Psaní textu na Apple TV

Psát uživatelská jména, hesla a další text můžete na Apple TV pomocí hlasu, dálkového ovládání a iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Psaní textu na Apple TV pomocí dálkového ovládání

Text můžete psát na dálkovém ovládání, které jste dostali s Apple TV. Začněte tím, že vyberete textové pole. Následující části popisují, jak přepnout na různé typy klávesnic a jak psát velká písmena nebo znaky s diakritikou.

Jak na obrazovce najít různé typy klávesnic

 1. Dálkovým ovládáním vyberte na Apple TV textové pole. 
 2. Počkejte, než se na obrazovce objeví klávesnice. Pod ní najdete další volby, jako jsou tyto:
  • abc: Klávesnice s malými písmeny
  • ABC: Klávesnice s velkými písmeny
  • 123: Numerická klávesnice (zobrazuje se, jen když se dá použít)
  • #+-: Klávesnice symbolů
  • Poslední: Klávesnice s naposledy použitými e-mailovými adresami, hledanými výrazy a dalšími texty (některé se zobrazují, jen když se dají použít)
 3. Zvýrazněte klávesnici, kterou chcete použít. Potom ji vyberte podle postupu pro váš model dálkového ovládání:

Chcete rychle přepnout mezi různými klávesnicemi, například mezi malými a velkými písmeny? Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko Přehrát/pozastavit. Pokud máte Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace), dá se touto zkratkou přepínat jen mezi malými a velkými písmeny.

Jak psát diakritiku nebo malá a velká písmena

 1. Na klávesnici na obrazovce zvýrazněte daný znak. Podle instrukcí pro váš model dálkového ovládání pak vyberte požadovanou variantu znaku:
 2. Až se zobrazí seznam dostupných znaků, vyberte ten, který chcete napsat.
 3. Seznam speciálních znaků zavřete stiskem tlačítka Menu.
   

Psaní textu na Apple TV pomocí hlasu

Na Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) můžete používat diktování,3 když si jako systémový jazyk nastavíte některý z těchto:

 • Nizozemština
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Japonština
 • Norština (Bokmål)
 • Španělština
 • Švédština 

 

Diktování textu zapnete takto:

 1. Na Apple TV vyberte textové pole.
 2. Na dálkovém ovládání podržte tlačítko mikrofonu.
 3. Nadiktujte text a pusťte tlačítko mikrofonu. Pár tipů:
  • U uživatelských jmen a hesel2 hláskujte všechny znaky. Například pokud chcete v angličtině zadat Johnny@iCloud.com, řekněte „J-O-H-N-N-Y at iCloud dot com.“
  • Pokud chcete zadat velké písmeno, řekněte „uppercase“. Například pokud chcete zadat janE, řekněte „J-A-N upercase E.“
  • Zadaný text smažete slovem „clear“.
    

Psaní textu na Apple TV pomocí iOS zařízení

Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) mají funkci zvanou Apple Remote Keyboard, která umožňuje rychle psát text na Apple TV pomocí iOS zařízení v dosahu. Uděláte to takhle:

 1. Na Apple TV i na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch se přihlaste k iCloudu stejným Apple ID.
 2. Zkontrolujte, jestli máte na Apple TV i na iOS zařízení zapnutou Wi-Fi.
 3. Na iOS zařízeních zkontrolujte, jestli máte zapnutý Bluetooth.
 4. Na Apple TV vyberte textové pole. Na iOS zařízeních v dosahu se vám zobrazí oznámení. 
 5. Otevřete oznámení a můžete začít psát pomocí klávesnice na obrazovce iOS zařízení.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete tuto funkci vypnout na obrazovce Nastavení > Oznámení > Apple Remote Keyboard.
 

Další informace

S Apple TV můžete používat i Bluetooth klávesnici.

 1. Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tomuto ovladači říká Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri ale funguje na obou ovladačích – stačí, abyste měli na Apple TV 4K nebo Apple TV (4. generace) nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.
 2. Siri a Diktování posílají informace jako hlasové vstupy nebo údaje o poloze ke zpracování do společnosti Apple. Hlasový vstup při hláskování uživatelských jmen a hesel se nikam neposílá.
 3. Diktování nemusí být kompatibilní se všemi aplikacemi.
   
Datum zveřejnění: