Zadávání textu na Apple TV

Když na obrazovce Apple TV vidíte klávesnici na obrazovce, můžete k zadávání uživatelských jmen, hesel a dalších věcí používat svůj hlas, dálkový ovladač nebo blízký iPhone, iPad nebo iPod touch.

Zadávání textu na Apple TV pomocí ovladače

K zadávání textu můžete použít ovladač Siri Remote nebo Apple TV Remote1 dodaný s vaší Apple TV. Pokud si nejste jisti, jak dálkový ovladač používat, přečtěte si o tom víc

 1. Ovladačem vyberte na Apple TV textové pole. 
 2. Počkejte, až se zobrazí klávesnice na obrazovce, a vyberte požadovanou variantu klávesnice. Vyberte třeba „ABC“ – klávesnici s velkými písmeny, nebo „abc“ – klávesnici s malými písmeny.Snímek obrazovky Apple TV ukazuje textové pole s klávesnicí na obrazovce pod ním.
 3. Znak zadáte tím, že ho zvýrazníte dálkovým ovladačem a pak ho vyberete. Chcete-li smazat zadaný znak, vyberte .

Chcete rychle přepínat mezi různými klávesnicemi, například mezi malými a velkými písmeny? Stačí na dálkovém ovladači stisknout Přehrát/Pozastavit . Pokud máte Apple TV 4K nebo Apple TV HD, dá se touto zkratkou přepínat jenom mezi malými a velkými písmeny.

Naučte se, jak zadávat znaky s diakritikou a další speciální znaky.

Zadávání textu na Apple TV pomocí hlasu

Když si nastavíte jazyk systému na některý z následujících, můžete na Apple TV používat diktování2:

 • Nizozemština
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Japonština
 • Norština (Bokmål)
 • Španělština
 • Švédština 

 

Diktování textu zapnete takto:

 1. Na Apple TV vyberte textové pole.
 2. Na ovladači podržte tlačítko Siri tlačítko mikrofonu.
 3. Nadiktujte text a pak tlačítko Siri tlačítko mikrofonu uvolněte. Pár tipů:
  • U uživatelských jmen a hesel3 hláskujte všechny znaky. Například pokud chcete v angličtině zadat Johnny@iCloud.com, řekněte „J-O-H-N-N-Y at iCloud dot com“.
  • Pokud chcete zadat velké písmeno, řekněte „uppercase“. Například pokud chcete zadat janE, řekněte „J-A-N upercase E“.
  • Zadaný text smažete slovem „clear“.
    

Použití blízkého iPhonu, iPadu nebo iPodu touch k zadávání textu na Apple TV

Prostřednictvím funkce s názvem Klávesnice Apple TV můžete do Apple TV rychle zadávat text pomocí blízkého iOS nebo iPadOS zařízení. Uděláte to takto:

Oznámení na zamčené obrazovce iPhonu vyzývá uživatele, aby použil svůj iPhone k automatickému vyplnění hesla.

 1. Na Apple TV vyberte textové pole. Pak počkejte, až se na blízkém iOS nebo iPadOS zařízení zobrazí oznámení. 
 2. Otevřete oznámení a můžete začít psát pomocí klávesnice na obrazovce zařízení.

Pokud se oznámení na vašem zařízení neobjeví:

 1. Zkontrolujte, zda jste do iCloudu přihlášeni stejným Apple ID na Apple TV i na daném iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
 2. Zkontrolujte, jestli máte na Apple TV i na iOS nebo iPadOS zařízení zapnutou Wi-Fi.
 3. Na iOS nebo iPadOS zařízení zkontrolujte, jestli má zapnuté Bluetooth.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete tuto funkci vypnout na obrazovce Nastavení > Oznámení > Klávesnice Apple TV.

Vaše zařízení si možná pamatuje heslo pro služby, ke kterým jste se dříve přihlásili pomocí Safari.

Další informace

Naučte se k zadávání textu na Apple TV používat klávesnici Bluetooth.

 

 1. Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.
 2. Diktování nemusí být kompatibilní se všemi aplikacemi.
 3. Siri a Diktování posílají informace jako hlasové vstupy nebo údaje o poloze ke zpracování do společnosti Apple. Hlasový vstup při hláskování uživatelských jmen a hesel se nikam neposílá.
Datum zveřejnění: