macOS High Sierra

Mazání souborů a složek

Můžete kdykoli smazat soubory, složky a jiné nepotřebné položky. Položky se přetahují do Koše, ale nesmažou se, dokud koš nevyprázdníte.

Modrá šipka ukazující na ikonu Koše v Docku.

Poznámka: Pokud jste vypnuli Time Machine nebo jste poslední dobou nezálohovali své soubory, bylo by dobré uložit záložní kopii na úložné zařízení pro případ, že změníte názor a budete chtít položku později získat zpět.

Smazání položky z Macu nebo iCloud Drivu

 • Přetáhněte položku do koše nebo ji vyberte a pak stiskněte Cmd‑Delete. Pokud je položka zamčená, kliknutím na Pokračovat potvrďte, že ji skutečně chcete přesunout do koše.

Pokud je položka zamknutá, bude nutné její přesunutí do koše potvrdit nebo ji před vyhozením do koše odemknout. Chcete-li položku nejprve odemknout, použijte příkaz Soubor > Informace (nebo stiskněte Cmd-I) a odznačte zaškrtávací políčko Uzamčeno. Pokud nejste přihlášeni jako správce, bude nejspíš nutné kliknout na ikonu zámku a zadat jméno a heslo správce.

Vysypání položky z koše

 • Podržte Ctrl a klikněte na položku, kterou chcete smazat, a vyberte volbu Ihned smazat.

  Ve varovné zprávě, která se zobrazí, klikněte na Smazat.

Vysypání celého obsahu koše

 • Klikněte na koš a pak na tlačítko Vysypat v pravém horním rohu okna Finderu. Také můžete použít příkaz Finder > Vysypat koš.

  Ve varovné zprávě, která se zobrazí, klikněte na Vysypat koš.

Zabránění varování týkajícího se Koše

 • Jednou: Podržte klávesu Alt a klikněte na Vysypat nebo vyberte Vysypat koš.

 • Vždy: Varování můžete také vypnout na panelu Pokročilé v předvolbách Finderu. Použijte příkaz Finder > Předvolby, klikněte na Pokročilé, potom zrušte volbu Zobrazit varování před vysypáním koše.

Pokud změníte rozhodnutí před vysypáním koše

 • Kliknutím na Koš otevřete koš a pak položku přetáhněte z koše ven nebo položku vyberte a pak použijte příkaz Soubor > Vrátit zpět.

Automatické vysypávání koše po 30 dnech

 • Použijte příkaz Finder > Předvolby, klikněte na Pokročilé a označte volbu „Po 30 dnech vysypat koš“.

Poznámka: Položky smazané z Macu budou smazány trvale. Je možné, že položky smazané z iCloudu se vám podaří na iCloud.com obnovit.