Používání dálkového ovladače Siri Remote nebo Apple TV Remote s Apple TV

Podívejte se, jak najít nabídky, přehrávat obsah a dělat další věci.

Tento článek vám poradí s používáním ovladače Siri Remote nebo Apple TV Remote.*

Siri Remote a Apple TV Remote* nejsou kompatibilní s Apple TV (2. a 3. generace). Přečtěte si, jak používat Apple Remote s Apple TV (2. nebo 3. generace).

  • Dotykový povrch: Pro pohyb na obrazovce přejíždějte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Pokud chcete vybrat nějakou položku, zvýrazněte ji a klepněte na dotykový povrch prstem. Pokud se chcete posouvat v seznamu, rychle několikrát za sebou přejeďte prstem nahoru nebo dolů. Pokud je vedle seznamu rejstřík, přejeďte prstem doprava a zvýrazněním písmene přejděte na dané místo v seznamu.
  • Menu: Jedním stisknutím probudíte Apple TV z režimu spánku. Při procházení se jedním stisknutím vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím a podržením se vrátíte na plochu.
  • Apple TV App/Plocha: Jedním stisknutím probudíte Apple TV z režimu spánku. Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, stiskněte tlačítko Apple TV App/Plocha dvakrát. Pokud vaše země nebo oblast podporuje aplikaci Apple TV App, stisknutím tlačítka Apple TV App/Plocha ji otevřete a dalším stisknutím přejdete na plochu. Pokud ne, jedním stisknutím tlačítka Apple TV App/Plocha se dostanete přímo na plochu.

Přehrávání obsahu

Přehrávat a pozastavovat filmy, seriály, skladby a další obsah můžete tak, že kliknete na dotykový povrch ovladače nebo stisknete tlačítko Přehrát/Pozastavit Přehrát. Můžete je i přetáčet dopředu a dozadu, vyhledávat speciální funkce a provádět další akce.

Posun dopředu

  • Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit Přehrát nebo kliknutím na dotykový povrch ovladače zvýrazněte časovou osu skladby nebo videa. Přejetím po dotykovém povrchu doprava přeskočíte dopředu. Kliknutím na pravou stranu dotykového povrchu pustíte další skladbu nebo video.

Posun dozadu

  • Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit Přehrát nebo kliknutím na dotykový povrch ovladače zvýrazněte časovou osu skladby nebo videa. Přejetím po dotykovém povrchu doleva přeskočíte dozadu. Kliknutím na levou stranu dotykového povrchu pustíte předchozí skladbu nebo video.

 

nejnovější verzi tvOS můžete poslouchat hudbu a při tom sledovat synchronizovaný text skladeb. Pomocí dotykového povrchu se můžete posunout nahoru nebo dolů k libovolnému verši skladby. Když potom na dotykový povrch kliknete, přeskočíte v přehrávání skladby na dané místo.

Přetáčet dopředu nebo dozadu a přeskakovat na určité části můžete u obsahu z iTunes Storu a u aplikací, které to umožňují.

Zobrazení dalších nastavení a funkcí

  • Video: Během přehrávání přejeďte prstem dolů a potom přejížděním doprava procházejte dostupné možnosti. Pokud jsou k dispozici, uvidíte tu volby jako klasické a skryté titulky, kapitoly videa nebo nastavení zvuku a reproduktorů.
  • Audio: Vyberte skladbu a pusťte ji stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit Přehrát. Potom stisknutím tlačítka Menu zobrazte všechny skladby daného alba nebo playlistu. Tady můžete playlist zamíchat, zapnout opakování některé skladby, změnit AirPlay zařízení a provádět další akce. Dostupné možnosti se můžou lišit.

* Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Datum zveřejnění: