Co když ovladač Siri Remote nebo Apple TV Remote nefunguje

Přečtěte si, co dělat, když dálkový ovladač nefunguje správně.

Nejdřív zkuste tento postup

  1. Nabíjejte dálkový ovladač po dobu 30 minut pomocí USB-C/USB nebo Lightning/USB kabelu a USB nabíječky.
  2. Odpojte Apple TV ze zásuvky. Počkejte aspoň šest sekund a znova ji zapojte.

Přečtěte si, co dělat, když přestanou fungovat tlačítka hlasitosti na dálkovém ovladači Apple TV.

Restartujte dálkový ovladač

Pokud dálkový ovladač stále nefunguje podle očekávání, zkuste ho restartovat.

  1. Současně stiskněte a podržte tlačítko TV / Ovládací centrum  a tlačítko zeslabení hlasitosti . Podržte tlačítka po dobu asi pěti sekund, nebo dokud stavová kontrolka na Apple TV nezhasne a pak se znovu nerozsvítí. 
  2. Uvolněte tlačítka. Počkejte pět až deset sekund, než se na obrazovce televizoru zobrazí oznámení o ztrátě připojení.
  3. Počkejte, než se ovladač restartuje. Když se zobrazí oznámení Připojeno, můžete ovladač použít.

Spárujte dálkový ovladač

Pokud dálkový ovladač stále nefunguje podle očekávání, zkuste ho znovu spárovat s Apple TV. 

  1. Namiřte dálkový ovladač na Apple TV. Ovladač musí být asi 8 centimetrů od Apple TV. 
  2. Po dobu 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko Zpět  (nebo Menu) a tlačítko zesílení hlasitosti .
  3. Pokud k tomu budete vyzváni, položte ovladač na Apple TV, aby se dokončilo párování.

Pokud se vám nedaří dálkový ovladač spárovat, ověřte, že je Apple TV aktualizovaná na nejnovější verzi tvOS. Ke zjištění verze tvOS na Apple TV můžete použít Apple TV Remote na iPhonu nebo iPadu

Pokud pořád potřebujete poradit, obraťte se na  podporu Apple.

   

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: