Okno pro výběr motivů s řádkem kategorií u horního okraje; klepnutím na ně můžete filtrovat možnosti pro výběr. V pravém horním rohu je vidět tlačítko Další; tam můžete nastavit Standardní nebo Široký formát a také formátování pro specifický jazyk nebo oblast. Pod tím jsou miniatury předdefinovaných motivů, uspořádané v řádcích podle kategorií. U řádku každé kategorie je vpravo nahoře zobrazeno tlačítko Zobrazit vše.

Vytváření prezentací pomocí motivů

Základem každé prezentace je motiv – předdefinovaná sada uspořádání snímků, které můžete použít jako výchozí bod. Obrázky a text nahradíte vlastním obsahem a pak podle potřeby přidáte další snímky.

Vytvoření prezentace

Nabídka Přidat. Podél horního okraje se nacházejí tlačítka pro přidávání tabulek, grafů, tvarů a médií. Tlačítko tvarů je vybrané, v jeho nabídce jsou vidět řádky kategorií a vlevo tlačítko Hledat. Pod vybranou kategorií Aktivity se zobrazují různé tvary.

Přidávání textu, fotografií, kreseb a dalších prvků

Objekty, například textové rámečky, tabulky, grafy, tvary a média (obrázky, zvuk a videa), můžete přidat do kteréhokoli snímku. Objekty můžete vrstvit, měnit jejich velikosti a propojovat je s webovým stránkami nebo s dalšími snímky ve vaší prezentaci.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Ovládací prvky Formát pro změnu velikosti a vzhledu vybraného videa Tlačítka Styl, Film a Uspořádat u horního okraje panelu s ovládacími prvky

Světla, fotoaparát, akce

Prezentaci můžete oživit filmy, živým videem, nahraným výkladem, hudbou a dalšími prvky.

Přidání videa a zvuku

Ovládací prvky animace pro objekt vybraný na snímku. V dolní části obrazovky se nachází tlačítko použitého efektu Začátek a tlačítka Přidat akci a Přidat konec. Pod tlačítkem Začátek se zobrazuje nabídka s volbami pro úpravy efektu Objevení

Ohromující animované efekty

Své publikum můžete zaujmout přidáním vizuálních efektů a animací. Přidáním přechodů můžete například docílit toho, že se každý snímek prolne s následujícím, nebo můžete nechat na snímek postupně přiskakovat jednotlivá slova nadpisu.

Přidávání přechodů mezi snímky

Obrazovka Přidat uživatele s obrázkem prezentace určené ke sdílení. Pod ním se nacházejí tlačítka pro různé způsoby odeslání pozvánky – Mail, Zkopírovat odkaz a Více. Dole je umístěné tlačítko Volby sdílení.

Spolupráce v reálném čase

K práci na prezentaci můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí prezentaci upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Okno představující „Keynote Live“ s tlačítkem Pokračovat dole

Prezentace ve všech situacích

Prezentaci můžete přehrát přes internet, virtuálně s více prezentujícími, jako interaktivní prezentaci apod.

Přehrávání prezentací

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání aplikace Keynote 11.2 na iPadu. (Chcete-li zjistit, kterou verzi Keynote máte, přejděte do Nastavení  > Keynote.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Keynote seznámit podrobněji, klepněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole. Příručku si můžete také stáhnout z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici).

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Keynote.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.