Доставчици на сервизно обслужване и ремонт за продукти на Apple

Следните програми са достъпни за фирми и организации, които се интересуват от извършване на сервиз и ремонт на продукти на Apple.

Оторизиран сервиз на Apple

Програмата за оторизирани сервизи на Apple (AASP) е предназначена за фирми, които се интересуват от предлагането на гаранционни и извънгаранционни услуги за ремонт на всякакви продукти на Apple.

За да научите повече и да кандидатствате, посетете страницата на програмата за оторизирани сервизи на Apple.

Ограничен доставчик на сервизно обслужване

Ограничените доставчици на сервизно обслужване са оторизирани сервизи на Apple, които желаят да предоставят услуги на конкретни клиенти или за конкретни продукти на Apple.

За да научите повече и да кандидатствате, посетете страницата на програмата за оторизирани сервизи на Apple.

Акаунт на самообслужване

Програмата на Apple за акаунт на самообслужване (SSA) е за институции и предприятия, които биха искали да ремонтират само продуктите, които притежават или наемат.

За да научите повече и да кандидатствате, посетете страницата на програмата за акаунт на самообслужване.

Независим сервиз за ремонти

Програмата за независим сервиз за ремонти е предназначена за фирми, които проявяват интерес да предлагат извънгаранционен ремонт за iPhone и Mac.

За да научите повече и да кандидатствате, посетете страницата на програмата за независими сервизи за ремонти.