Používání aplikace Aktivita na Apple Watch

Pomocí aplikace Aktivita na Apple Watch teď můžete den po dni sledovat, jak moc se přes den pohybujete a cvičíte a jak často stojíte.

     

 

Uzavírejte svoje kroužky

Pokud Apple Watch nosíte celý den, aplikace Aktivita automaticky sleduje váš každodenní pohyb. Začnete tak, že aplikaci na Apple Watch otevřete a zadáte pár informací o sobě.

Apple Watch vám oznámí, až dosáhnete své cíle, nebo svůj pokrok můžete sledovat, když aplikaci otevřete. Podrobnosti si zobrazíte přejetím dolů. Pokud svoji aktivitu chcete sdílet s kamarády, přejeďte prstem doleva. 

Pohyb

Kroužek Pohyb ukazuje, kolik jste už spálili aktivních kalorií. Splňte svůj denní cíl pro Pohyb tím, že budete spalovat kalorie každý den. Aktivní kalorie, na rozdíl od klidových kalorií, jsou ty, které spalujete stáním nebo pohybem. Přečtěte si, jak změnit svůj cíl pro Pohyb.

Využijte pomoc se získáním bodů za pohyb a za cvičení.

 

Cvičení

Kroužek Cvičení ukazuje, kolik minut svižné aktivity už máte za sebou. Denní cíl pro Cvičení splníte tak, že budete každý den aspoň 30 minut cvičit. Cíl pro Cvičení sice nemůžete změnit, ale můžete změnit cíl pro Pohyb na jiný počet aktivních kalorií.

Přečtěte si, jak splnit cíl pro cvičení

 

Stání

Kroužek Stání ukazuje hodiny, ve kterých jste aspoň minutu stáli a pohybovali se. Denní cíl pro Stání splníte tak, že budete stát nebo chodit alespoň 1 minutu během 12 různých hodin dne. I když stojíte celý den, musíte se pohybovat.

Pokud jste zadali, že používáte invalidní vozík, kroužek Stání se přepne na kroužek Jízda. Jízda zobrazuje hodiny, ve kterých jste se pohybovali po dobu alespoň 1 minuty. 

Cíl pro Stání nebo Jízdu sice nemůžete změnit, ale můžete změnit cíl pro Pohyb.

 

Zobrazení podrobných informací

Podrobnosti pro Pohyb, Cvičení a Stání

Přejetím prstem nahoru zobrazte podrobnosti pro každý kroužek. Dalším přejetím prstem nahoru si zobrazíte další informace, jako celkový počet kroků, pokrok ve formě grafu, vzdálenost a tréninky. 

 

Změna cíle pro Pohyb

Cíl 450 kalorií

V aplikaci Aktivita silným stisknutím obrazovky změňte svůj denní cíl pro Pohyb. Cíl pro Pohyb můžete změnit, ale nemůžete změnit cíl pro Cvičení nebo Stání. 

 

Nastavování připomínek

Obrazovka Aktivita na iPhonu

V aplikaci Apple Watch na iPhonu klepněte na panel Moje hodinky a potom na Aktivitu. Vyberte oznámení a připomínky.

Oznámení koučinku jsou založena na vašich předchozích pokrocích. Vypnete je klepnutím na Denní koučink.

Zobrazení historie

Historie za srpen

V aplikaci Aktivita na iPhonu si klepnutím na kartu zobrazte podrobnosti o vaší celodenní aktivitě, trénincích a úspěších.

Pokud chcete získat informace o tréninku, například o trase nebo celkové vzdálenosti, klepněte na požadovanou položku.* 

* Zobrazené metriky závisí na typu tréninku. Trasa je například k dispozici pro chůzi a běh venku, plavání na otevřené vodě nebo jízdu na kole, když máte GPS. 

Datum zveřejnění: