Použití Náhledu ke slučování souborů PDF na Macu

Přečtěte si, jak slučovat soubory PDF a jak otáčet a odstraňovat stránky nebo měnit jejich pořadí.

Sloučení dvou PDF

 1. Otevřete PDF v Náhledu.
 2. Zvolte Zobrazení > Miniatury, aby se v postranním panelu zobrazily miniatury stránek.
 3. Místo, kam chcete vložit druhý dokument, označíte tak, že vyberete miniaturu některé stránky. 
 4. Zvolte z nabídky Úpravy > Vložit > Stránka ze souboru.*
 5. V dialogovém okně vyberte soubor PDF, který chcete přidat, a klikněte na Otevřít. 
 6. Soubor uložíte volbou Soubor > Exportovat jako PDF.

* Pokud je tato možnost zobrazena šedě, podívejte se, jestli soubor, který máte otevřený, je opravdu PDF. Některé šifrované dokumenty PDF nejsou sloučit. Oprávnění k souboru PDF můžete zobrazit tak, že zvolíte Nástroje > Zobrazit inspektor, a kliknete na ikonu zámku.

Oddělovač

Sloučení části souboru PDF s jiným souborem PDF

 1. Otevřete v Náhledu soubory PDF, které chcete sloučit.
 2. V obou dokumentech zvolte Zobrazení > Miniatury, aby se v postranním panelu zobrazily miniatury stránek.
 3. Stiskněte a podržte klávesu Command ⌘, vyberte miniatury stránek, které chcete přidat do druhého dokumentu, a poté klávesu uvolněte.
 4. Přetáhněte vybrané miniatury do postranního panelu druhého PDF a pusťte je na místo, kam je chcete přidat.
  Pokud máte macOS Sierra nebo starší, přetáhněte miniatury přímo na určitou miniaturu v druhém souboru PDF.
 5. Soubor uložíte volbou Soubor > Exportovat jako PDF. 

Oddělovač

Otočení, odstranění a změna pořadí stránek

 1. Otevřete PDF v Náhledu.
 2. Zvolte Zobrazení > Miniatury, aby se v postranním panelu zobrazily miniatury stránek.
  • Otočení stránky: Vyberte miniaturu stránky a zvolte Nástroje > Otočit doleva nebo Otočit doprava.
  • Smazání stránky: Vyberte miniaturu stránky a zvolte Úpravy > Smazat.
  • Změna pořadí stránek: Přetáhněte miniaturu stránky na nové místo mezi stránkami v postranním panelu.

Datum zveřejnění: