Používání Docku na Apple Watch

Otevírejte rychle oblíbené aplikace nebo se rychle přepínejte mezi aplikacemi. 

     Aplikace Počasí a Cvičení v Docku

Otevření aplikace z Docku

 1. Stiskněte boční tlačítko.
 2. Přejíždějte prstem nahoru nebo dolů. Nebo otáčejte korunkou Digital Crown. 
 3. Klepnutím otevřete některou z aplikací. Když přejdete až dolů, můžete se klepnutím na Všechny aplikace vrátit na plochu. 
 4. Dock zavřete stiskem bočního tlačítka.

Volba aplikací zobrazovaných v Docku

V Docku se můžou zobrazovat poslední aplikace nebo až 10 vašich oblíbených aplikací. Když zvolíte Historie, aplikace se zobrazí v pořadí, v jakém jste je otevřeli. Když zvolíte Oblíbené, můžete zvolit aplikace, které chcete zobrazovat, ale jako první budou v Docku pořád uvedené naposledy použité aplikace. Pokud aplikace dosud není označená jako oblíbená, můžete ji přidat klepnutím na Ponechat v Docku.

Volba, co se má zobrazovat:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch. 
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak klepněte na Dock.
 3. Klepněte na Historie nebo Oblíbené.


Obrazovka Docku na iPhonu

Volba oblíbených aplikací

Když máte Dock nastavený na zobrazování Oblíbených, můžete si zvolit, které aplikace chcete zobrazit nebo odstranit:

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch.
 2. Klepněte na panel Moje hodinky a pak klepněte na Dock.
 3. Přesvědčte se, že je vybraná možnost Oblíbené.
 4. Klepněte na Upravit. 
  • Aplikace odstraníte klepnutím na ikonu Odstranit a pak klepnutím na Odstranit.
  • Aplikace přidáte klepnutím na ikonu Přidat. Můžete přidat až 10 aplikací.
  • Když chcete změnit pořadí aplikací, stiskněte a podržte tlačítko změny pořadí vedle požadované aplikace a přetáhněte ji nahoru nebo dolů.
 5. Změny uložíte klepnutím na Hotovo.

     Možnost Odstranit na Apple Watch

Odstranění aplikace z Docku

 1. Otevřete Dock.
 2. Přejděte do aplikace a přejeďte prstem doleva. 
 3. Klepněte na Odstranit. 

Aplikace můžete z Docku odstraňovat bez ohledu na to, jestli máte nastavené zobrazování Historie nebo Oblíbené. 

Datum zveřejnění: