Když se Mac nepřipojuje k internetu přes Wi-Fi

Pokud je Mac připojen k Wi-Fi síti, ale nemůže se připojit k webovým stránkám, e-mailu a všem dalším internetovým službám, vyzkoušejte tato řešení.

Chcete-li se připojit k internetu přes Wi-Fi, musí být Mac nejprve připojen k Wi-Fi síti a tato síť musí poskytovat připojení k internetu. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klikněte na Wi-Fi Ovládacím centru nebo na řádku nabídek a z nabídky vyberte síť. Pokud webové stránky, e-mail a všechny ostatní internetové služby nejsou po připojení k Wi-Fi dostupné, vyzkoušejte následující řešení.

Restartování Macu

Restartování může pomoct, protože Mac pak automaticky obnoví internetovou adresu, která mu byla přidělena při připojení k Wi-Fi síti. Nebo můžete obnovit IP adresu ručně. Tento postup se označuje jako obnovení zapůjčení DHCP. Pokud platnost zapůjčení vypršela a adresu již používá jiné zařízení, bude Macu přidělena nová adresa.

Aktualizování Macu

Kontrola VPN nebo jiného zabezpečovacího softwaru

Pokud jste nainstalovali VPN nebo jiný software, který monitoruje síťová připojení nebo s nimi komunikuje, může tento software ovlivňovat přístup k internetu. Přečtěte si o problémech se sítí souvisejících s VPN a dalším softwarem

Použití vestavěných diagnostických nástrojů

Doporučení pro Wi-Fi: Klikněte na Wi-Fi v Ovládacím centru nebo na řádku nabídek a vyhledejte položku nabídky s názvem Doporučení pro Wi-Fi. Pokud ji vidíte, váš Mac zjistil problém a má pro vás doporučení. Chcete-li se dozvědět víc, vyberte Doporučení pro Wi-Fi.*

Diagnostika bezdrátové sítě:Stiskněte a podržte klávesu Option na klávesnici a zároveň klikněte na Wi-Fi v Ovládacím centru nebo na řádku nabídek. Pak v nabídce vyberte Otevřít Diagnostiku bezdrátové sítě. Přečtěte si víc o používání diagnostiky bezdrátové sítě k analýze bezdrátového prostředí.

Okno Diagnostika bezdrátové sítě zobrazující výsledky diagnostiky

Aktualizace Wi-Fi routeru

Pokud spravujete Wi-Fi router sítě, nainstalujte pro něj nejnovější aktualizace firmwaru podle doporučení jeho výrobce. Může také pomoct jednoduše restartovat router a použít doporučená nastavení pro Wi-Fi routery a přístupové body od společnosti Apple.

Vyzkoušení jiné sítě nebo kontaktování ISP

Pokud máte přístup k internetu, když jste připojeni k jiné síti, nebo si nejste jistí, zeptejte se svého správce sítě nebo poskytovatele internetového připojení (ISP), zda vaše síť funguje správně.

 


* Aplikace Doporučení pro Wi-Fi není k dispozici pro osobní hotspoty nebo sítě, které používají určité podnikové bezpečnostní protokoly, jako je WPA Enterprise nebo WPA2 Enterprise.

Datum zveřejnění: