Používání Docku na Apple Watch

Otevírejte rychle oblíbené aplikace nebo se rychle přepínejte mezi aplikacemi. 

Otevření aplikace z Docku

 1. Stiskněte boční tlačítko.
 2. Přejíždějte prstem nahoru nebo dolů. Nebo otáčejte korunkou Digital Crown. 
 3. Klepnutím otevřete některou z aplikací. Když přejdete až dolů, můžete se klepnutím na Všechny aplikace vrátit na plochu. 
 4. Dock zavřete stiskem bočního tlačítka.

Volba aplikací zobrazovaných v Docku

V Docku se můžou zobrazovat poslední aplikace nebo až 10 vašich oblíbených aplikací. Když zvolíte Historie, aplikace se zobrazí v pořadí, v jakém jste je otevřeli. Když zvolíte Oblíbené, můžete zvolit aplikace, které chcete zobrazovat, ale jako první budou v Docku pořád uvedené naposledy použité aplikace. Pokud aplikace dosud není označená jako oblíbená, můžete ji přidat klepnutím na Ponechat v Docku.

Volba, co se má zobrazovat:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak klepněte na Dock.
 3. Klepněte na Historie nebo Oblíbené.

 

Volba oblíbených aplikací

Když máte Dock nastavený na zobrazování Oblíbených, můžete si zvolit, které aplikace chcete zobrazit nebo odstranit:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak klepněte na Dock.
 3. Přesvědčte se, že je vybraná možnost Oblíbené.
 4. Klepněte na Upravit. 
  • Aplikace odstraníte klepnutím na ikonu Odstranit a pak klepnutím na Odstranit.
  • Aplikace přidáte klepnutím na ikonu Přidat. Můžete přidat až 10 aplikací.
  • Když chcete změnit pořadí aplikací, stiskněte a podržte tlačítko změny pořadí vedle požadované aplikace a přetáhněte ji nahoru nebo dolů.
 5. Změny uložíte klepnutím na Hotovo.

Odstranění aplikace z Docku

 1. Otevřete Dock.
 2. Přejděte do aplikace a přejeďte prstem doleva. 
 3. Klepněte na 

Aplikace můžete z Docku odstraňovat bez ohledu na to, jestli máte nastavené zobrazování Historie nebo Oblíbené. 

Datum zveřejnění: