macOS High Sierra

Změna způsobu použití trackpadu

Pokud používáte trackpad, můžete několika způsoby změnit jeho funkce a reakce. Změnit lze například rychlost pohybu ukazatele na obrazovce při posunování prstu po trackpadu a gesta používaná na trackpadu.

To, jaké možnosti jsou dostupné, závisí na používaném Macu. Například přejetí třemi prsty můžete používat jen na určitých počítačích.

 1. Z nabídky Apple vyberte možnost Předvolby systému a poté klikněte na možnost Trackpad.

  Otevřít předvolby Trackpad

 2. Vyberte volby ukázání a kliknutí (v závislosti na používaném Macu se zobrazí jen některé z těchto voleb):

  • Vyhledat a datové detektory: Tato volba umožňuje rychle vyhledávat slova nebo provádět rychlé akce s určitým typem dat, jako jsou například kalendářní data nebo adresy. Vyberte možnost „Přitlačte jedním prstem“ nebo „Klepněte třemi prsty“.

  • Sekundární kliknutí: Zaškrtněte toto políčko a výběrem volby „Klikněte dvěma prsty“, „Klikněte do pravého dolního rohu“ nebo „Klikněte do levého dolního rohu“ určete, jakým gestem bude nahrazeno sekundární kliknutí (kliknutí s klávesou Ctrl) na položky na obrazovce.

  • Klepnutí pro kliknutí: Pokud vyberete tuto volbu, klepnutí jedním prstem na trackpadu bude mít stejnou funkci jako kliknutí.

  • Vyhledat: Tuto volbu vyberte, chcete-li pro vyhledání slova ve slovníku dvojím klepnutím používat tři prsty.

  • Rychlost ukazatele: Přetažením posuvníku nastavíte rychlost pohybu ukazatele myši po obrazovce.

  • Tiché klikání: Pomocí této volby můžete na trackpadu Force Touch vypnout zvuk klikání.

  • Přitlačení a hmatová odezva: Přitlačením na položku na trackpadu Force Touch můžete vyvolat akci. (Chcete-li použít gesto přitlačení, jednoduše zatlačte prstem na trackpad, dokud neucítíte hlubší kliknutí.) Pokud například přitlačíte na některý soubor ve Finderu, zobrazí se v okně Rychlý náhled. Je-li zaškrtnuto toto políčko, budete také při zarovnávání objektů v některých aplikacích, jako je například Náhled, cítit hmatovou odezvu.

 3. Vyberte volby posunu a přiblížení (v závislosti na používaném Macu se zobrazí jen některé z těchto voleb):

  • Směr posuvu: přirozený: Tuto volbu vyberte, má-li se obsah okna posouvat ve stejném směru jako prsty.

  • Zvětšit nebo zmenšit: Tuto volbu vyberte, chcete-li sevřením dvou prstů zvětšit nebo roztažením dvou prstů zmenšit zobrazení.

  • Inteligentní zvětšení: Tuto volbu vyberte, chcete-li pro zvětšení či zmenšení zobrazení používat dvojí klepnutí dvěma prsty.

  • Otočit: Tuto volbu vyberte, chcete-li položky na obrazovce otáčet dvěma prsty.

 4. Vyberte další gesta (v závislosti na používaném Macu se zobrazí jen některé z těchto voleb):

  • Přejetí mezi stránkami: Zaškrtněte toto políčko a vyberte „Posunout doleva nebo doprava dvěma prsty“, „Posunout třemi prsty“ nebo „Posunout dvěma či třemi prsty“. Tím určíte přecházení mezi stránkami dokumentu.

  • Přejetí mezi aplikacemi na celé obrazovce: Zaškrtněte toto políčko a vyberte „Posunout doprava nebo doleva třemi prsty“ nebo „Posunout doprava nebo doleva čtyřmi prsty“. Tím určíte přecházení mezi aplikacemi na celé obrazovce.

  • Oznamovací centrum: Výběrem této volby nastavíte zobrazování Oznamovacího centra přejetím po trackpadu od pravého okraje směrem doleva.

  • Mission Control: Výběrem této volby a volby „Přejeďte nahoru třemi prsty“ nebo „Přejeďte nahoru čtyřmi prsty“ nastavíte přechod do zobrazení Mission Control.

  • Aplikace Exposé: Výběrem této volby a volby „Přejeďte dolů třemi prsty“ nebo „Přejeďte dolů čtyřmi prsty“ nastavíte použití Exposé.

  • Launchpad: Tuto volbu vyberte, chcete-li sevřením palce a tří prstů zobrazit Launchpad.

  • Zobrazit plochu: Tuto volbu vyberte, chcete-li roztažením palce a tří prstů zobrazit plochu počítače.