Un exemple d’una vista de classe, amb el nom Matemàtiques, que mostra quatre tasques i tres alumnes. A més de la vista de classe, la barra lateral de Tasques també inclou tres classes més (literatura, ciència i tecnologia), les vistes “Activitat recent”, Esborranys, Favorits, Importacions i de l’arxiu de la classe.

Consulta ràpidament totes les classes, les tasques i els alumnes

Fes servir la barra lateral de Tasques per veure totes les teves classes i les teves tasques (“Activitat recent”, Esborranys, Favorits, Importacions) o bé toca Buscar per buscar per títol de la tasca, activitat de tipus app, nom de l’arxiu o nom de l’alumne. La vista de classe permet veure ràpidament les tasques i els alumnes associats amb la classe.

Sobre les classes, les tasques i els alumnes a Tasques

Un exemple de la vista d’informació d’una tasca, amb el nom Enters, per a una classe de matemàtiques que mostra dades de progrés detallades per a l’activitat seleccionada, incloent-hi el percentatge completat, la mitjana de temps dedicat i la mitjana del recompte de paraules total de la classe. “Totes les activitats” indica que hi ha 5 alumnes que no han completat les activitats, que tens 43 activitats per revisar i que has demanat a set alumnes que repeteixin la feina. Fes servir les “Dades de l’alumne” per veure quins alumnes podrien estar quedant-se enrere.

Veure les dades del progrés de la classe i dels alumnes

Assigna activitats que enregistren el progrés de l’alumne i, a continuació, fes servir les vistes de progrés de la classe, d’informació de la tasca i de progrés de l’alumne per veure com van els alumnes.

Veure la classe, la tasca i el progrés de l’alumne a Tasques

Un exemple d’un arxiu col·laboratiu d’un alumne que mostra informació detallada de col·laboració per a l’app Pages d’iWork.

Compartir arxius i col·laborar amb alumnes

Comparteix arxius amb alumnes individuals o amb tota la classe i col·labora amb els alumnes en les activitats.

Col·laborar amb alumnes a Tasques

Una fitxa d’autoavaluació de Tasques. Pots crear les teves pròpies preguntes utilitzant quatre tipus diferents (preguntes amb barra lliscant, de selecció múltiple, de resposta oberta, de valoració) o fer servir les preguntes d’exemple existents.

Crear fitxes d’autoavaluació per valorar l’aprenentatge de l’alumne

Fes servir les fitxes d’autoavaluació per controlar els alumnes durant o després de la classe i avaluar-ne la comprensió, les reaccions o el compromís en relació amb una tasca o unes activitats concretes.

Afegir una fitxa d’autoavaluació

Per explorar la Guia de l’usuari de Tasques, toca “Taula de continguts”, a la part superior de la pàgina.

Si necessites més ajuda, visita el lloc web de suport tècnic d’Educació.

T'ha sigut útil?
Límit de caràcters: 250
El límit de caràcters és de 250.
Gràcies per la teva opinió.