Jak používat VoiceOver na Apple TV

VoiceOver umožňuje ovládat Apple TV, i když nevidíte obrazovku. Pomocí jednoduchých gest na dotykovém povrchu Siri Remote* se můžete pohybovat po obrazovce a nechat si jednotlivé položky číst funkcí VoiceOver.

Když označíte některou položku na Apple TV 4K nebo Apple TV HD, VoiceOver přečte název položky a případný související text. Po krátké odmlce pak VoiceOver přečte zbývající textové položky na obrazovce, například popisy filmů nebo herecké obsazení. Přečtěte si, jak VoiceOver zapnout

Ovládání Apple TV pomocí rotoru VoiceOveru

Otočením dvěma prsty okolo jednoho bodu na dotykovém povrchu Siri Remote nebo Apple TV Remote* otevřete rotor VoiceOveru, který obsahuje další možnosti. Ovládací prvky dostupné na rotoru se mění podle toho, kde se nacházíte.

Orientace na obrazovce

Položky na obrazovce si můžete nechat číst ve dvou různých režimech: Navigace a Objevování.

Navigace je výchozí režim, který rozumí standardním gestům. 

 • Posunutí výběru: Přejeďte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
 • Výběr předchozího nebo dalšího ovládacího prvku rotoru: Otočte dvěma prsty doleva nebo doprava.
 • Nastavení ovládacího prvku rotoru: Přejeďte nahoru nebo dolů. Například když chcete změnit rychlost řeči, otočte dvěma prsty, dokud nevyberete ovládací prvek rotoru pro rychlost řeči VoiceOveru. Rychlost řeči pak zvýšíte nebo snížíte přejetím prstem nahoru nebo dolů.
 • Přečtení aktuální textové položky a pokračování na konec obrazovky: Přejeďte dvěma prsty dolů.
 • Přečtení položek na obrazovce odshora: Přejeďte dvěma prsty nahoru nebo podržte tlačítko Přehrát.
 • Pozastavení čtení: Jednou klepněte dvěma prsty. Dalším klepnutím dvěma prsty budete ve čtení pokračovat nebo vyberete jinou položku.
 • Přečtení aktuální textové položky na obrazovce a pokračování, dokud nezastavíte: Položte jeden prst na levou stranu dotykového povrchu a táhněte jím doprava. VoiceOver bude číst prvky na obrazovce, dokud prst nezvednete.

V režimu Objevování uslyšíte i o dalším obsahu na obrazovce. Například otevřete film v aplikaci Filmy a přepněte rotorem do režimu Objevování. Potom přejeďte nahoru nebo dolů. VoiceOver bude číst text na obrazovce. Stačí táhnout prstem po dotykovém povrchu a uslyšíte popis každé položky nabídky, kterou vyberete.

Výběr vlastní akce rotoru

Chcete-li provést vlastní akci rotoru, otáčejte dvěma prsty, dokud na rotoru nevyberete volbu Vlastní akce. Přejetím prstem nahoru nebo dolů si poslechněte názvy akcí a až vyberete tu správnou, klikněte na dotykový povrch.    

Používání funkce DirectTouch

DirectTouch umožňuje přizpůsobit si standardní gesta na dotykovém povrchu ovladače. Popisy jednotlivých nastavení najdete níže.

Klávesnice

 • DirectTouch vypnutý: Přejetím doleva nebo doprava zvýrazníte vždy jeden znak.
 • DirectTouch zapnutý: Podle toho, jak rychle přejedete, můžete každým přejetím přeskočit několik znaků.

Seznamy

 • DirectTouch vypnutý: Přejetím doleva nebo doprava zvýrazníte vždy jednu položku.
 • DirectTouch zapnutý: Podle toho, jak rychle přejedete, můžete každým přejetím přeskočit několik položek.

Aplikace založené na gestech

 • DirectTouch vypnutý: Přejetím doleva nebo doprava zvýrazníte vždy jeden prvek. Pokud v aplikaci nejsou žádné prvky (třeba ve hře), nemusíte vybrat nic.
 • DirectTouch zapnutý: Gesta závisí na nastaveních aplikace. Například ve hře můžete přejížděním pohybovat svou postavou.

Čtení nápovědy

VoiceOver přečte nápovědu k položce jen v případě, že vybraná položka není součástí dříve přečtené nápovědy. Chcete-li si nápovědu poslechnout znovu, přejeďte dvěma prsty nahoru nebo podržte tlačítko Přehrát. 

*Dostupnost Siri se liší podle země nebo oblasti a jazyka. Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tomuto ovladači říká Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Datum zveřejnění: