Když ovladač Apple TV nefunguje

Přečtěte si co dělat, když vám dálkový ovladač nefunguje správně.

Nejdřív zkuste tento postup

  1. Zjistěte, který model ovladače Apple TV máte. Pokud máte Siri Remote nebo Apple TV Remote, nabíjejte je po dobu 30 minut pomocí kabelu Lightning/USB a nabíječky USB do zásuvky. Pokud máte Apple Remote, vyměňte baterii
  2. Zůstaňte v dosahu Apple TV a odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a přední částí Apple TV, televize, AV receiveru nebo soundbaru. 
  3. Odpojte Apple TV ze zásuvky. Počkejte aspoň šest sekund a znova ji zapojte.

Pokud dálkový ovladač stále nefunguje podle očekávání, postupujte podle pokynů pro daný typ dálkového ovladače. Po každém kroku zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

 


     

Siri Remote nebo Apple TV Remote*

  1. Stisknutím tlačítka Menu nebo Apple TV App/Plocha na dálkovém ovladači zkontrolujte, jestli Apple TV není v režimu spánku.
  2. Zkuste dálkový ovladač znova spárovat. Ukažte ovladačem na Apple TV ze vzdálenosti 8 cm. Pak na ovladači na pět sekund podržte tlačítka Menu a zvýšení hlasitosti. Pokud k tomu budete vyzváni, položte ovladač na Apple TV, aby se dokončilo párování.
  3. Pokud dálkový ovladač neposouvá obsah podle očekávání, pravděpodobně jste zapnuli funkce Zpřístupnění. Přejděte na Nastavení > Obecné > Usnadnění přístupu a zkontrolujte nastavení. 
  4. Pokud máte Apple Remote (hliníkový nebo bílý), zkuste ho použít místo Siri Remote. Nebo pokud už máte Apple TV nastavenou, můžete ji ovládat pomocí aplikace Apple TV Remote v Ovládacím centru pro iOS nebo iPadOS.

Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple.

 

     Apple Remote (hliníkový nebo bílý)

Apple Remote (hliníkový nebo bílý)

  1. Zrušte propojení Apple Remote s Apple TV. Na šest sekund podržte na Apple Remote tlačítka Menu a doleva. Apple TV by měla zobrazovat ikonu dálkového ovladače a nad ní .
  2. Propojte Apple Remote s Apple TV. Na šest sekund podržte na Apple Remote tlačítka Menu a doprava. Apple TV by měla zobrazovat ikonu dálkového ovladače a nad ní .
  3. Odpojte Apple TV ze zásuvky. Počkejte aspoň šest sekund a znova ji zapojte.

Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na podporu Apple.

Další nápověda

*Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: