Porty TCP a UDP používané softwarovými produkty Apple

Přečtěte si o portech TCP a UDP používaných produkty Apple, jako je macOS, macOS Server, Apple Remote Desktop nebo iCloud. Mnohé z nich jsou dobře známé porty podle celosvětových standardů. 

Správci sítě můžou na základě těchto informací umožnit počítačům Mac a dalším zařízením Apple, aby se připojovaly ke službám, jako jsou App Store nebo aktualizační servery Apple. 

Porty používané produkty Apple

Toto je stručný přehled nejdůležitějších portů, nikoli vyčerpávající seznam. Je průběžně aktualizován a obsahuje informace dostupné v době vydání.

Některý software může používat jiné porty a služby, může být proto užitečné použít některý nástroj pro sledování portů a podle výsledků nastavit firewally nebo jiné mechanismy řízení přístupu.

Některé služby můžou využívat víc než jeden port. Například služba VPN může využívat až čtyři různé porty. Pokud v tomto seznamu uvidíte požadovaný produkt, vyhledejte v prohlížeči jeho název (Command-F) a hledání opakujte (Command-G), abyste našli všechny jeho výskyty.

Některé firewally umožňují selektivní konfiguraci portů UDP nebo TCP se stejným číslem, takže je důležité vědět, který z těchto dvou typů portů právě konfigurujete. Například NFS může používat port TCP 2049 nebo UDP 2049, případně oba. Pokud vám firewall nedovolí určit typ portu, konfigurací jednoho typu pravděpodobně nakonfigurujete i druhý typ.

Port TCP nebo
UDP
Název služby
nebo protokolu
1
RFC2 Název služby3 Využití
7 TCP/UDP echo 792 echo
20 TCP File Transport Protocol (FTP) 959 ftp-data
21 TCP FTP, řídicí spojení 959 ftp
22 TCP Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP) a zabezpečené kopírování (scp) 4253 ssh Server Xcode (hostované a vzdálené Git+SSH; vzdálené SVN+SSH)
23 TCP Telnet 854 telnet
25 TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 5321 smtp

Mail (odesílání pošty); iCloud Mail (odesílání pošty)

53 TCP/UDP Domain Name System (DNS) 1034 domain
67 UDP Server protokolu Bootstrap (BootP, bootps) 951 bootps NetBoot přes DHCP
68 UDP Klient protokolu Bootstrap (bootpc) 951 bootpc NetBoot přes DHCP
69 UDP Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 1350 tftp
79 TCP Finger 1288 finger
80 TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, instalátor QuickTime, Mapy, iTunes U, Apple Music, iTunes Store, podcasty, internetové rádio, aktualizace softwaru (OS X Lion a starší), Mac App Store, RAID Admin, zálohování, Kalendář, WebDAV, Final Cut Server, AirPlay, internetové zotavení macOS, Profile Manager, Xcode Server (aplikace Xcode, hostované a vzdálené Git HTTP, vzdálené SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 Kerberos Kerberos, včetně ověřování při sdílení obrazovky
106 TCP Server hesel
(neregistrované používání)
3com-tsmux macOS Server Password Server
110 TCP Post Office Protocol (POP3), 
Authenticated Post Office Protocol (APOP)
1939 pop3 Mail (přijímání pošty)
111 TCP/UDP Vzdálené volání procedur (RPC) 1057, 1831 sunrpc Portmap (sunrpc)
113 TCP Identification Protocol 1413 ident
119 TCP Network News Transfer Protocol (NNTP) 3977 nntp Aplikace pro čtení skupin newsgroups.
123 UDP Network Time Protocol (NTP) 1305 ntp Předvolby data a času, síťová synchronizace s časovým serverem, síťová synchronizace s časovým serverem Apple TV
137 UDP Windows Internet Naming Service (WINS) netbios-ns
138 UDP NETBIOS Datagram Service netbios-dgm Windows Datagram Service, Windows Network Neighborhood
139 TCP Server Message Block (SMB) netbios-ssn Souborové a tiskové služby Microsoft Windows, například sdílení souborů systému Windows v macOS
143 TCP Internet Message Access Protocol (IMAP) 3501 imap Mail (přijímání pošty)
161 UDP Simple Network Management Protocol (SNMP) 1157 snmp
192 UDP OSU Network Monitoring System osu-nms PPP status nebo zjišťování základny AirPort (některé konfigurace), Nastavení AirPortu, AirPort Express Assistant
311 TCP Bezpečná správa serveru asip-webadmin Aplikace Server, nástroje Server Admin, Workgroup Manager, Server Monitor, Xsan Admin
312 TCP Správa Xsan vslmp Xsan Admin (OS X Mountain Lion 10.8 a novější)
389 TCP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 4511 ldap Aplikace, které vyhledávají adresy, jako například Mail nebo Adresář
427 TCP/UDP Service Location Protocol (SLP) 2608 svrloc Webový prohlížeč
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL nebo „HTTPS“) 2818 https Weby TLS, iTunes Store, Aktualizace softwaru (OS X Mountain Lion a novější), návrhy Spotlightu, Mac App Store, Mapy, FaceTime, Game Center, ověřování a DAV služby iCloudu (kontakty, kalendáře a záložky), zálohování a aplikace iCloudu (Kalendáře, Kontakty, Najít iPhone, Najít přátele, Mail, iMessage, Dokumenty a Fotostream), iCloud Key Value Store (KVS), deníky iPhota, AirPlay, zotavení macOS přes internet, Profile Manager, Diktování, Siri, Xcode Server (hostované a vzdálené Git HTTPS, vzdálené SVN HTTPS, registrace Apple Developer), push oznámení (podle potřeby)
445 TCP Microsoft SMB Domain Server microsoft-ds
464 TCP/UDP kpasswd 3244 kpasswd
465 TCP Odesílání zpráv Mailu (Authenticated SMTP)   smtp (starší) Mail (odesílání pošty)
500 UDP ISAKMP/IKE 2408 isakmp Služba VPN systému macOS Server
500 UDP Volání přes Wi-Fi 5996 IKEv2 Volání přes Wi-Fi
514 TCP shell shell
514 UDP Syslog Syslog
515 TCP Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD) printer Tisk na síťové tiskárně, sdílení tiskárny v macOS
532 TCP netnews netnews
548 TCP Apple Filing Protocol (AFP) přes TCP afpovertcp AppleShare, sdílení osobních souborů, Apple File Service
554 TCP/UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP) 2326 rtsp AirPlay, QuickTime Streaming Server (QTSS), streamování mediálních přehrávačů
587 TCP Odesílání zpráv Mailu (Authenticated SMTP) 4409 submission Mail (odesílání pošty), iCloud Mail (ověřování SMTP)
600–1023 TCP/UDP Služby založené na Mac OS X RPC ipcserver NetInfo
623 UDP Lights-Out-Monitoring asf-rmcp Funkce LOM (Lights Out Monitoring) počítačů Xserve s procesory Intel, Server Monitor
625 TCP Open Directory Proxy (ODProxy) (neregistrované používání) dec_dlm Open Directory, aplikace Server, Workgroup Manager; Directory Services v OS X Lion a starších

Tento port je registrovaný jako DEC DLM
626 TCP AppleShare Imap Admin (ASIA) asia Správa IMAP (IMAP Administration) (Mac OS X Server verze 10.2.8 nebo starší)
626 UDP serialnumberd (neregistrované používání) asia Registrace sériového čísla serveru (Xsan, Mac OS X Server verze 10.3–10.6)
631 TCP Internet Printing Protocol (IPP) 2910 ipp Sdílení tiskáren v macOS, tisk na mnoha z běžných tiskáren
636 TCP Secure LDAP ldaps
660 TCP Správa serveru mac-srvr-admin Nástroje pro správu serverů pro Mac OS X Server verze 10.4 a starší včetně AppleShare IP
687 TCP Správa serveru asipregistry Nástroje pro správu serverů pro Mac OS X Server verze 10.6 a starší včetně AppleShare IP
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw kerberos-adm
985 TCP NetInfo Static Port
993 TCP Mail IMAP SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL pop3s
1085 TCP/UDP WebObjects webobjects
1099, 8043 TCP Vzdálený RMI a IIOP přístup k JBOSS rmiregistry
1220 TCP QT Server Admin qt-serveradmin Správa QuickTime Streaming Serveru
1640 TCP Certificate Enrollment Server cert-responder Profile Manager v macOS Server verze 5.2 a novějších
1649 TCP IP Failover kermit
1701 UDP L2TP l2f Služba VPN systému macOS Server
1723 TCP PPTP pptp Služba VPN systému macOS Server
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2049 TCP/UDP Network File System (NFS) (verze 3 a 4) 3530 nfsd
2195 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) —  Push oznámení
2196 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) —  Služba zpětné vazby
2197 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) Push oznámení
2336 TCP Synchronizace mobilních účtů appleugcontrol Synchronizace domovského adresáře
3004 TCP iSync csoftragent
3031 TCP/UDP Remote AppleEvents eppc Propojování programů, Remote Apple Events
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop a Třída net-assistant, classroom Apple Remote Desktop 2.0 nebo novější (funkce Reporting), Třída pro iPad 1.0 až 3.3
3284 TCP Přenos souborů v aplikaci Třída classroom Aplikace Třída (sdílení dokumentů)
3285 TCP Třída classroom Třída pro iPad 2.3 a novější, Třída pro Mac 1.0 a novější
3306 TCP MySQL mysql
3478–3497 UDP nat-stun-port - ipether232port FaceTime, Game Center
3632 TCP Distribuovaný kompilátor distcc
3659 TCP/UDP Simple Authentication and Security Layer (SASL) apple-sasl macOS Server Password Server
3689 TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP) daap Sdílení hudby z iTunes, AirPlay
3690 TCP/UDP Subversion svn Server Xcode (anonymní vzdálené SVN)
4111 TCP XGrid xgrid
4398 UDP Game Center
4488 TCP Apple Wide Area Connectivity Service   awacs-ice  
4500 UDP IPsec NAT Traversal 4306 ipsec-msft Služba VPN systému macOS Server
4500 UDP Volání přes Wi-Fi 5996 IKEv2 Volání přes Wi-Fi
5003 TCP FileMaker – vazby a přenos názvů fmpro-internal
5009 TCP (neregistrované používání) winfs Nastavení AirPortu, AirPort Express Assistant
5100 TCP socalia Sdílení kamery a skeneru v macOS
5222 TCP XMPP (Jabber) 3920 jabber-client Zprávy Jabber
5223 TCP Služba Apple Push Notification (APNS) DAV služby iCloudu (kontakty, kalendáře, záložky), Push oznámení, FaceTime, iMessage, Game Center, Fotostream
5228 TCP Návrhy Spotlightu, Siri
5297 TCP Zprávy (místní přenosy)
5350 UDP Oznámení protokolu mapování portů NAT Bonjour
5351 UDP Protokol mapování portů NAT nat-pmp Bonjour
5353 UDP Vícesměrové vysílání DNS (MDNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Domácí sdílení, zjišťování tiskáren
5432 TCP PostgreSQL postgresql Lze zapnout ručně v OS X Lion Serveru (dříve ve výchozím nastavení zapnuto pro ARD 2.0)
5897–5898 UDP (neregistrované používání) xrdiags
5900 TCP Virtual Network Computing (VNC)
(neregistrované používání)
vnc-server Apple Remote Desktop 2.0 nebo pozdější (funkce Observe/Control)
Sdílení obrazovky (Mac OS X 10.5 nebo novější)
5988 TCP WBEM HTTP wbem-http Apple Remote Desktop 2.x
Viz taky dmtf.org/standards/wbem.
6970–9999 UDP QuickTime Streaming Server
7070 TCP RTSP (neregistrované používání), ARCP (Automatic Router Configuration Protocol) arcp QuickTime Streaming Server (RTSP)
7070 UDP Náhradní port RTSP arcp QuickTime Streaming Server
8000–8999 TCP irdmi Webová služba, streamy iTunes Radia
8005 TCP Vzdálené vypnutí Tomcatu
8008 TCP Služba iCalu http-alt Mac OS X Server verze 10.5 nebo novější
8080 TCP Alternativní port webové služby Apache http-alt Také JBOSS HTTP v Mac OS X Server verze 10.4 a starším
8085-8087 TCP Služba Wiki Mac OS X Server verze 10.5 nebo novější
8088 TCP Služba Aktualizace softwaru radan-http Mac OS X Server verze 10.4 nebo novější
8089 TCP Pravidla webového e-mailu Mac OS X Server verze 10.6 nebo novější
8096 TCP Obnovení webového hesla Mac OS X Server verze 10.6.3 nebo novější
8170 TCP HTTPS (webová služba/server)

Podcast Capture/CLI podcastu

8171 TCP HTTP (webová služba/server)

Podcast Capture/CLI podcastu

8175 TCP Pcast Tunnel pcastagentd (např. pro operace ovládání a pro kameru)
8443 TCP Služba iCalu (SSL) pcsync-https Mac OS X Server verze 10.5 nebo novější (JBOSS HTTPS v Mac OS X Server verze 10.4 nebo starším)
8800 TCP Služba Adresáře sunwebadmin Mac OS X Server verze 10.6 nebo novější
8843 TCP Služba Adresáře (SSL) Mac OS X Server verze 10.6 nebo novější
8821, 8826
TCP Uloženo Final Cut Server
8891 TCP ldsd Final Cut Server (datové přenosy)
9006 TCP Samostatný Tomcat Mac OS X Server verze 10.6 nebo starší
9100 TCP Tisk Tisk na některé síťové tiskárny
9418 TCP/UDP Přenos balíčků Git Git Server Xcode (vzdálený Git)
10548 TCP Služba sdílení dokumentů Apple serverdocs Sdílení souborů mezi iOS a macOS Server
11211 memcached (neregistrované používání) Kalendářový server
16080 TCP Webová služba s výkonovou mezipamětí
16384–16403 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — Messages (Audio RTP, RTCP; Video RTP, RTCP)
16384–16387 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — FaceTime, Game Center
16393–16402 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) FaceTime, Game Center
16403–16472 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) Game Center
24000–24999 TCP med-ltp Webová služba s výkonovou mezipamětí
42000–42999 TCP Streamy iTunes Radia
49152–65535 TCP Xsan Přístup k souborovému systému Xsan
49152– 65535 UDP  
50003 Serverová služba FileMakeru
50006 Pomocná služba FileMakeru

1. Služba registrovaná u organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority), pokud není uvedeno, že jde o „neregistrované používání“. 

2. Číslo dokumentu RFC (Request for Comment) se specifikacemi dané služby nebo protokolu. O správu dokumentů RFC se stará web RFC Editor.

3. Ve výstupu příkazů Terminálu může být číslo portu nahrazeno tímto názvem služby, uvedeným v souboru /etc/services.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Další informace

Aplikační firewall v macOS není založený na portech. Řídí přístup podle aplikací, nikoli podle čísel portů. 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: