Добавяне на имейл акаунт към вашия iPhone, iPad или iPod touch

Има два начина да настроите имейл акаунт в приложението Mail на вашето устройство с iOS – автоматично или ръчно. Научете коя опция е най-добрата за вас.


Как да настроите имейл акаунта си автоматично

Ако използвате доставчик на имейл услуги, като iCloud, Google или Yahoo, Mail може автоматично да настрои имейл акаунта само с вашия имейл адрес и парола. Ето как да го направите:

 1. Отидете на Settings (Настройки) > Passwords & Accounts (Пароли и акаунти).
 2. Докоснете Add Account (Добавяне на акаунт), след което изберете доставчик на имейл услуги.
 3. Въведете имейл адреса и паролата.
 4. Докоснете Next (Напред) и изчакайте Mail да провери акаунта. 
 5. Изберете информацията от имейл акаунта си, като Contacts (Контакти) или Calendars (Календари).
 6. Докоснете Save (Записване).

Ако не намирате доставчика си на имейл услуги, докоснете Other (Друг), за да добавите акаунта си ръчно.


     

Как да настроите имейл акаунта си ръчно

Ако трябва да настроите ръчно имейл акаунта си, уверете се, че знаете имейл настройките за акаунта. Ако не ги знаете, можете да ги потърсите или да се свържете с вашия доставчик на имейл услуги. След това следвайте стъпките по-долу:

 1. Отидете на Settings (Настройки) > Passwords & Accounts (Пароли и акаунти).
 2. Докоснете Add Account (Добавяне на акаунт), докоснете Other (Друг), след което докоснете Add Mail Account (Добавяне на акаунт в Mail).
 3. Въведете вашето име, имейл адрес, парола и описание за акаунта. 
 4. Докоснете Next (Напред). Mail ще се опита да открие имейл настройките и да завърши настройването на акаунта. Ако Mail открие вашите имейл настройки, докоснете Done (Готово), за да завършите настройването на акаунта.

Настроен ли е вашият имейл акаунт? Научете повече за използването на приложението Mail на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

Въведете настройките на акаунта ръчно

Ако Mail не може да открие вашите имейл настройки, е необходимо да ги въведете ръчно. Докоснете Next (Напред), след това следвайте стъпките по-долу:

 1. Изберете IMAP или POP за вашия нов акаунт. Ако не сте сигурни кое да изберете, се свържете с вашия доставчик на имейл услуги.
 2. Въведете информацията за сървъра за входяща поща и сървъра за изходяща поща. След това докоснете Next (Напред). Ако нямате тази информация, опитайте да я потърсите или се свържете с вашия доставчик на имейл услуги.
 3. Ако вашите имейл настройки са правилни, докоснете Save (Записване) за завършване. Ако имейл настройките са неправилни, ще бъдете помолени да ги редактирате. 

Ако въпреки това не можете да настроите имейл акаунта или да запишете имейл настройките, се свържете с вашия доставчик на имейл услуги.

Правете повече с Mail

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: