Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
iPhone 6 Plus

Програма за поправка на Multi-Touch за iPhone 6 Plus

Apple определи, че при някои устройства iPhone 6 Plus може да се получат примигвания на дисплея или проблеми с Multi-Touch, ако бъдат изпуснати няколко пъти върху твърда повърхност и изложени след това на допълнителен стрес.

Ако вашият iPhone 6 Plus демонстрира описаните по-горе симптоми, но продължава да работи правилно и екранът не е напукан или счупен, Apple или оторизиран сервиз на Apple ще ремонтира вашето устройство срещу препоръчаната от производителя цена за сервизно обслужване в размер на 125 евро. Цените, предложени от оторизираните сервизи на Apple, може да се различават.

Apple ще се свърже с клиентите, които може да са заплатили за свързана с този проблем сервизна поправка, или чрез Apple, или чрез оторизиран сервиз на Apple, за да уреди възстановяване на разходите. Ако никой не се е свързал с вас, но сте заплатили за поправка, която смятате, че е била свързана с този проблем, свържете се с Apple.

Възстановената сума ще е равна на разликата между цената, която сте заплатили за действителното сервизно обслужване на вашия iPhone 6 Plus, и препоръчаната от производителя цена за сервизно обслужване.

Процес за сервизно обслужване

Занесете своя iPhone 6 Plus в участващ оторизиран сервиз на Apple. Вашият iPhone ще бъде тестван, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма и дали работи правилно. Програмата е приложима единствено за iPhone 6 Plus.

Забележка: Безжичните оператори партньори не участват в тази програма.

За да подготвите своя iPhone 6 Plus за процеса за сервизно обслужване, архивирайте вашите данни в iTunes или iCloud.

Допълнителна информация

Apple има право да ограничи поправката до страната или региона на първоначалната покупка. За устройства iPhone 6 Plus, закупени в страни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), сервизно обслужване е достъпно и в другите страни членки от ЕИЗ.

В обхвата на тази световна програма попадат засегнати устройства iPhone 6 Plus в рамките на 5 години след първоначалната продажба на дребно на устройството.

Информацията е актуална към 10.09.2019 г.