Když se Mac nepřipojuje přes Wi-Fi k internetu

Pokud je váš Mac nastavený na připojování k Wi-Fi síti, může analyzovat připojení, zda nedochází k potížím s jeho funkcí nebo výkonem, včetně připojení k internetu.

Pokud jste postupovali podle návodu k připojení Macu k Wi-Fi síti, ale připojení k síti nebo k internetu není spolehlivé, může pomoct postup v tomto článku.

Zobrazení doporučení pro Wi-Fi

Když se Mac pokouší připojit k Wi-Fi síti, zjišťuje problémy, které by mohly mít nepříznivý vliv na vytvoření rychlého, stabilního a bezpečného připojení. Pokud zjistí nějaký problém, zobrazí se v nabídce se stavem Wi-Fi na řádku nabídek nová položka: Doporučení pro Wi-Fi. Kliknutím na ni si můžete prohlédnout doporučená řešení.

Doporučení pro Wi-Fi nabízí macOS Sierra nebo novější.

Analýza bezdrátového prostředí

Mac může pomocí Diagnostiky bezdrátové sítě provádět další analýzy. 

 1. Ukončete všechny otevřené aplikace a připojte se ke své Wi-Fi síti, pokud je to možné.
 2. Stiskněte a podržte klávesu Option (Alt) ⌥ a zvolte z nabídky se stavem Wi-Fi volbu Diagnostika bezdrátové sítě .
 3. Po vyzvání zadejte jméno a heslo správce.

Diagnostika bezdrátové sítě začne analyzovat vaše bezdrátové prostředí:

Pokud se jedná o nahodilý problém, můžete využít sledování svého Wi-Fi připojení:


Až budete připraveni podívat se na doporučení, přejděte k souhrnu. Diagnostika bezdrátové sítě požádá o nepovinné informace o základně nebo jiném směrovači, aby je mohla zahrnout do zprávy, kterou uloží do vašeho Macu.

Kliknutím na tlačítko Informace vedle jednotlivých položek v souhrnu si zobrazíte údaje o dané položce. Doporučené postupy pro Wi-Fi jsou tipy, které platí pro většinu Wi-Fi sítí.


Než na základě těchto doporučení začnete měnit nastavení sítě nebo směrovače, tak si je zazálohujte nebo někam poznamenejte pro případ, že byste se k nim potřebovali někdy vrátit.

Sledování Wi-Fi připojení

Mac může sledovat nahodilé potíže s vaším Wi-Fi připojením, jako jsou například výpadky připojení. Použijte postup pro analýzu bezdrátového prostředí, ale po výzvě zvolte „Pokračovat ve sledování Wi-Fi připojení“.

Při sledování se zobrazuje okno ukazující jeho průběh. Sledování bude probíhat tak dlouho, dokud bude toto okno otevřené a dokud budete ve stejné Wi-Fi síti – a to i v době, kdy je Mac v režimu spánku.

Když Diagnostika bezdrátové sítě najde nějaký problém, zastaví sledování a zobrazí stručný popis potíží. Sledování potom můžete obnovit nebo pokračovat na přehled s informacemi a doporučeními.

Vytvoření diagnostické zprávy

Diagnostika bezdrátové sítě diagnostickou zprávu před zobrazením automaticky uloží. Stejnou zprávu můžete kdykoli vytvořit znovu stisknutím a podržením klávesy Alt a výběrem možnosti Vytvořit diagnostickou zprávu v nabídce se stavem Wi-Fi . Vytvoření zprávy může Macu trvat několik minut.

 • macOS Sierra a novější zprávu uloží do složky /var/tmp na startovacím disku a pak tuto složku otevře.
  Pokud tuto složku chcete otevřít ručně, zvolte na řádku nabídek Finderu možnost Otevřít > Otevřít složku a zadejte /var/tmp.
 • OS X El Capitan a starší tuto zprávu ukládá na plochu.

Tato zpráva je zkomprimovaný soubor s názvem začínajícím textem „Diagnostika bezdrátové sítě“. Obsahuje spoustu souborů, které podrobně popisují vaše bezdrátové prostředí. Jejich další analýzu můžete nechat na specialistovi na počítačové sítě.

Používání dalších diagnostických nástrojů

Diagnostika bezdrátové sítě obsahuje další nástroje pro síťové specialisty. Otevřít je můžete v nabídce Okno na řádku nabídek Diagnostiky bezdrátové sítě: 

 • Informace shromažďují klíčové údaje o aktuálních připojeních k síti.
 • Protokoly umožňují protokolování Wi-Fi a dalších součástí systému na pozadí. Výsledek se uloží do souboru .log ve složce pro diagnostické zprávy na Macu. Protokolování probíhá i po ukončení aplikace nebo restartování Macu, takže až budete hotovi, nezapomeňte ho vypnout.
 • Hledat ve vašem prostředí vyhledá Wi-Fi směrovače a shromáždí o nich klíčové informace.
 • Výkonnost pomocí dynamických grafů ukazuje výkon vašeho Wi-Fi připojení:
  • Rychlost ukazuje průběžnou přenosovou rychlost v megabitech za sekundu.
  • Kvalita ukazuje průběžný poměr signálu k šumu. Když je kvalita příliš nízká, zařízení se od Wi-Fi směrovače odpojí. Mezi faktory ovlivňující kvalitu patří vzdálenost mezi vaším zařízením a směrovačem, a objekty, jako jsou zdi, které signálu ze směrovače stojí v cestě. Tento článek vám poradí.
  • Signál ukazuje průběžná měření signálu (RSSI) a šumu. RSSI je žádoucí mít co nejvyšší a šum co nejnižší, takže čím větší je mezera mezi RSSI a šumem, tím líp. 
 • Sniffer zachytává provoz Wi-Fi připojení, což se může hodit při diagnostice reprodukovatelných problémů. Vyberte kanál a šířku a potom kliknutím na Spustit začněte zachytávat provoz na tomto kanálu. Po kliknutí na Zastavit se do složky umístění s diagnostickou zprávou na Macu uloží soubor .wcap.

Další informace

Další doporučení pro co nejvyšší výkon Wi-Fi:

Přečtěte si o dalších způsobech připojení k internetu.

Datum zveřejnění: