Ovládání Apple TV pomocí Apple Remote

Ovladačem Apple Remote (hliníkovým) můžete procházet obrazovky Apple TV, přehrávat obsah, přetáčet ho dopředu nebo dozadu a dělat další věci. 

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Přečtěte si, jak používat Apple Remote (hliníkový), který jste dostali k Apple TV (2. nebo 3. generace). Pokud máte Apple TV (4. generace), podívejte se, jak používat Siri Remote nebo Apple TV Remote.*

Ovládání nabídek

  • Přechod mezi nabídkami: Stiskněte tlačítka Nahoru, Dolů, Doleva nebo Doprava.
  • Výběr položky z nabídky: Stiskněte tlačítko výběru.
  • Návrat do předchozí nabídky: Stiskněte tlačítko Menu.
  • Návrat na plochu: Na tři sekundy podržte tlačítko Menu.

Přehrávání zvuku a videa

Video, skladbu, podcast a další obsah přehrajete stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit.

Posun dopředu

  • Video: Jestli chcete video přetočit dopředu, stiskněte tlačítko Doprava. Dalším stisknutím přetáčení urychlíte. Podržením tlačítka Doprava skočíte o 30 sekund.
  • Zvuk: Jestli chcete zvuk přetočit dopředu, podržte tlačítko Doprava. Stisknutím tlačítka Doprava přeskočíte na další skladbu. 

 

Posun dozadu

  • Video: Jestli chcete video přetočit dozadu, stiskněte tlačítko Doleva. Dalším stisknutím přetáčení urychlíte. Podržením tlačítka Doleva skočíte o 10 sekund.
  • Zvuk: Jestli chcete zvuk přetočit dozadu, podržte tlačítko Doleva. Stisknutím tlačítka Doleva pustíte aktuální skladbu od začátku. Dvojitým stisknutím tlačítka Doleva pustíte od začátku předchozí skladbu.

Přeskakování na další kapitolu videa nebo zpomalené přeskakování

Jestli chcete skočit na jinou kapitolu, stiskněte tlačítko Dolů a potom Doleva nebo Doprava. Pokud video žádné kapitoly nemá, přeskočíte tím o jednu dvacetinu videa nebo o 30 sekund – platí delší možnost.

Můžete taky přeskakovat ve zpomaleném záběru. Tlačítkem Přehrát/Pozastavit video pozastavte a potom stiskněte Doleva nebo Doprava.

Restartování nebo uspání Apple TV

  • Restartování Apple TV: Na šest sekund podržte tlačítka Menu a doleva.
  • Uspání Apple TV: Vraťte se do hlavní nabídky a na pět sekund podržte tlačítko Přehrát/Pozastavit. 

Zobrazení dalších nastavení

Nastavení skrytých a klasických titulků, zvuku a reproduktorů otevřete tak, že na tři sekundy podržíte tlačítko výběru.

V závislosti na tom, co zrovna hraje, tu uvidíte i nastavení funkcí Genius, Nadcházející nebo možnost procházet obsah podle interpreta a alba.

Další informace

* Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri ale funguje na obou ovladačích – stačí, abyste měli na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Datum zveřejnění: