Поддръжка за Mail

Търсене на настройки за Mail

Въведете имейл адреса си по-долу и ще проверим настройките ви за Mail.

Валидни входни данни Невалидни входни данни
Въведете имейл адрес в правилния формат. Настройките на имейла не са познати за вашия доставчик на имейл услуги. Свържете се със своя доставчик за получаване на правилните настройки.
Намерени са настройки на имейла.

Сървър за входяща поща

Тип акаунт

Потребителско име

Порт на сървъра

Удостоверяване

Парола

Проверка с MD5

Kerberos версия 5 (GSSAPI)

Удостоверен POP (APOP)

NTLM

Няма

SSL/TLS

Да

Не

Име на хост на сървъра

Сървър за изходяща поща

Сървър за изходяща поща (Mac OS)

Тип акаунт

Потребителско име

Порт на сървъра

Удостоверяване

Парола

Проверка с MD5

Kerberos версия 5 (GSSAPI)

Удостоверен POP (APOP)

NTLM

Няма

SSL/TLS

Да

Не

Име на хост на сървъра

Сървър за входяща поща

Тип акаунт

Потребителско име

Порт на сървъра

Удостоверяване

Парола

Проверка с MD5

Kerberos версия 5 (GSSAPI)

Удостоверен POP (APOP)

NTLM

Няма

SSL/TLS

Да

Не

Име на хост на сървъра

Сървър за изходяща поща (iOS)

Тип акаунт

Потребителско име

Порт на сървъра

Удостоверяване

Парола

Проверка с MD5

Kerberos версия 5 (GSSAPI)

Удостоверен POP (APOP)

NTLM

Няма

SSL/TLS

Да

Не

Име на хост на сървъра

Забележка: Apple може да събира и използва адреса на домейна ви (напр. yahoo.com, gmail.com и т.н.) за подобряване на продуктите и услугите ни. Освен за тези цели, пълният имейл адрес няма да се съхранява и използва от Apple по друг начин или да се споделя с други лица.

Правете повече с Mail (Поща)

Undo Send (Отмяна на изпращането)

Ако сте объркали нещо или сте изпратили имейл по погрешка, може да отмените изпращането му с Undo Send (Отмяна на изпращането).

Планиране на имейл

Може да изберете Send Later (Изпращане по-късно), за да настроите Mail да изпрати имейл в по-късен планиран момент.

Remind Me (Напомни ми)

Настройте Mail да ви напомня за имейл след час, вечерта, на следващия ден или по всяко друго време.

Добавяне на имейл акаунт към вашето устройство с iOS

Има два начина да настроите имейл акаунт в приложението Mail на вашия iPhone, iPad или iPod touch – автоматично или ръчно. Научете коя опция е най-добрата за вас.

Ако информацията ви в iCloud не се синхронизира

Научете какво да правите, ако имате нужда от помощ. Например промените, които сте направили в Contacts, Calendars или Reminders на едно устройство, не са се появили на всичките ви устройства.

Организиране на имейли на Mac

Научете как да поемете контрола над входящата си кутия и да улесните съсредоточаването върху важните за вас съобщения.

Общности на Apple

Намирайте отговори, задавайте въпроси и се свързвайте с други потребители на устройства на Apple.

Получаване на поддръжка

Можем да ви помогнем да намерите най-добрите опции за поддръжка.