Používání dálkového ovladače Siri Remote nebo Apple TV Remote s Apple TV

Podívejte se, jak najít nabídky, přehrávat obsah a dělat další věci.

Tento článek vám poradí s používáním ovladače Siri Remote nebo Apple TV Remote.*

Siri Remote a Apple TV Remote* nejsou kompatibilní s Apple TV (2. a 3. generace). Přečtěte si, jak používat Apple Remote s Apple TV (2. nebo 3. generace).

Přehrávání obsahu

Přehrávat a pozastavovat filmy, seriály, skladby a další média můžete tak, že kliknete na dotykový povrch ovladače nebo stisknete Přehrát. Můžete je i přetáčet dopředu a dozadu, vyhledávat speciální funkce a provádět další akce.

Posun dopředu

  • Video: Stiskněte Přehrát a potom na dotykovém povrchu přejeďte prstem doprava nebo podržte pravou stranu.
  • Zvuk: Při přehrávání skladby klikněte na dotykový povrch. Přejetím dolů zvýrazněte časovou osu skladby a potom na dotykovém povrchu přejeďte doprava nebo podržte pravou stranu.

 

Posun dozadu

  • Video: Stiskněte Přehrát a potom na dotykovém povrchu přejeďte prstem doleva nebo podržte levou stranu.
  • Zvuk: Při přehrávání skladby klikněte na dotykový povrch. Přejetím dolů zvýrazněte časovou osu skladby a potom na dotykovém povrchu přejeďte doleva nebo podržte levou stranu.

 

Přetáčení dopředu nebo dozadu

  • Když během přehrávání videa kliknete na pravou stranu dotykového povrchu, přeskočíte o 10 sekund dopředu. Kliknutím na levou stranu přeskočíte o 10 sekund dozadu. Když pravou nebo levou stranu dotykového povrchu podržíte, spustíte přetáčení dopředu nebo dozadu.
  • Při přehrávání skladby klikněte na dotykový povrch. Přejetím dolů zvýrazněte časovou osu skladby a potom kliknutím na pravou stranu dotykového povrchu přeskočte o 10 sekund dopředu. Kliknutím na levou stranu přeskočíte o 10 sekund dozadu. 

Přetáčet dopředu nebo dozadu a přeskakovat na určité části můžete u obsahu z iTunes Storu a u aplikací, které to umožňují.

Zobrazení dalších nastavení a funkcí

  • Video: Během přehrávání přejeďte prstem dolů a potom přejížděním doprava procházejte dostupné možnosti. Pokud jsou k dispozici, uvidíte tu volby jako klasické a skryté titulky, kapitoly videa nebo nastavení zvuku a reproduktorů.
  • Zvuk: Vyberte skladbu a stisknutím tlačítka Přehrát ji přehrajte. Potom kliknutím na dotykový povrch zobrazte všechny skladby daného alba nebo playlistu. Tady přejeďte prstem nahoru a nahoře na obrazovce vyberte ikonu Více. Dostupné možnosti se můžou lišit.

Další informace

* Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Datum zveřejnění: