macOS High Sierra

Předvolby pro Dock

Pomocí předvoleb systému pro Dock můžete změnit velikost ikon Docku, změnit pozici Docku nebo jej skrýt atd.

Pokud budete chtít tyto předvolby otevřít, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a klikněte na Dock.

Otevřít předvolby pro Dock

Velikost

Posuňte jezdce, a změňte tak velikost Docku.

Zvětšení

Při posouvání ukazatele po ikonách se budou ikony zvětšovat. Přetažením jezdce změníte míru zvětšení.

Umístění na obrazovce

Dock můžete umístit podél levého, spodního nebo pravého okraje obrazovky.

Při minimalizaci použít

Vyberte vizuální efekt, který bude použit, když okno minimalizujete.

Při otvírání dokumentů preferovat panely

Určete, kdy chcete dokumenty otvírat na panelu namísto otevření nového okna: vždy, jen při práci na celé obrazovce nebo ručně (pouze při otevření dokumentu tímto způsobem).

Dvojím kliknutím na záhlaví

minimalizování: Okno aplikace se minimalizuje směrem k pravému okraji Docku.

změna velikosti: Okno aplikace se rozbalí tak, že vyplní prostor mezi Dockem řádkem nabídek. Pokud je Dock na straně obrazovky, okno se rozbalí tak, že vyplní prostor pod řádkem nabídek podél Doku.

Minimalizovat okna do ikony aplikace

Okno aplikace se minimalizuje do ikony aplikace v Docku. Je‑li výběr této volby zrušen, okno aplikace se minimalizuje směrem k pravému okraji Docku.

Animace při otvírání aplikací

Ikony budou při otvírání aplikací v Docku nadskakovat.

Automaticky skrývat a zobrazovat Dock

Nebudete-li Dock používat, skryje se. Chcete-li zobrazit skrytý Dock, posuňte ukazatel na okraj obrazovky, kde se Dock nachází.

Zobrazit světelné indikátory pro otevřené aplikace

Je‑li aplikace otevřena, je pod její ikonou v Docku zobrazena malá černá tečka.