macOS High Sierra

Informace o používání hesel na Macu

Systém macOS je navržen tak, aby vám poskytoval maximálně chráněné a zabezpečené výpočetní prostředí. Zabezpečení Macu z velké míry závisí na používání bezpečných hesel v klíčových oblastech.

Přihlašovací heslo

Přihlašovací heslo, někdy označované jako uživatelské heslo, umožňuje uživateli přihlásit se k Macu a využívat data v něm uložená. Odpovídající oprávnění jsou omezená podle typu uživatele. K provádění mnoha důležitých operací, jako je například nastavení určitých předvoleb systému, instalace softwaru nebo správa standardních uživatelských účtů, jsou třeba oprávnění správce. Více informací viz Nastavte uživatele, hosty a skupiny.

Hesla v klíčence na iCloudu

Správa hesel představuje obtížný úkol, zejména pokud nikdy nepoužíváte stejné heslo dvakrát a máte více zařízení. Jednou z možností, jak zajistit aktuálnost hesel pro webové servery a síť Wi-Fi ve všech počítačích Mac a iOS zařízeních, je klíčenka na iCloudu. Pomocí této funkce lze v počítačích Mac udržovat v aktuálním stavu také všechna hesla a nastavení, která přidáte do předvoleb Internetové účty.

Potřebujete-li pro některý webový server vytvořit nové heslo, Safari navrhne jedinečné heslo, které nelze snadno uhodnout, a uloží je ve vaší klíčence na iCloudu. Safari toto heslo zadá automaticky při příštím přihlášení, takže si je nemusíte pamatovat ani je zadávat v jiném zařízení. Více informací viz Nastavení klíčenky iCloudu.

Hesla pro webové servery nebo internetové aplikace

Potřebujete-li nápovědu k heslu pro některý webový server, zobrazte nápovědu pro tento webový server nebo informace o účtu na tomto webovém serveru.

Potřebujete-li nápovědu k heslu pro aplikaci, která se připojuje k některému účtu na Internetu nebo v síti, nahlédněte do dokumentace dodávané s aplikací nebo do informací online, poskytované v rámci podpory aplikace. Máte-li například e-mailový účet u poskytovatele služeb nebo na některém webovém serveru, projděte si dokumentaci na tomto webovém serveru nebo kontaktujte poskytovatele. Další informace najdete v článku podpory Apple Co když se vás Mail na Macu opakovaně ptá na heslo.

Hesla v Klíčence

Klíčenka slouží k uložení hesel pro různé aplikace a služby a šetří vám čas tím, že není nutné provádět samostatné ověření pro každou z položek v klíčence. Klíčenka je chráněna heslem svazku klíčů a odemkne se po přihlášení uživatele. Více informací viz Informace o heslu svazku klíčů.

Apple ID

Pomocí svého Apple ID může uživatel obnovit přihlašovací heslo v případě, že ho zapomněl. Další informace najdete po přihlášení na stránku vašeho účtu Apple ID.

Klíč zotavení

Zašifrujete-li data na svém Macu pomocí funkce FileVault, můžete vytvořit klíč zotavení. Pokud zapomenete své přihlašovací heslo, můžete klíč zotavení použít k odemknutí startovacího disku a změně přihlašovacího hesla. Klíč zotavení se nedoporučuje uchovávat v bezprostřední blízkosti Macu, kde by mohl být snadno objeven.