macOS High Sierra

Pokud neslyšíte zvuk z reproduktorů

Nejprve zkontrolujte, zda nejsou ovládací prvky hlasitosti v aplikaci zcela ztlumeny. Zkuste také přesněji určit příčinu problému tím, že se pokusíte přehrát jiný zvukový soubor, disk CD či DVD nebo zkusíte stejný soubor či disk přehrát v jiném počítači či přehrávači médií. Poté zkuste následující řešení.

Pokud chcete zvuk poslouchat prostřednictvím vestavěných reproduktorů počítače

 • Odpojte sluchátka a externí reproduktory.

 • Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Výstup. Zkontrolujte, zda je vybrána volba „Interní reproduktory“, jezdec Hlasitost výstupu není zcela vlevo a políčko Ztlumit není zaškrtnuté.

  Otevřít panel Výstup

  Zaškrtávací políčko Ztlumit v dolní části panelu předvoleb Zvuk.

Pokud chcete zvuk poslouchat prostřednictvím externích reproduktorů

 • Zkontrolujte, zda jsou reproduktory připojeny k zvukovému výstupu vašeho počítače či monitoru (nebo k zvukové zdířce Ikona zvukové zdířky, pokud jich má váš počítač více) a v případě potřeby také k napájecímu zdroji. Zkontrolujte spínač a nastavení hlasitosti na externích reproduktorech. Je-li třeba, zapněte reproduktory a nastavte jejich hlasitost.

 • Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Výstup. Pokud má počítač pouze jednu zvukovou zdířku, klikněte na místní nabídku „Zvukový port použít pro“, vyberte Výstup zvuku a zkontrolujte, zda jsou vybrány vaše externí reproduktory.

  Otevřít panel Výstup

 • Chcete-li zvuk poslouchat prostřednictvím reproduktorů nebo sluchátek připojených pouze k USB rozhraní na počítači nebo monitoru, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na položku Zvuk a poté Výstup. Zkontrolujte, zda jsou vybrány externí USB reproduktory. Otevřete Informace o systému, klikněte na USB v sekci Hardware na bočním panelu a ujistěte se, že jsou vaše reproduktory uvedeny v seznamu. Pokud ne, zkuste je odpojit a znovu připojit.

  Otevřít Informace o systému

Pokud externí reproduktory stále nefungují, nahlédněte do dokumentace dodané s reproduktory.

Pokud chcete zvuk poslouchat prostřednictvím vestavěných reproduktorů monitoru

 • Odpojte sluchátka a externí reproduktory.

 • Zkontrolujte, zda jsou kabely z monitoru připojeny k příslušným konektorům na Macu.

 • Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Výstup. Ujistěte se, že je v seznamu výstupních zařízení vybrána volba Audio na monitoru.

  Otevřít panel Výstup

Pokud chcete zvuk poslouchat prostřednictvím digitálního přijímače

 • Používáte‑li digitální výstup počítače (není k dispozici na všech počítačích), použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a pak na Výstup. Ujistěte se, že je v seznamu výstupních zařízení vybrána volba Digitální výstup.

  Otevřít panel Výstup

 • Ověřte, zda je počítač připojen k digitálnímu přijímači pomocí optického digitálního kabelu a zda je přijímač nastaven na digitální vstup (viz informace dodané přijímačem).

 • Upravte na přijímači hlasitost. Ovládací prvky počítače nemůžete používat k nastavení hlasitosti při používání digitálního výstupu.

Pokud neslyšíte zvuk některých upozornění, podívejte se do tématu Změna výstražných zvuků. Informace o zvukových vstupech a výstupech počítače a monitoru najdete v tématu Zvukové vstupy a výstupy.