Používání Ovládacího centra na Apple Watch

Jedním přejetím prstem nahoru zkontrolujete baterii a nastavení. Pak se můžete připojit k reproduktoru, ztlumit hodinky a dělat další věci. 

Otevření Ovládacího centra

Dlouze stiskněte dolní část ciferníku. Vyčkejte na zobrazení Ovládacího centra a přejeďte nahoru. Ovládací centrum lze otevřít ze všech obrazovek. 

Zavření Ovládacího centra

Přejeďte prstem odshora ciferníku dolů. Stiskněte korunku Digital Crown.

Kontrola nastavení a baterie

Na přehledu se můžete podívat, která nastavení jsou zapnutá nebo vypnutá, a klepnutím je změnit. 
 

Tlačítko s procentem nabití baterie ukazující 100 %

Ukazuje nabití baterie a umožňuje zapnout režim Rezerva.
 

Ikona mobilních dat

Zapne nebo vypne mobilní data.1

Oranžové tlačítko Letový režim

Zapne nebo vypne letový režim. 
 

Tlačítko Tichý režim

Zapne nebo vypne tichý režim. 
 

Tlačítko s obrázkem měsíce nebo funkce Nerušit

Zapne nebo vypne funkci Nerušit. Informace o funkci Nerušit

Tlačítko Zámek

Zamyká Apple Watch.4

Tlačítko Zamknutí ve vodě

Zamknutím ve vodě zabráníte nechtěným klepnutím.2

Tlačítko iPhone

Přehraje zvuk, když iPhone nemůžete najít. Když tlačítko podržíte, zablikáte bleskem iPhonu. 
 

Ikona svítilny

Zapíná svítilnu. Svítilnu vypnete přejetím prstem dolů.

Ikona divadelních masek

Zapne nebo vypne režim kina. Toto nastavení zapne tichý režim a obrazovka zůstane černá, dokud na ni neklepnete nebo dokud nestisknete nějaké tlačítko.3

Kontrola připojení

V horní části Ovládacího centra vidíte, zda jsou Apple Watch připojeny k Wi-Fi, mobilním datům nebo k iPhonu. Přečtěte si, jak se Apple Watch připojují k jiným sítím a iPhonu.

Používání funkce Nerušit

Funkce Nerušit zabraňuje hovorům a upozorněním ve vydávání zvuků nebo rozsvěcování obrazovky. Budíky a upozornění na tepovou frekvenci budou i nadále slyšet. V režimu Nerušit se navrchu obrazovky zobrazuje ikona Měsíc. Při nastavení režimu Nerušit máte na výběr tyto možnosti:

 • Zapnuto. Režim Nerušit bude zapnutý, dokud jej nevypnete. 
 • Na 1 hodinu. Režim Nerušit se automaticky vypne za 1 hodinu. 
 • Do večera. Režim Nerušit se automaticky vypne v 19:00.
 • Než odejdu. Režim Nerušit se automaticky vypne poté, co odejdete ze zobrazeného místa. 
 • Do konce události. Režim Nerušit se automaticky vypne poté, co skončí zobrazená událost. 


Změna podoby Ovládacího centra

 1. Dlouze stiskněte dolní část ciferníku a přejetím nahoru otevřete Ovládací centrum.
 2. Na obrazovce sjeďte dolů. 
 3. Klepnutím na Upravit aktivujte natřásání tlačítek.
 4. Podržte tlačítko, dokud nezbělá, a přetáhněte ho na nové místo.
 5. Po dokončení klepněte na Hotovo nebo stiskněte korunku Digital Crown.

 1. Jen na modelech Apple Watch s LTE.
 2. K dispozici jenom na Apple Watch Series 2 a novějších. Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generace) nejsou vhodné pro plavání. Více o voděodolnosti Apple Watch
 3. Apple Watch Series 2 a novější se dají probudit otočením korunky Digital Crown.
 4. Pokud si nastavíte přístupový kód a vypnete detekci zápěstí, můžete Apple Watch zamykat ručně touto volbou v Ovládacím centru. Pokud přístupový kód nemáte zapnutý (nebo pokud ano a zároveň máte zapnutou i detekci zápěstí), toto nastavení neuvidíte.
Datum zveřejnění: