macOS High Sierra

Použití globálních klávesových zkratek

Klávesové zkratky vám umožňují rychle provádět různé úlohy stisknutím kombinací kláves na klávesnici. Seznam klávesových zkratek systému macOS najdete v článku podpory Apple Klávesové zkratky Macu.

Mnoho „globálních“ klávesových zkratek, které ve většině aplikací fungují stejným způsobem (např. pořizování snímků obrazovky stisknutím kombinace kláves Cmd+Shift+3), můžete zakázat nebo změnit.

Změna či deaktivace zkratky může být vhodná například v situaci, kdy je jedna z globálních klávesových zkratek v některé aplikaci používána k jinému účelu. V takovém případě můžete nepotřebnou zkratku zakázat nebo jí přiřadit jinou kombinaci kláves.

Poznámka: Vytvoření klávesové zkratky je možné pouze u existujících příkazů v nabídce. Klávesovou zkratku nelze vytvořit pro obecné úlohy, jako je například otevírání aplikací nebo přepínání mezi nimi.

  1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na možnost Klávesnice a poté na možnost Zkratky.

    Otevřít panel Zkratky

  2. Na levém panelu vyberte některou položku a poté na pravém panelu vyberte políčko u zkratky, kterou chcete změnit.

  3. Dvakrát klikněte na aktuální kombinaci kláves a poté stiskněte novou kombinaci kláves, kterou chcete použít.

    Kombinace kláves smí obsahovat vždy pouze jeden výskyt každého typu klávesy (např. klávesu s písmenem).

  4. Změna klávesové zkratky se projeví až po ukončení a opětovném spuštění aplikace.

Pokud jste přiřadili klávesovou zkratku, která je již použita u jiného příkazu či aplikace, nebude tato nová zkratka fungovat. Vyhledejte příkaz nabídky, který novou klávesovou zkratku využívá, a vytvořte pro něj novou zkratku.

Budete-li chtít zkratku zakázat, zrušte zaškrtnutí u požadovaného popisu v seznamu.

Původní kombinaci kláves u všech zkratek můžete obnovit kliknutím na volbu Obnovit výchozí.