macOS High Sierra

Vytvoření klávesových zkratek pro aplikace

Můžete vytvářet vlastní klávesové zkratky k příkazům nabídky ve všech aplikacích systému macOS, včetně Finderu. To může být užitečné, pokud globální klávesová zkratka, která u většiny aplikací funguje stejně, je konfliktní se zkratkou konkrétní aplikace. V takovémto případě můžete vytvořit novou kombinaci kláves.

Vytvoření klávesové zkratky je možné pouze u existujících příkazů v nabídce. Klávesové zkratky nelze vytvářet pro obecné úlohy, jako je například otevírání aplikací.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na možnost Klávesnice a poté na možnost Zkratky.

  Otevřít panel Zkratky

 2. Vyberte Zkratky aplikací vlevo, klikněte na tlačítko Přidat , klikněte na místní nabídku Aplikace a vyberte konkrétní aplikaci nebo Všechny aplikace.

  Chcete-li například nastavit zkratku pro příkaz TextEdit, vyberte položku TextEdit. Pokud aplikace není uvedena v seznamu, vyberte volbu Jiné a vyhledejte aplikaci pomocí dialogu Otevřít. Některé aplikace vytvoření klávesové zkratky neumožňují.

  Budete-li chtít použít stejnou zkratku pro příkaz v nabídce, který je k dispozici u většího počtu aplikací, vyberte volbu Všechny aplikace.

 3. V poli Název nabídky zadejte příkaz nabídky, pro který chcete vytvořit zkratku, přesně tak, jak se zobrazuje v aplikaci, včetně znaku > (napište ->), tří teček (napište tři tečky bez mezer nebo stiskněte Alt-;) a další interpunkce.

  Pokud chcete například nastavit zkratku pro příkaz výchozí ligatury v TextEditu, napište Formát->Písmo->Ligatury->Použít výchozí. Chcete-li nastavit zkratku pro příkaz Export do PDF, napište do pole Soubor->Export do PDF…

 4. Klikněte na pole Klávesová zkratka, stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít jako klávesovou zkratku, a poté klikněte na Přidat.

  Například stiskněte současně klávesy Ctrl, Alt a Z. Každou klávesu můžete ve zkratce použít pouze jednou.

Pokud vytvoříte klávesovou zkratu, která již existuje pro jiný příkaz nebo jinou aplikaci, nová zkratka nebude fungovat – budete muset změnit novou zkratku nebo původní zkratku. Chcete-li změnit zkratku, vyberte ji, klikněte na kombinaci kláves a stiskněte novou kombinaci kláves.

Chcete-li odstranit přidanou zkratku, vyberte ji a klikněte na tlačítko Smazat .