Používání aplikace Aktivita na Apple Watch

Pomocí aplikace Aktivita na Apple Watch teď můžete den po dni sledovat, jak moc se přes den pohybujete a cvičíte a jak často stojíte. 

Splnili jste všechny tři cíle!

 

Sledování aktivity

Začnete tak, že aplikaci na Apple Watch otevřete a zadáte pár informací o sobě. Apple Watch vám oznámí, až dosáhnete svých cílů, dají vám pár tipů a budou vás motivovat k uzavírání kroužků. Dole se dočtete, jak uzavírat jednotlivé kroužky.

Pohyb

Kroužek Pohyb ukazuje, kolik jste už spálili aktivních kalorií. Splňte svůj denní cíl pro Pohyb tím, že budete spalovat kalorie každý den. Aktivní kalorie, na rozdíl od klidových kalorií, jsou ty, které spalujete stáním nebo pohybem. Přečtěte si nápovědu k započítávání pohybu a cvičení.

Tímhle postupem si změníte cíl:

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Aktivita.
 2. Přejděte na kroužky a přitlačte na obrazovku.
 3. Klepnutím zvýšíte nebo snížíte počet aktivních kalorií v denním cíli Pohybu.
  Změňte si denní cíl Pohybu na 450 kalorií.
 4. Až budete mít hotovo, klepněte na Aktualizovat.

Změnit se dá cíl Pohybu, ale ne cíle Stání a Cvičení. 

Cvičení

Kroužek Cvičení ukazuje, kolik minut svižné aktivity už máte za sebou. Denní cíl pro Cvičení splníte tak, že budete každý den aspoň 30 minut cvičit. Cíl Cvičení se změnit nedá, ale můžete si změnit cíl Pohybu.

Přečtěte si, jak splnit cíl Cvičení

Stání

Kroužek Stání ukazuje hodiny, ve kterých jste aspoň minutu stáli a pohybovali se. Denní cíl pro Stání splníte tak, že budete stát nebo chodit alespoň 1 minutu během 12 různých hodin dne. I když stojíte celý den, musíte se pohybovat.

Pokud jste zadali, že používáte invalidní vozík, kroužek Stání se přepne na kroužek Jízda. Jízda zobrazuje hodiny, ve kterých jste se pohybovali po dobu alespoň 1 minuty. 

Cíl Stání ani Vozíku se změnit nedá, ale můžete si změnit cíl Pohybu.

Zobrazení historie Aktivity

Na Apple Watch se můžete podívat na své pokroky za uplynulý den. Celou historii najdete v aplikaci Aktivita na iPhonu.

Na iPhonu

 1. Otevřete na iPhonu aplikaci Aktivita.
 2. Klepnutím na panel Historie zobrazte podrobnosti o vaší aktivitě za celý den. V kalendáři se vedle dní, ve kterých jste cvičili, zobrazuje zelená tečka.
 3. Klepnutím na den zobrazíte podrobnější informace.
 4. Pokud se chcete podívat na informace o cvičení, například na trasu nebo celkovou vzdálenost, klepněte na panel Cvičení a potom na danou položku.* 

Na Apple Watch

 1. Otevřete na Apple Watch aplikaci Aktivita. 
 2. Přejetím prstem nahoru zobrazte podrobnosti o každém kroužku.
 3. Dalším přejetím nahoru zobrazíte další informace jako celkový počet kroků, vzdálenost a cvičení. 
 4. Týdenní přehled zobrazíte tak, že přitlačíte na obrazovku a potom klepnete na Týdenní přehled.

Nastavení připomínek

 1. Na iPhonu otevřete aplikaci Watch. 
 2. Klepněte na Aktivita.
 3. Vyberte, jaká chcete dostávat oznámení a připomínky. Například koučovací oznámení vycházejí z vašich předchozích pokroků. 

Další informace

* Zobrazované ukazatele závisí na typu tréninku. Trasa je například k dispozici pro chůzi a běh venku, plavání na otevřené vodě nebo jízdu na kole, když máte GPS. 

Datum zveřejnění: