Nastavení a používání víc uživatelů na Apple TV

Přepínání mezi uživatelskými účty stiskem tlačítka.

Přizpůsobení prostředí Apple TV

Díky podpoře víc uživatelů máte k dispozici svoje osobní doporučení a seznam Nadcházející v aplikaci Hudba a TV, dostanete se ke svým zakoupeným aplikacím v App Storu nebo můžete hrát hry v rámci svého předplatného Apple Arcade. Jiný uživatel se pak v Ovládacím centru může rychle přepnout do svého účtu a získat tak přístup ke svému obsahu.

Můžete taky změnit, které účty iCloudu a Game Centra jsou přihlášené k vaší Apple TV.

Než začnete

Při přidávání dalšího uživatele do Apple TV zkontrolujte následující: 

Apple TV není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Volba způsobu nastavení

 • Pokud chcete, aby nový uživatel mohl ovládat příslušenství HomeKitu a veškeré Apple TV nebo HomePody ve vaší domácnosti, použijte aplikaci Domácnost.
 • Pokud chcete, aby nový uživatel mohl ovládat jenom Apple TV, do které je přidaný, použijte Apple TV.

Nastavení v aplikaci Domácnost

Následujícím postupem pozvěte požadovaného uživatele a přijměte pozvánku.

     

Pozvání uživatele

 1. V iOS zařízení otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na Domácnost .
 2. Pokud domácností máte víc, klepněte na Nastavení domácnosti a vyberte požadovanou domácnost.
  • Pokud daného uživatele v aplikaci Domácnost nemáte, klepněte na Pozvat. Zadejte Apple ID, které daný uživatel používá s iCloudem, a klepněte na Pozvat. 
  • Pokud už přidávaný uživatel vaši aplikaci Domácnost sdílí, může se do Apple TV přidat sám. Na iOS zařízení druhého uživatele klepněte na Zobrazit mě na Apple TV.

Přijetí pozvánky

 1. V iOS zařízení otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na Domácnost .
 2. Klepněte na Nastavení domácnosti. 
 3. Vyberte Přijmout a pak vyberte Přijmout ještě jednou. 
 4. Klepněte na Hotovo. 

Nastavení v Apple TV

Uživatele přidáte následujícím postupem:

 1. Na Apple TV přejděte do Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat nového uživatele. 
 2. Vyberte Pokračovat a pak vyberte Zadat novou. 
 3. Nechte uživatele, aby zadal svoje Apple ID a heslo pro iTunes. Potom klikněte na Přihlásit se.

Přepínání mezi uživateli

Můžete se přepínat mezi uživatelskými účty a mít tak přístup ke svému osobnímu obsahu v aplikaci TV, Apple Music a App Storu.

 • Stisknutím a podržením tlačítka aplikace TV / plochy  na ovladači Siri Remote otevřete Ovládací centrum. Vyberte uživatelský účet, na který se chcete přepnout. 

Odebrání uživatele

Můžete odebrat uživatele nebo Apple TV kdykoli opustit. 

 • Odebrání uživatele: Na Apple TV přejděte do Nastavení > Uživatelé a účty > Aktuální uživatel. Pak zvolte uživatelský účet, který chcete odebrat. Klikněte na [Uživatel] – účet > Odebrat uživatele z Apple TV.
 • Opuštění Apple TV: V aplikaci Domácnost vypněte volbu Zobrazit mě na Apple TV. 
Datum zveřejnění: