Používání Ovládacího centra na Apple Watch

Jedním přejetím prstem nahoru zkontrolujete baterii a nastavení. Pak se můžete připojit k reproduktoru, ztlumit hodinky a dělat další věci. 

Otevření Ovládacího centra

Dlouze stiskněte dolní část ciferníku. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru. Ovládací centrum se dá otevřít z kterékoli obrazovky. 

Zavření Ovládacího centra

Přejeďte prstem ciferník odshora dolů. Nebo stiskněte korunku Digital Crown.

Kontrola nastavení a baterie

Na přehledu se můžete podívat, která nastavení jsou zapnutá nebo vypnutá, a klepnutím je změnit. 
 

100% nabití baterie.

Ukazuje nabití baterie a umožňuje zapnout režim Rezerva.
 

Aktivní mobilní připojení.

Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.1

Je zapnutý letový režim.

Zapne nebo vypne letový režim. 
 

Je zapnutý tichý režim.

Zapne nebo vypne tichý režim. 
 

Je zapnutý režim Nerušit.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit. Víc o režimu Nerušit

Tlačítko zamknutí na Apple Watch Series 1 a starších.

Zamkne Apple Watch.4

Tlačítko zamknutí ve vodě na Apple Watch Series 2 a starších.

Zamknutím ve vodě zabráníte nechtěným klepnutím.2

Tlačítko Najít iPhone.

Přehraje zvuk, když nemůžete najít svůj iPhone. Podržením zablikáte bleskem iPhonu. 
 

Tlačítko svítilny.

Zapíná svítilnu. Svítilnu vypnete přejetím prstem dolů.

Je zapnutý režim kina.

Zapne nebo vypne režim kina. Toto nastavení zapne tichý režim a obrazovka zůstane černá, dokud na ni neklepnete nebo dokud nestisknete nějaké tlačítko.3

 

Aktivuje režim Čas ve škole.
Pokud toto tlačítko chcete přidat do Ovládacího centra, sjeďte dolů a klepněte na Upravit. Klepněte na tlačítko přidání  na tlačítku Čas ve škole, a pak na Hotovo.

Kontrola připojení

V horní části Ovládacího centra vidíte, jestli jsou Apple Watch připojené k Wi-Fi, mobilním datům nebo k iPhonu. Přečtěte si, jak se Apple Watch připojují k jiným sítím a iPhonu.

Používání režimu Nerušit

Režim Nerušit brání hovorům a upozorněním vydávat zvuky nebo rozsvěcovat obrazovku. Budíky a upozornění na tepovou frekvenci budou i nadále slyšet. V režimu Nerušit se v horní části obrazovky zobrazuje ikona měsíce. Při nastavování režimu Nerušit máte na výběr tyto možnosti:

 • Zapnuto. Režim Nerušit bude zapnutý, dokud ho nevypnete. 
 • Na 1 hodinu. Režim Nerušit se automaticky vypne za 1 hodinu. 
 • Do večera. Režim Nerušit se automaticky vypne v 19:00. 
 • Než odejdu. Režim Nerušit se automaticky vypne, až odejdete ze zobrazeného místa. 
 • Do konce události. Režim Nerušit se automaticky vypne, až skončí zobrazená událost. 


Přeuspořádání tlačítek v Ovládacím centru.

Přeuspořádání Ovládacího centra

 1. Dlouze stiskněte spodní část ciferníku a přejetím nahoru otevřete Ovládací centrum.
 2. Na obrazovce sjeďte dolů. 
 3. Klepněte na Upravit. Tlačítka se začnou třást.
 4. Podržte tlačítko, dokud nezbělá, a přetáhněte ho na nové místo.
 5. Až skončíte, klepněte na Hotovo nebo stiskněte korunku Digital Crown.

 1. Jen na modelech Apple Watch s LTE.
 2. K dispozici jenom na Apple Watch Series 2 a novějších. Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generace) nejsou vhodné na plavání. Víc o voděodolnosti Apple Watch
 3. Apple Watch Series 2 a novější se dají probudit otočením korunky Digital Crown.
 4. Když si nastavíte přístupový kód a vypnete detekci zápěstí, můžete Apple Watch zamykat ručně touto volbou v Ovládacím centru. Pokud přístupový kód nemáte zapnutý (nebo pokud ano a zároveň máte zapnutou i detekci zápěstí), toto nastavení neuvidíte.
Datum zveřejnění: