Používání dálkového ovladače Siri Remote nebo Apple TV Remote s Apple TV

Naučte se používat dálkový ovladač k vyhledávání nabídek, přehrávání obsahu, navigaci na obrazovce a k dalším úkonům.

Ovladač Siri Remote (2. generace nebo novější) nebo Apple TV Remote (2. generace nebo novější)

Ovladač Siri Remote (2. generace) nebo Apple TV Remote (2. generace) má tlačítko napájení a clickpad. 

Tlačítko napájení je malé kruhové tlačítko umístěné v pravém horním rohu dálkového ovladače.
Tlačítko napájení

Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete televizi a probudíte Apple TV. Dalším stisknutím a podržením tlačítka vypnete televizi a přepnete Apple TV do režimu spánku. 

Clickpad je velké kruhové tlačítko umístěné nahoře uprostřed dálkového ovladače.

Clickpad

Chcete-li se pohybovat po obrazovce, stiskněte kroužek clickpadu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Nebo po clickpadu přejeďte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Pokud se chcete posouvat v seznamu, rychle několikrát za sebou přejeďte po clickpadu prstem nahoru nebo dolů.

Chcete-li vybrat položku, zvýrazněte ji a stiskněte střed clickpadu.

Během přehrávání se můžete stisknutím kroužku clickpadu doleva nebo doprava přesunout zpět nebo dopředu. Chcete-li plynule posouvat zpět nebo dopředu, stiskněte a podržte kroužek clickpadu vlevo nebo vpravo. Opakovaným stisknutím levé nebo pravé strany můžete procházet možnosti rychlosti (2x, 3x nebo 4x). 

Chcete-li procházet časovou osou, stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit nebo střed clickpadu a přejetím prstem doleva nebo doprava po clickpadu přejděte v čase zpět nebo dopředu. Můžete také kroužit prstem kolem kroužku clickpadu proti nebo po směru hodinových ručiček.

Tlačítko Siri je dlouhé, úzké tlačítko umístěné u pravého horního okraje dálkového ovladače.
Tlačítko Siri

Pokud je funkce Siri ve vaší zemi nebo regionu podporovaná, můžete požádat Siri, aby přehrála určité filmy, televizní pořady, žánry a další obsah. Stačí podržet tlačítko Siri, říct, co chcete, a pak tlačítko uvolnit. 

Tlačítko Siri můžete použít i pro diktování. V poli pro zadávání textu stiskněte a podržte tlačítko Siri, vyslovte text, který chcete zadat, a pak tlačítko uvolněte. 

Diktování nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

 

Tlačítko Zpět je kruhové tlačítko umístěné na levé straně dálkového ovladače přímo pod clickpadem.
Tlačítko Zpět

Při procházení obsahu se jedním stisknutím tlačítka Zpět vrátíte na předchozí obrazovku. Nebo můžete stisknutím a podržením tlačítka Zpět přejít na plochu.

Tlačítko TV / Ovládací centrum je kruhové tlačítko umístěné na pravé straně dálkového ovladače přímo pod clickpadem.

Tlačítko TV / Ovládací centrum

Pokud vaše země nebo region podporuje aplikaci Apple TV, jedním stisknutím tlačítka TV / Ovládací centrum aplikaci otevřete. Pokud ne, stiskněte ho znovu a vraťte se na plochu.

Pokud tlačítko dvakrát stisknete, otevře se Přepínač aplikací. Pomocí clickpadu můžete procházet otevřené aplikace a stisknutím středu clickpadu otevřete vybranou aplikaci. Přejetím prstem nahoru aplikaci zavřete. Nebo se stisknutím tlačítka TV / Ovládací centrum vrátíte do aplikace Apple TV. 

Stisknutím a podržením tlačítka TV / Ovládací centrum zobrazíte Ovládací centrum. Dalším stisknutím tlačítka Ovládací centrum skryjete. 

Tlačítko Přehrát/Pozastavit je kruhové tlačítko. Nachází se na levé straně dálkového ovladače mezi dvěma dalšími kruhovými tlačítky.
Tlačítko Přehrát/Pozastavit

Jedním stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit přehrajete nebo pozastavíte obsah.

Chcete-li procházet časovou osou, stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit a přejetím prstem doleva nebo doprava po clickpadu přejděte v čase zpět nebo dopředu. Můžete také kroužit prstem kolem kroužku clickpadu proti nebo po směru hodinových ručiček.

Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit přehrávání obsahu obnovíte.

Tlačítko Ztlumit je kruhové tlačítko umístěné nejblíže spodní části dálkového ovladače na levé straně.
Tlačítko Ztlumit

Jedním stisknutím tlačítka Ztlumit vypnete zvuk. Dalším stisknutím ho znovu zapnete. 

Některá nastavení zvuku tohle tlačítko nepodporují. Možná budete muset použít ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači dodaném s televizorem.

Tlačítko hlasitosti je podlouhlé tlačítko v polovině pravé strany dálkového ovladače. Horní polovina tlačítka hlasitost zvyšuje a dolní polovina ji snižuje.
Zvýšení a snížení hlasitosti

Stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost Apple TV. 

Některá nastavení zvuku tahle tlačítka nepodporují. Možná budete muset použít ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači dodaném s televizorem.

Ovladač Siri Remote (1. generace) nebo Apple TV Remote (1. generace)

Ovladač Siri Remote (1. generace) nebo Apple TV Remote (1. generace) má v horní třetině ovladače dotykový povrch.  

Dotykový povrch je celý hladký povrch horní třetiny dálkového ovladače.
Dotykový povrch

Chcete-li se pohybovat po obrazovce, klepněte nebo přejeďte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Pokud se chcete posouvat v seznamu, rychle několikrát za sebou přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

Pokud chcete vybrat nějakou položku, zvýrazněte ji a klepněte na dotykový povrch prstem.

Během přehrávání položte prst na dotykový povrch a stisknutím levé nebo pravé strany dotykové plochy se v čase posuňte zpět nebo dopředu. Chcete-li se plynule posouvat zpět nebo dopředu, stiskněte a podržte levou nebo pravou stranu dotykového povrchu. Opakovaným stisknutím levé nebo pravé strany můžete procházet možnosti rychlosti (2x, 3x nebo 4x). 

Chcete-li procházet časovou osou, stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit nebo dotykový povrch a přejetím prstem doleva nebo doprava přejděte v čase zpět nebo dopředu.

Tlačítko Menu je kruhové tlačítko umístěné na levé straně dálkového ovladače přímo pod dotykovým povrchem.

Tlačítko Menu

Pokud je vaše Apple TV v režimu spánku, probudíte ji jedním stisknutím tlačítka Menu. Při procházení obsahu se jedním stisknutím tlačítka Menu vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím a podržením tlačítka Menu přejdete na plochu.

Tlačítko TV / Ovládací centrum je kruhové tlačítko umístěné na pravé straně dálkového ovladače přímo pod dotykovým povrchem.
Tlačítko TV / Ovládací centrum

Pokud vaše země nebo region podporuje aplikaci Apple TV, jedním stisknutím tlačítka TV / Ovládací centrum aplikaci otevřete. Pokud ne, stiskněte ho znovu a vraťte se na plochu.

Pokud tlačítko dvakrát stisknete, otevře se Přepínač aplikací. Pomocí dotykového povrchu procházejte otevřené aplikace, a poté otevřete aplikaci stisknutím dotykového povrchu. Přejetím prstem nahoru aplikaci zavřete. Nebo se stisknutím tlačítka TV / Ovládací centrum vrátíte do aplikace Apple TV. 

Stisknutím a podržením tlačítka TV / Ovládací centrum zobrazíte Ovládací centrum. Dalším stisknutím tlačítka Ovládací centrum skryjete. 

Tlačítko Siri je kruhové tlačítko umístěné na levé straně dálkového ovladače mezi dvěma dalšími kruhovými tlačítky.
Tlačítko Siri

Pokud je funkce Siri ve vaší zemi nebo regionu podporovaná, můžete požádat Siri, aby přehrála určité filmy, televizní pořady, žánry a další obsah. Stačí podržet tlačítko Siri, říct, co chcete, a pak tlačítko uvolnit. 

Tlačítko Siri můžete použít i pro diktování. V poli pro zadávání textu stiskněte a podržte tlačítko Siri, vyslovte text, který chcete zadat, a pak tlačítko uvolněte. 

Diktování nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Tlačítko Přehrát/Pozastavit je kruhové tlačítko umístěné nejblíže spodní části dálkového ovladače na levé straně.
Tlačítko Přehrát/Pozastavit

Jedním stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit přehrajete nebo pozastavíte obsah.

Chcete-li procházet časovou osou, stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit a přejetím prstem doleva nebo doprava po dotykovém povrchu přejděte v čase zpět nebo dopředu.

Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit přehrávání obsahu obnovíte. 

Tlačítko hlasitosti je podlouhlé tlačítko v polovině pravé strany dálkového ovladače. Horní polovina tlačítka hlasitost zvyšuje a dolní polovina ji snižuje.
Zvýšení a snížení hlasitosti

Stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost Apple TV. 

Některá nastavení zvuku tahle tlačítka nepodporují. Možná budete muset použít ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači dodaném s televizorem.

Datum zveřejnění: