Програма за оторизирани сервизи на Apple

Програмата за оторизирани сервизи на Apple (AASP) е предназначена за фирми, които се интересуват от предлагането на гаранционни и извънгаранционни услуги за ремонт на всякакви продукти на Apple. Отговарящите на условията фирми могат да получат достъп до оригинални части, инструменти, обучение, ръководства за обслужване, диагностика и ресурси на Apple за извършване на тези ремонти.

Кой може да кандидатства?

Дружества, организации, университети и колежи в региони, където Apple има пряко присъствие за обслужване, могат да кандидатстват да станат оторизиран сервиз на Apple.

Оторизирани риселъри на Apple и дружества, специализирани в обслужването в региони, където Apple има пряко присъствие за обслужване, могат да кандидатстват да станат оторизиран сервиз на Apple.

Риселъри и дистрибутори на части не отговарят на изискванията за тази програма.

Какви са изискванията?

Бизнес изисквания

Организациите, кандидатстващи за статут на оторизиран сервиз, трябва да извършват дейност от разумен период от време и да имат налични одитирани финансови отчети за проверка от Apple. Изисква се кредитна линия, която трябва да бъде съгласувана с екипа на Apple Finance в съответния регион. Организацията трябва активно да популяризира марката Apple като част от своята дейност заедно с продуктите за поддръжка и обслужване от AppleCare.

Оперативни изисквания

Оторизираните сервизи трябва да отговарят на стандартите на Apple по всяко време по отношение на нивата на обслужване, сертифицирането на техници и достъпността на обслужването за клиентите. Оторизираните сервизи трябва да извършат минимум 200 ремонта на тримесечие. Apple периодично извършва одити и проверки на оторизираните сервизи, за да гарантира, че тези високи стандарти се спазват постоянно. Инструментите за ремонт, обучението, ръководствата за сервизно обслужване и диагностиката на Apple трябва да останат поверителни.

Помещения

Организацията трябва да поддържа търговски обект за обслужване на място със специализиран сервизен персонал на леснодостъпно място. Помещенията трябва да включват чиста и представителна рецепция за клиенти, които се нуждаят от обслужване на място, както и защитена зона за работилница за ремонт, съхранение на части и входящи устройства за ремонт. Жилищен адрес не може да бъде приет като местоположение на оторизиран сервизен обект.

Сертифициране на техниците

Оторизираните сервизи трябва да използват сертифицирани техници на Apple, когато ремонтират продукти на Apple.

За да подпомогне извършването на минимума от 200 ремонта на тримесечие, даден оторизиран сервиз трябва да наеме поне един сертифициран техник на Apple.

За да се получи сертификат за ремонт на продукти на Apple, се изисква успешно преминаване на изпити в оторизиран онлайн център за тестове. Сертификатите се обновяват ежегодно за всеки отделен продукт. Фирмите, които са одобрени да бъдат оторизирани сервизи, сe освобождават от такси за изпита за сертифициране.

Подробна информация относно подготвителните курсове и изпитите за сертифициране на Apple можете да откриете тук.

За да кандидатствате

Изпратете имейл до aasp_application_euro@apple.com, като предоставите цялата информация, описана по-долу:

 • Юридическото име на дружеството (вкл. търговско наименование, ако е приложимо), под което фирмата упражнява дейността си
 • Директор/собственик
 • Адрес(и) на местоположението (забележка: Apple не приема домашни офиси или пощенски кутии)
 • Телефонен номер на местоположението
 • Имейл адрес на домейна на вашата фирма
 • Уеб сайтът на вашата фирма
 • Предишен опит или работа с Apple като сервизен център или риселър
 • Цел на фирмата, включваща клиентски сегмент или вид

Забележки

 • Apple няма да разглежда кандидатури, които не отговарят на изискванията на програмата.
 • Отговарянето на изискванията на програмата не гарантира включване в нея.
 • Apple си запазва правото да отхвърля кандидатури без коментар.
 • Apple няма да разглежда кандидати, които използват термини на търговските марки на Apple като част от име или уеб страници на фирма, освен ако тази употреба не е в съответствие с Условията на търговска марка Apple.

Научете повече за всички програми за сервиз и ремонт, които Apple предлага, тук.