Optimalizované nabíjení baterie iPhonu

iPhone s iOS 13 na základě informací, kdy ho každý den obvykle nabíjíte, prodlužuje životnost baterie.

Životnost baterie se odvíjí od jejího chemického stáří, což je něco jiného než čas, který uplynul od jejího sestavení.  Chemické stáří baterie vyplývá z komplexní kombinace několika faktorů, včetně historie teplot a obvyklých časů nabíjení. Všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součástky, které chemicky stárnou a spolu s tím ztrácejí na účinnosti. Při chemickém stárnutí lithium-iontových baterií se snižuje náboj, který jsou schopné udržet, což vede ke kratší výdrži a nižšímu špičkovému výkonu. Přečtěte si další informace o baterii a výkonu iPhonu a jak maximalizovat výdrž a životnost baterie.

Při optimalizovaném nabíjení zkracuje iOS 13 dobu, po kterou je iPhone plně nabitý, a zpomaluje tak stárnutí baterie. iPhone prostřednictvím strojového učení, které probíhá přímo v zařízení, registruje, kdy ho každý den obvykle nabíjíte, takže ví, kdy ho budete potřebovat a kdy má dokončit nabíjení na víc než 80 procent.* Tento způsob nabíjení snižuje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Optimalizované nabíjení baterie je aktivní jenom tehdy, když iPhone předvídá, že bude připojený k nabíječce delší dobu.

 

Optimalizované nabíjení baterie se zapne automaticky po nastavení iPhonu nebo po aktualizaci na iOS 13. Pokud si všimnete, že je iPhone často nabitý jenom částečně, například když ho nenabíjíte přes noc, můžete přejít do Nastavení > Baterie > Kondice baterie a vypnout Optimalizované nabíjení baterie.

 

Když je optimalizované nabíjení baterie aktivní, zobrazuje se na uzamčené obrazovce oznámení, kdy bude iPhone plně nabitý. Pokud potřebujete, aby byl iPhone plně nabitý dřív, podržte na oznámení prst a pak klepněte na Změnit.

* Informace, kdy zařízení zpravidla nabíjíte, jsou uloženy jenom v iPhonu. Tyto informace nejsou zahrnuté do záloh a nejsou sdíleny se společností Apple.

Datum zveřejnění: