Настройване на имейл акаунт на iPhone, iPad или iPod touch

Има два начина за настройване на имейл акаунт на вашето устройство с iOS чрез Mail – автоматично и ръчно. Научете коя опция е най-добрата за вас.

   

 

Ако използвате доставчик на имейл услуги като iCloud, Google или Yahoo, Mail може автоматично да настрои имейл акаунта само с вашия имейл адрес и парола.

Mail може да настрои и други имейл акаунти с вашия имейл адрес и парола, но може да се наложи да въведете имейл настройките ръчно. Ако не знаете вашите имейл настройки, ги потърсете или се свържете със своя доставчик на имейл услуги.

Изберете вашия акаунт

 1. Отидете в Settings (Настройки) > Mail > Accounts (Акаунти) > Add Account (Добавяне на акаунт).
 2. Ако виждате вашия доставчик на имейл услуги, го докоснете в , за да добавите своя акаунт автоматично. Ако не виждате вашия доставчик на имейл услуги, докоснете Other (Друг), за да добавите своя акаунт ръчно.

Автоматично настройване на акаунт

След като изберете вашия доставчик на имейл услуги, следвайте стъпките по-долу:

 1. Въведете имейл адреса и паролата.
 2. Докоснете Next (Напред) и изчакайте Mail да провери акаунта. 
 3. Изберете съдържанието, което искате да синхронизирате. Докоснете Save (Записване).

Ръчно настройване на акаунт

Уверете се, че знаете вашите имейл настройки. Ако не ги знаете, можете да ги потърсите или да се свържете с вашия доставчик на имейл услуги. След това следвайте стъпките по-долу:

 1. Докоснете Add Account (Добавяне на акаунт), докоснете Other (Друг), след което докоснете Add Mail Account (Добавяне на акаунт в Mail).
 2. Въведете вашето име, имейл адрес, парола и описание за акаунта.
 3. Докоснете Next (Напред). Mail ще се опита да открие имейл настройките и да завърши настройването на акаунта. Ако Mail открие вашите имейл настройки, докоснете Done (Готово), за да завършите настройването на акаунта.

Ако Mail не може да открие вашите имейл настройки, е необходимо да ги въведете ръчно. След като въведете вашия имейл адрес и парола, докоснете Next (Напред) и следвайте стъпките по-долу:

 1. Изберете IMAP или POP за вашия нов акаунт. Ако не сте сигурни кое да изберете, се свържете с вашия доставчик на имейл услуги.
 2. Въведете информацията за сървъра за входяща поща и сървъра за изходяща поща. След това докоснете Next (Напред). Ако нямате тази информация, опитайте да я потърсите или се свържете с вашия доставчик на имейл услуги.

 3. Ако вашите имейл настройки са правилни, докоснете Save (Записване) за завършване. Ако имейл настройките са неправилни, ще бъдете помолени да ги редактирате.

Ако въпреки това не можете да настроите имейл акаунта или да запишете имейл настройките, се свържете с вашия доставчик на имейл услуги.

Получаване на помощ

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: