Zjišťování problémů s Wi-Fi při používání Macu

Mac dokáže analyzovat určité problémy s Wi-Fi připojeními a doporučovat řešení.

Zobrazení doporučení pro Wi-Fi

Když se Mac s macOS Sierra pokouší připojit k Wi-Fi síti, zjišťuje problémy, které by mohly mít nepříznivý vliv na vytvoření rychlého, stabilního a bezpečného připojení. Pokud Mac zjistí nějaký problém, zobrazí se v nabídce se stavem Wi-Fi na řádku nabídek nová položka: Doporučení pro Wi-Fi. Po jejím výběru si můžete prohlédnout doporučená řešení:

Analýza bezdrátového prostředí

Mac může pomocí Diagnostiky bezdrátové sítě provádět další analýzy. 

 1. Ukončete všechny otevřené aplikace a pokud je to možné, připojte se ke své Wi-Fi síti.
 2. Stiskněte a podržte klávesu Alt a zvolte v nabídce se stavem Wi-Fi možnost Otevřít aplikaci Diagnostika bezdrátové sítě.
 3. Po vyzvání zadejte jméno a heslo správce.

Diagnostika bezdrátové sítě začne analyzovat vaše bezdrátové prostředí:

Pokud se jedná o nahodilý problém, můžete využít sledování svého Wi-Fi připojení:


Až budete připraveni podívat se na doporučení, přejděte k souhrnu. Diagnostika bezdrátové sítě požádá o nepovinné informace o základně nebo jiném směrovači, aby je mohla zahrnout do zprávy, kterou uloží do vašeho Macu.

Kliknutím na tlačítko Informace vedle jednotlivých položek v souhrnu si zobrazíte údaje o dané položce. Doporučené postupy pro Wi-Fi jsou tipy, které platí pro většinu Wi-Fi sítí.


Než na základě těchto doporučení začnete měnit nastavení sítě nebo směrovače, tak si je zazálohujte nebo někam poznamenejte pro případ, že byste se k nim potřebovali někdy vrátit.

Sledování Wi-Fi připojení

Mac může sledovat nahodilé potíže s vaším Wi-Fi připojením, jako jsou například výpadky připojení. Použijte postup pro analýzu bezdrátového prostředí, ale po výzvě zvolte „Pokračovat ve sledování Wi-Fi připojení“.

Při sledování se zobrazuje okno ukazující jeho průběh. Sledování bude probíhat tak dlouho, dokud bude toto okno otevřené a dokud budete ve stejné Wi-Fi síti – a to i v době, kdy je Mac v režimu spánku.

Když Diagnostika bezdrátové sítě najde nějaký problém, zastaví sledování a zobrazí stručný popis potíží. Sledování potom můžete obnovit nebo pokračovat na přehled s informacemi a doporučeními.

Vytvoření diagnostické zprávy

Diagnostika bezdrátové sítě diagnostickou zprávu před zobrazením automaticky uloží. Tu samou zprávu můžete kdykoli vytvořit znova stisknutím a podržením klávesy Alt a výběrem možnosti Vytvořit diagnostickou zprávu v nabídce se stavem Wi-Fi . Vytvoření zprávy může Macu trvat několik minut.

 • macOS Sierra zprávu uloží do složky /var/tmp na startovacím disku a pak tuto složku otevře.
  Pokud tuto složku chcete otevřít ručně, zvolte na řádku nabídek Finderu možnost Otevřít > Otevřít složku a zadejte /var/tmp.
 • OS X El Capitan a starší tuto zprávu ukládá na plochu.

Tato zpráva je zkomprimovaný soubor s názvem začínajícím textem „Diagnostika bezdrátové sítě“. Obsahuje spoustu souborů, které podrobně popisují vaše bezdrátové prostředí. Pro další analýzu je můžete nechat prozkoumat specialistou na počítačové sítě.

Používání dalších diagnostických nástrojů

Diagnostika bezdrátové sítě obsahuje další nástroje pro síťové specialisty. Otevřít je můžete v nabídce Okno na řádku nabídek Diagnostiky bezdrátové sítě: 

 • Informace shromažďují klíčové údaje o aktuálních připojeních k síti.

 • Protokoly umožňují protokolování Wi-Fi a dalších součástí systému na pozadí. Výsledek je uložený v souboru .log v umístění s diagnostickou zprávou na Macu. Protokolování probíhá i po ukončení aplikace nebo restartování Macu, takže až budete hotovi, nezapomeňte ho vypnout.

 • Hledat ve vašem prostředí vyhledá Wi-Fi směrovače a shromáždí o nich klíčové informace.

 • Výkonnost pomocí dynamických grafů ukazuje výkon vašeho Wi-Fi připojení:
  • Rychlost ukazuje průběžnou přenosovou rychlost v megabitech za sekundu.
  • Kvalita ukazuje průběžný poměr signálu k šumu. Když je kvalita příliš nízká, zařízení se od Wi-Fi směrovače odpojí. Mezi faktory ovlivňující kvalitu patří vzdálenost mezi vaším zařízením a směrovačem, a objekty, jako jsou zdi, které signálu ze směrovače stojí v cestě. 
  • Signál ukazuje průběžná měření signálu (RSSI) a šumu. RSSI je žádoucí mít co nejvyšší a šum co nejnižší, takže čím větší je mezera mezi RSSI a šumem, tím líp. 
 • Sniffer zachytává provoz Wi-Fi připojení, což se může hodit při diagnostice reprodukovatelných problémů. Vyberte kanál a šířku a potom kliknutím na Spustit začněte zachytávat provoz na tomto kanálu. Po kliknutí na Zastavit se do složky umístění s diagnostickou zprávou na Macu uloží soubor .wcap.

 • Sledování je podobné nástroji Výkonnost, ale zobrazuje menší okno obsahující jenom jeden graf s průběžným měřením signálu (RSSI) a šumu, a další graf s průběžnou přenosovou rychlostí.

Další informace

Další doporučení pro co nejvyšší výkon Wi-Fi:

 • Směrovač pravidelně aktualizujte. V případě základen AirPort Time Capsule, AirPort Extreme nebo AirPort Express můžete nejnovější firmware vyhledat v Nastavení AirPortu. V případě směrovačů jiné značky než Apple se podívejte na web výrobce. 
 • Nastavte svůj směrovač pomocí doporučených nastavení společnosti Apple a zajistěte, aby všechny Wi-Fi směrovače ve stejné síti používaly podobná nastavení.
 • Pokud používáte dvoupásmový Wi-Fi směrovač, zajistěte, aby obě pásma používala stejný název sítě.
Datum zveřejnění: