Používání Ovládacího centra na Apple Watch

Přejetím prstem nahoru můžete zkontrolovat baterii, připojit sluchátka, ztišit hodinky a provést další akce. 

 

Jak otevřít Ovládací centrum

Dlouze stiskněte dolní část ciferníku. Počkejte, než se zobrazí Ovládací centrum, a přejeďte nahoru. Ovládací centrum se dá otevřít z kterékoli obrazovky.

Jak zavřít Ovládací centrum

Přejeďte prstem ciferník odshora dolů nebo stiskněte korunku Digital Crown.

Kontrola baterie a dalšího nastavení

Na přehledu se můžete podívat, která nastavení jsou zapnutá nebo vypnutá, a klepnutím je změnit.

100% nabití baterie.

Podívejte se na úroveň nabití baterie a zapněte režim Rezerva nebo režim nízké spotřeby.

Aktivní mobilní připojení. 

Zapne nebo vypne mobilní data, pokud jsou na Apple Watch k dispozici.

Je zapnutý letový režim.

Zapne nebo vypne letový režim. 

Je zapnutý tichý režim. 

Zapne nebo vypne tichý režim. 

Je zapnutý režim Nerušit.

Zapne nebo vypne možnost Nerušit nebo Soustředění, například Spánek.

Tlačítko zamknutí na Apple Watch Series 1 a starších.

Zamkne Apple Watch.1

Tlačítko zamknutí ve vodě na Apple Watch Series 2 a starších.

Pomocí možnosti Zamknutí ve vodě zabráníte náhodnému klepnutí.2

Tlačítko Najít iPhone. 

Přehraje zvuk, když nemůžete najít svůj iPhone. Podržením zablikáte bleskem iPhonu. 

Tlačítko svítilny. 

Zapíná svítilnu. Svítilnu vypnete přejetím prstem dolů.

Je zapnutý režim kina. 

Zapne nebo vypne režim kina.3

Wi-Fi je zapnutá a připojená. 

Odpojí hodinky od Wi-Fi na modelech Apple Watch, které mají mobilní data.

Bluetooth je zapnutý a připojený. 

Připojí hodinky ke zvukovému zařízení.

Je zapnutá Vysílačka. 

Zapne nebo vypne dostupnost pro Vysílačku.

Přejde do režimu Čas ve škole.4

Pokud posloucháte zvuk z hodinek Apple Watch nebo iPhonu, zkontrolujte úroveň hlasitosti sluchátek a upravte ji.

Pokud máte k Apple Watch připojená sluchátka, zapněte nebo vypněte množnost Informovat o oznámeních.

Upravte velikost textu v aplikacích, které podporují dynamické písmo.

   

Kontrola připojení

V horní části Ovládacího centra vidíte, jestli jsou Apple Watch připojené k Wi-Fi, mobilním datům nebo k iPhonu. Přečtěte si, jak se Apple Watch připojují k jiným sítím a iPhonu.

Používání režimu Nerušit nebo Soustředění

Režim Nerušit brání hovorům a upozorněním vydávat zvuky nebo rozsvěcovat obrazovku. Budíky a upozornění na tepovou frekvenci budou i nadále slyšet. V režimu Nerušit se v horní části obrazovky zobrazuje ikona měsíce. Při nastavování režimu Nerušit máte na výběr tyto možnosti:

  • Zapnuto. Režim Nerušit bude zapnutý, dokud ho nevypnete. 
  • Na 1 hodinu. Režim Nerušit se automaticky vypne za 1 hodinu. 
  • Do večera. Režim Nerušit se automaticky vypne v 19:00. 
  • Než odejdu. Režim Nerušit se automaticky vypne, až odejdete ze zobrazeného místa. 
  • Do konce události. Režim Nerušit se automaticky vypne, až skončí zobrazená událost. 

Tlačítko Nerušit zobrazuje také možnosti soustředění, jako je řízení, spánek a jakékoli vlastní možnosti soustředění, které jste nastavili.


Přeuspořádání tlačítek v Ovládacím centru.

Přeuspořádání Ovládacího centra

  1. Dlouze stiskněte spodní část ciferníku a přejetím nahoru otevřete Ovládací centrum.
  2. Na obrazovce sjeďte dolů. 
  3. Klepněte na Upravit. Tlačítka se začnou třást.
  4. Podržte tlačítko, dokud nezbělá, a přetáhněte ho na nové místo.
  5. Až skončíte, klepněte na Hotovo nebo stiskněte korunku Digital Crown.

1. Když si nastavíte přístupový kód a vypnete detekci zápěstí, můžete Apple Watch zamykat ručně touto volbou v Ovládacím centru. Pokud přístupový kód nemáte zapnutý (nebo pokud ano a zároveň máte zapnutou i detekci zápěstí), toto nastavení neuvidíte.

2. K dispozici jenom na Apple Watch Series 2 a novějších. Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generace) nejsou vhodné pro plavání. Víc o voděodolnosti Apple Watch.

3. Toto nastavení zapne tichý režim a obrazovka zůstane černá dokud na ni neklepnete nebo dokud nestisknete nějaké tlačítko. Obrazovku hodinek můžete také postupně probudit otáčením korunky Digital Crown.

4. Pokud toto tlačítko chcete přidat do Ovládacího centra, sjeďte dolů a klepněte na Upravit. Klepněte na tlačítko přidání  na tlačítku Čas ve škole, a pak na Hotovo.

Datum zveřejnění: