macOS High Sierra

Použití Touch ID na vašem Macu

Pokud máte Mac s Touch Barem, můžete Touch ID používat k odemykání Macu a některých heslem chráněných položek, nakupování na webu pomocí Apple Pay a nákupům v iTunes Storu, App Storu a iBooks Storu.

Klávesnice s Touch Barem podél horního okraje; snímač Touch ID se nachází na pravém okraji Touch Baru

Nastavení Touch ID

 1. Z nabídky Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Touch ID.

  Otevřít předvolby Touch ID

 2. Klikněte na Přidat otisk, zadejte heslo a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Ke svému uživatelskému účtu můžete přidat až tři otisky (v Macu může být uloženo nejvýše pět otisků).

 3. Kliknutím do zaškrtávacích políček vyberte volby použití Touch ID:

  • Odemykání Macu: Pomocí Touch ID můžete odemykat Mac po probuzení.

  • Apple Pay: Pomocí Touch ID můžete schvalovat nákupy, které na Macu provedete s využitím Apple Pay.

  • iTunes a App Store: Pomocí Touch ID můžete schvalovat nákupy provedené na Macu v online obchodech Apple.

Přejmenování a smazání otisku prstu

 • Přejmenování otisku prstu: Z nabídky Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Touch ID. Klikněte na text pod otiskem a zadejte název.

 • Smazání otisku prstu: Z nabídky Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Touch ID. Klikněte na otisk, zadejte heslo a potom klikněte na Smazat.

Použití Touch ID

Důležité: Budete-li chtít použít Touch ID pro následující úlohy, budete už muset být k Macu přihlášeni pomocí zadání hesla.

 • Odemykání Macu a některých heslem chráněných položek: Když probudíte Mac ze spánku nebo otevřete heslem chráněnou položku, prostě jen na výzvu položte prst na Touch ID.

 • Nákup položek: Když pomocí Apple Pay nebo v online obchodech Apple koupíte položku, položte na výzvu prst na Touch ID.

 • Přepnutí uživatelů:řádku nabídek klikněte na nabídku pro rychlé přepínání uživatelů, vyberte jiného uživatele a položte prst na Touch ID.

  Chcete-li k přepnutí uživatele použít Touch ID, musíte mít nastavené rychlé přepínání uživatelů a uživatel, na kterého přepínáte, už musí být k Macu přihlášený pomocí hesla.

 • Přihlášení v přihlašovacím okně: Klikněte na svoje jméno v přihlašovacím okně a položte prst na Touch ID.

  Pomocí Touch ID je možné odemykat jen uživatelské účty s hesly. Uživatelé určení jen pro sdílení a hosté nemohou Touch ID používat.

Pokud Touch ID váš otisk prstu nerozpozná, očistěte a osušte prst a zkuste to znovu. Vlhkost, krémy, škrábance nebo suchá pleť mohou rozpoznávání otisků bránit.

Čas od času bude před pokračováním v používání Touch ID nutné zadat heslo. Uživatelé musí například znovu zadat heslo po 48 hodinách nebo po pěti selháních při pokusu o použití otisku prstu.

Poznámka: Z důvodu dodatečného zabezpečení mají přístup k datům Touch ID jen přihlášení uživatelé. Správce nemůže předvolby Touch ID ani otisky jiných uživatelů měnit.