Zadávání textu na Apple TV

K zadávání uživatelských jmen, hesel a dalšího textu na Apple TV můžete používat hlas, ovladač nebo iPhone, iPad a iPod touch.

Zadávání textu na Apple TV pomocí ovladače

Text můžete zadávat pomocí ovladače, který jste dostali s Apple TV. Začněte tím, že vyberete textové pole. Následující části popisují, jak přepnout na různé typy klávesnic a jak psát velká písmena nebo znaky s diakritikou.

Jak na obrazovce najít různé typy klávesnic

 1. Ovladačem vyberte na Apple TV textové pole. 
 2. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí klávesnice. Pod ní najdete další volby, jako jsou tyto:
  • abc: Klávesnice s malými písmeny
  • ABC: Klávesnice s velkými písmeny
  • 123: Numerická klávesnice (zobrazuje se, jenom když se dá použít)
  • #+-: Klávesnice symbolů
  • Poslední: Klávesnice s naposledy použitými e-mailovými adresami, hledanými výrazy a dalšími texty (některé se zobrazují, jenom když se dají použít)
 3. Zvýrazněte klávesnici, kterou chcete použít. Potom ji vyberte podle postupu pro váš model ovladače:

Chcete rychle přepnout mezi různými klávesnicemi, například mezi malými a velkými písmeny? Stiskněte na ovladači tlačítko Přehrát/pozastavit tlačítko Přehrát/pozastavit. Pokud máte Apple TV 4K nebo Apple TV HD, dá se touto zkratkou přepínat jenom mezi malými a velkými písmeny.

Jak psát diakritiku nebo malá a velká písmena

 1. Na klávesnici na obrazovce zvýrazněte daný znak. Podle instrukcí pro váš model ovladače pak vyberte požadovanou variantu znaku: 
 2. Až se zobrazí seznam dostupných znaků, vyberte ten, který chcete napsat.
 3. Seznam speciálních znaků zavřete stiskem tlačítka Menu.
   

Psaní textu na Apple TV pomocí hlasu

Když si jazyk systému nastavíte na některý z následujících, můžete na Apple TV používat diktování3:

 • Nizozemština
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němčina
 • Japonština
 • Norština (Bokmål)
 • Španělština
 • Švédština 

 

Diktování textu zapnete takto:

 1. Na Apple TV vyberte textové pole.
 2. Na ovladači podržte tlačítko Siri tlačítko mikrofonu.
 3. Nadiktujte text a uvolněte tlačítko Siri tlačítko mikrofonu. Pár tipů:
  • U uživatelských jmen a hesel2 hláskujte všechny znaky. Například pokud chcete v angličtině zadat Johnny@iCloud.com, řekněte „J-O-H-N-N-Y at iCloud dot com.“
  • Pokud chcete zadat velké písmeno, řekněte „uppercase“. Například pokud chcete zadat janE, řekněte „J-A-N upercase E.“
  • Zadaný text smažete slovem „clear“.
    

Psaní textu na Apple TV pomocí iOS zařízení

Na Apple TV můžete prostřednictvím Klávesnice v aplikaci Apple Remote rychle zadávat text pomocí iOS zařízení v dosahu. Uděláte to takto:

 1. Na Apple TV i na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch se přihlaste k iCloudu stejným Apple ID.
 2. Zkontrolujte, jestli máte na Apple TV i na iOS zařízení zapnutou Wi-Fi.
 3. Na iOS zařízeních zkontrolujte, jestli máte zapnutý Bluetooth.
 4. Na Apple TV vyberte textové pole. Na iOS zařízeních v dosahu se vám zobrazí oznámení. 
 5. Otevřete oznámení a můžete začít psát pomocí klávesnice na obrazovce iOS zařízení.

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete tuto funkci vypnout na obrazovce Nastavení > Oznámení > Klávesnice Apple TV Remote.

Vaše iOS zařízení si může pamatovat heslo ke službám, do kterých jste se dříve přihlásili pomocí Safari.

Další informace

S Apple TV můžete používat i Bluetooth klávesnici

 1. Apple TV se po celém světě dodává se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tomuto ovladači říká Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri ale funguje na obou ovladačích – stačí, abyste měli na Apple TV nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.
 2. Siri a Diktování posílají informace jako hlasové vstupy nebo údaje o poloze ke zpracování do společnosti Apple. Hlasový vstup při hláskování uživatelských jmen a hesel se nikam neposílá.
 3. Diktování nemusí být kompatibilní se všemi aplikacemi.
   
Datum zveřejnění: