macOS High Sierra

Přehlednější zobrazení obsahu na obrazovce

Pokud máte potíže se zobrazením položek na monitoru, vyzkoušejte následující doporučení.

Změnit vzhled plochy

 • Snížení průhlednosti plochy: Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění, na Monitor a potom vyberte „Snížit průhlednost“. Průhledné oblasti plochy a oken aplikací budou šedé.

 • Výběr obrázku plochy obsahujícího méně barev nebo tvarů: Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Plocha a spořič, na Plocha, projděte složky obrázků nalevo a potom vyberte jednodušší obrázek nebo barvu vpravo.

 • Ztmavení okrajů: Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění, na Monitor a potom vyberte volbu Zvýšit kontrast. macOS automaticky snižuje průhlednost a zvýrazňuje okraje tlačítek, políček a dalších položek na obrazovce, aby byly lépe viditelné.

 • Nastavení barev, které jsou v noci příjemnější pro oči: Za určitých okolností můžete použít funkci Night Shift, která nastavuje na displeji teplejší barvy.

 • Zvětšení ukazatele: Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění, na Monitor a potom podle potřeby přesuňte jezdce Velikost kurzoru vpravo.

  Tip: Pokud ztratíte ukazatel na obrazovce z dohledu, zkuste rychle zahýbat prstem na trackpadu nebo myší – ukazatel se na chvilku dočasně zvětší, aby jej bylo možné lépe zahlédnout. Chcete-li tuto funkci vypnout, použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění, na Monitor a odznačte volbu „Zvýraznit ukazatel myši zatřesením“.

  Otevřít panel Monitor

Zvětšení textu

 • Zvětšení textu e-mailů v Mailu: V Mailu použijte příkaz Mail > Předvolby, klikněte na Písma a barvy, klikněte na Vybrat vedle volby „Písmo zpráv“ a potom vyberte velikost písma v okně Písma.

 • Zvětšení textu zpráv ve Zprávách: Ve Zprávách použijte příkaz Zprávy > Předvolby, klikněte na Obecné a potom posuňte jezdec „Velikost textu“ doprava.

 • Zvětšení textu v jiných aplikacích: V mnoha aplikacích můžete upravit velikost textu stisknutím Cmd-Plus (+) nebo Cmd-Minus (-). Pokud tato kombinace nefunguje, podívejte se na předvolby aplikace. Například v předvolbách Obecné v iTunes můžete zvětšit text pro zobrazení seznamů.

Zvětšení ikon a jiných položek

 • Zvětšení ikon a textu ikon na ploše: Podržte Ctrl a klikněte na plochu, vyberte Volby zobrazení a potom posuňte jezdce „Velikost ikon“ doprava. Klikněte na místní nabídku „Velikost textu“ a poté vyberte velikost textu.

 • Zvětšení ikon a textu ikon ve složce ve Finderu: Vyberte ve Finderu složku a potom použijte příkaz Zobrazení > Volby zobrazení. Nastavené zobrazení určuje, jak můžete velikost zvýšit.

  • V případě ikonového zobrazení posuňte jezdce „Velikost ikon“ doprava. Klikněte na místní nabídku „Velikost textu“ a poté vyberte velikost textu.

  • V případě zobrazení seznamu nebo zobrazení cover flow vyberte větší velikost ikon vpravo od volby „Velikost ikon“. Klikněte na místní nabídku „Velikost textu“ a poté vyberte velikost textu.

  • V případě sloupcového zobrazení klikněte na místní nabídku „Velikost textu“ a poté vyberte velikost textu. Nemůžete vybrat velikost ikon.

 • Zvětšení položek na bočních panelech Finderu a Mailu: Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Obecné, na místní nabídku „Velikost ikon na bočním panelu“ a potom vyberte Velká.

Použití zvětšení

 • Zvětšení obsahu na obrazovce: Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Zvětšení. Můžete zvětšit celou obrazovku nebo jen její část.

  • Když je vybráno „Měnit velikost klávesovými zkratkami“, můžete použít zvětšení (Alt-Cmd-rovnítko), zmenšení (Alt-Cmd-minus) nebo rychle přepínat mezi dvěma nastaveními (Alt-Cmd-8).

  • Když je vybrána volba „Měnit velikost posouvacím gestem s modifikátory“, velikost můžete měnit stisknutím a podržením klávesy Ctrl (nebo jiné modifikační klávesy) a přejetím dvěma prsty nahoru na trackpadu.

  Více informací viz Předvolby zvětšení.

 • Zvětšení webových stránek v Safari: V Safari použijte příkaz Zobrazení > Zvětšit nebo stiskněte Cmd-Plus (+). Jestliže chcete ve zvětšování pokračovat, volbu Zvětšit nebo kombinaci Cmd-Plus můžete použít vícekrát. Pokud chcete zvětšit jen text (ne obrázky), vyberte Měnit pouze velikost textu.