Добавяне на имейл акаунт към вашия iPhone, iPad или iPod touch

Има два начина да настроите имейл акаунт в приложението Mail (Поща) на вашето устройство с iOS – автоматично или ръчно. Научете коя опция е най-добрата за вас.

Как да настроите имейл акаунта си автоматично

Ако използвате доставчик на имейл услуги, като iCloud, Google или Yahoo, Mail (Поща) може автоматично да настрои имейл акаунта само с вашия имейл адрес и парола. Ето как:

 1. Отидете в Settings (Настройки) > Mail (Поща), след което докоснете Accounts (Акаунти).
  iPhone показва как да настроите имейл акаунт автоматично
 2. Докоснете Add Account (Добавяне на акаунт), след което изберете доставчик на имейл услуги.
 3. Въведете имейл адреса и паролата.
 4. Ако видите Next (Напред), докоснете Next (Напред) и изчакайте Mail да потвърди акаунта ви.
 5. Ако видите Save (Записване), докоснете Save (Записване).

Ако не намирате доставчика си на имейл услуги, докоснете Other (Друг), за да добавите акаунта си ръчно.

Как да настроите имейл акаунта си ръчно

Ако трябва да настроите ръчно имейл акаунта си, уверете се, че знаете настройките на имейла за вашия акаунт. Ако не ги знаете, можете да ги потърсите или да се свържете с вашия доставчик на имейл услуги. След това изпълнете следните стъпки:

 1. Отидете в Settings (Настройки) > Mail (Поща), след което докоснете Accounts (Акаунти).
 2. Докоснете Add Account (Добавяне на акаунт), докоснете Other (Друг), след което докоснете Add Mail Account (Добавяне на акаунт в Mail).
 3. Въведете вашето име, имейл адрес, парола и описание за акаунта.
  Екран на iPhone показва как да настроите имейл акаунт ръчно
 4. Докоснете Next (Напред). Mail (Поща) ще се опита да открие настройките на имейла и да завърши настройването на акаунта. Ако Mail (Поща) открие вашите настройки на имейла, докоснете Done (Готово), за да завършите настройването на акаунта.

Въведете настройките на акаунта ръчно

Ако Mail (Поща) не може да открие вашите настройки на имейла, е необходимо да ги въведете ръчно. Докоснете Next (Напред), след това следвайте стъпките по-долу:

 1. Изберете IMAP или POP за вашия нов акаунт. Ако не сте сигурни кое да изберете, се свържете с вашия доставчик на имейл услуги.
 2. Въведете информацията за Incoming Mail Server (Сървър за входяща поща) и Outgoing Mail Server (Сървър за изходяща поща). След това докоснете Next (Напред). Ако нямате тази информация, опитайте да я потърсите.
  iPhone показва как да въведете настройките на акаунта ръчно
 3. Ако вашите настройки на имейла са правилни, докоснете Save (Записване), за да завършите. Ако настройките на имейла са неправилни, ще бъдете помолени да ги редактирате. 

Ако въпреки това не можете да настроите имейл акаунта или да запишете настройките на имейла, се свържете се с вашия доставчик на имейл услуги.

Правете повече с Mail (Поща)

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: