macOS High Sierra

Rychlé přepínání mezi uživateli

Je-li ve vašem Macu nakonfigurováno více uživatelských účtů, správce může zapnout funkci rychlého přepínání uživatelů, která umožňuje, aby k počítači bylo přihlášeno více uživatelů najednou. Pokud se uživatelé budou chtít bez odhlášení vystřídat, mohou vybrat své jméno v řádku nabídek a zadat heslo nebo použít Touch ID.

Zapnutí rychlého přepínání uživatelů

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Uživatelé a skupiny a poté na Volby přihlášení.

  Otevřít panel Volby přihlášení v předvolbách Uživatelé a skupiny

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Vyberte „Zobrazit nabídku rychlého přepínání“ a pak v místní nabídce vyberte vzhled nabídky rychlého přepínání uživatelů v řádku nabídek.

Přepnutí s použitím hesla

 1. V řádku nabídek klikněte na nabídku rychlého přepínání uživatelů a svoje jméno.

  Nabídka rychlého přepínání uživatelů vypadá jako ikona uživatele nebo jméno aktuálního uživatele podle toho, co je nastaveno v předvolbách Uživatelé a skupiny.

 2. Zadejte svoje heslo a klikněte na šipku.

Přepnutí s použitím Touch ID

 1. V řádku nabídek klikněte na nabídku rychlého přepínání uživatelů a vyberte svoje jméno.

  Nabídka rychlého přepínání uživatelů vypadá jako ikona uživatele nebo jméno aktuálního uživatele podle toho, co je nastaveno v předvolbách Uživatelé a skupiny.

 2. Položte prst na Touch ID.

Chcete-li, aby se místo přímého přepnutí na jiného uživatele zobrazilo okno přihlášení, klikněte v řádku nabídek na nabídku rychlého přepínání uživatelů a vyberte volbu Přihlašovací okno.