Přesouvání a skrývání aplikací na Apple TV

Přečtěte si, jak můžete na Apple TV přesouvat nebo skrývat aplikace. 

Přesouvání aplikací na ploše

tvOS zobrazující aplikaci iTunes v pohybu.

 1. Zvýrazněte aplikaci, kterou chcete přesunout.
 2. Na Siri Remote nebo Apple TV Remote1 stiskněte a podržte dotykový povrch, dokud se aplikace nezačne chvět. Na jiných ovladačích podržte stisknuté tlačítko pro výběr.
 3. Na Siri Remote nebo Apple TV Remote1 přesunete aplikaci tím, že prstem přejedete doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Na jiných ovladačích stiskněte tlačítko doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 4. Až skončíte, stiskněte dotykový povrch nebo tlačítko pro výběr.
 5. Pokud chcete přesunout další aplikace, použijte stejný postup.

Vytváření složek

tvOS zobrazující složku s názvem Zábava.

Na Apple TV 4K a Apple TV HD můžete vytvářet složky. Zvýrazněte aplikaci, podržte dotykový povrch nebo tlačítko pro výběr, dokud se aplikace nezačne chvět, a postupujte takto:

 • Přetažením aplikace na jinou aplikaci rychle vytvoříte složku.
 • Pokud chcete vytvořit novou složku založenou na konkrétní aplikaci nebo pokud aplikaci chcete přesunout do existující složky, stiskněte tlačítko Přehrát/pozastavit a vyberte, co chcete udělat. 
 • Aplikaci můžete ze složky vytáhnout ven. 

Chcete-li složku přejmenovat, vyberte ji, pak zvýrazněte její název a přepište ho pomocí klávesnice.

Mazání nebo skrývání aplikací

Na Apple TV 4K a Apple TV HD můžete aplikace mazat. Na Apple TV (3. generace) je můžete skrývat. Zvýrazněte aplikaci a podržte dotykový povrch nebo tlačítko pro výběr, dokud se aplikace nezačne chvět. Pak stiskněte tlačítko Přehrát/pozastavit a zvolte Smazat nebo Skrýt. 

Když budete aplikaci chtít vrátit na plochu:

 • Na Apple TV 4K nebo Apple TV HD otevřete App Store, přejděte na Koupené a znova si aplikaci stáhněte.
 • Na Apple TV (3. generace) můžete skryté aplikace znova zobrazit v Nastavení > Hlavní nabídka.

Můžete taky skrývat nákupy z App Storu, aby se nezobrazovaly na stránce Koupené.

Nastavte si na všech Apple TV společnou plochu

Můžete si zapnout Společnou plochu a získat tak na všech svých Apple TV 4K a Apple TV HD stejné aplikace a rozvržení plochy. Uděláte to takto:

 1. Na každé Apple TV 4K a Apple TV HD přejděte do Nastavení > Uživatelé a účty > iCloud.
 2. Na každé Apple TV se přihlaste k iCloudu stejným Apple ID.
 3. Zapněte volbu Společná plocha.

1. Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Datum zveřejnění: