Jak nastavit zprávu na uzamčené obrazovce v přihlašovacím okně Macu

Můžete si nastavit zprávu, která se zobrazí v dolní části přihlašovacího okna.

Přihlašovací okno se zobrazuje, když jste odhlášeni ze svého účtu. V závislosti na nastavení v části Zabezpečení a soukromí se může zobrazit taky potom, co Mac probudíte z režimu spánku, nebo když se spustí spořič obrazovky. V příkladu dole je nastavena zpráva při uzamčení „Welcome to my Mac“.

Jak nastavit zprávu při uzamčení

  1. V nabídce Apple () vyberte Předvolby systému a klikněte na Zabezpečení a soukromí.
  2. Klikněte na zámek a zadejte uživatelské jméno a heslo správce.
  3. Na kartě Obecné vyberte možnost „Na uzamčené obrazovce zobrazit zprávu“ a potom klikněte na volbu Nastavit zprávu.
  4. Do textového pole napište znění zprávy. Klikněte na OK.

Další informace

  • Pokud vaše IT oddělení tuto funkci nastavilo z příkazového řádku nebo použilo konfigurační profil, zpráva v přihlašovacím okně se může od vámi nastavené zprávy lišit.
  • Můžete si taky vytvořit banner zásad, který se bude zobrazovat při přihlašování, anebo zprávu spořiče obrazovky, která se zobrazí, když Mac nebude delší dobu nic dělat.
Datum zveřejnění: