softwaru, návrhy Spotlightu, Mac App Store, Mapy, FaceTime, Game Center, ověřování a DAV služby iCloudu (kontakty, kalendáře a záložky), zálohování a aplikace iCloudu (Kalendáře, Kontakty, Najít iPhone, Najít přátele, Mail, iMessage, Dokumenty a Fotostream), iCloud Key Value Store (KVS), AirPlay, zotavení macOS přes internet, Diktování, Siri, Xcode Server (hostované a vzdálené Git HTTPS, vzdálené SVN HTTPS, registrace Apple Developer), oznámení Push Notification (podle potřeby)
445 TCP Microsoft SMB Domain Server microsoft-ds
465 TCP Odesílání zpráv Mailu (Authenticated SMTP)   smtp (starší) Mail (odesílání pošty)
500 UDP Volání přes Wi-Fi 5996 IKEv2 Volání přes Wi-Fi
515 TCP Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD) printer Tisk na síťové tiskárně, sdílení tiskárny v macOS
548 TCP Apple Filing Protocol (AFP) přes TCP afpovertcp AppleShare, sdílení osobních souborů, Apple File Service
554 TCP/UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP) 2326 rtsp AirPlay, streamování mediálních přehrávačů
587 TCP Odesílání zpráv Mailu (Authenticated SMTP) 4409 submission Mail (odesílání pošty), iCloud Mail (ověřování SMTP)
631 TCP Internet Printing Protocol (IPP) 2910 ipp Sdílení tiskáren v macOS, tisk na mnoha z běžných tiskáren
636 TCP Secure LDAP ldaps
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw kerberos-adm
993 TCP Mail IMAP SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL pop3s
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2195 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) —  Oznámení Push Notification
2196 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) —  Služba zpětné vazby
2197 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) Oznámení Push Notification
3031 TCP/UDP Remote AppleEvents eppc Propojování programů, Remote Apple Events
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop a Třída net-assistant, classroom Apple Remote Desktop
3284 TCP Přenos souborů v aplikaci Třída classroom Aplikace Třída (sdílení dokumentů)
3285 TCP Třída classroom Třída
3478–3497 UDP nat-stun-port - ipether232port FaceTime, Game Center
3689 TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP) daap Sdílení hudby z iTunes, AirPlay
3690 TCP/UDP Subversion svn Server Xcode (anonymní vzdálené SVN)
4398 UDP Game Center
4500 UDP Volání přes Wi-Fi 5996 IKEv2 Volání přes Wi-Fi
5100 TCP socalia Sdílení kamery a skeneru v macOS
5223 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) DAV služby iCloudu (kontakty, kalendáře, záložky), oznámení Push Notification, FaceTime, iMessage, Game Center, Fotostream
5228 TCP Návrhy Spotlightu, Siri
5297 TCP Zprávy (místní přenosy)
5350 UDP Oznámení protokolu mapování portů NAT Bonjour
5351 UDP Protokol mapování portů NAT nat-pmp Bonjour
5353 UDP Vícesměrové vysílání DNS (MDNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Domácí sdílení, zjišťování tiskáren
5900 TCP/UDP Vzdálený framebuffer 6143 rfb Apple Remote Desktop, sdílení obrazovky
8000–8999 TCP irdmi Webová služba, streamy iTunes Radia
9100 TCP Tisk Tisk na některé síťové tiskárny
9418 TCP/UDP Přenos balíčků Git Git Server Xcode (vzdálený Git)
16384–16403 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — Messages (Audio RTP, RTCP; Video RTP, RTCP)
16384–16387 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — FaceTime, Game Center
16393–16402 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) FaceTime, Game Center
16403–16472 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) Game Center
42000–42999 TCP Streamy iTunes Radia
49152–65535 TCP Xsan Přístup k souborovému systému Xsan

1. Služba registrovaná u organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority), pokud není uvedeno, že jde o „neregistrované používání“. 

2. Číslo dokumentu RFC (Request for Comment) se specifikacemi dané služby nebo protokolu. O správu dokumentů RFC se stará web RFC Editor.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Další informace

Aplikační firewall v macOS není založený na portech. Řídí přístup podle aplikací, nikoli podle čísel portů. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: