Методи за архивиране на iPhone, iPad и iPod touch

Архивното копие ви позволява да копирате и записвате информацията от вашия iPhone, iPad или iPod touch. Ако смените устройството си, можете да използвате архивно копие, за да прехвърлите информацията на ново устройство.

iPad и iPod на екрана Apps & Data (Приложения и данни), където можете да използвате запасно копие за прехвърляне на приложения и данни към друго устройство.

Избор на най-подходящия за вас метод

В случай че ви е необходимо алтернативно архивно копие, можете да архивирате устройството си с помощта на iCloud, както и с вашия компютър. Научете как да архивирате устройството си или да преинсталирате устройството си от архивно копие.

iCloud

Компютър

Архивни копия в iCloud

Ако сте свързани с Wi-Fi мрежа, можете да архивирате вашето устройство с помощта на iCloud. Не е необходимо да свързвате устройството с компютър, за да архивирате с iCloud.

Архивните копия на iCloud включват почти всички данни и настройки, съхранявани на вашето устройство. Архивните копия в iCloud не включват:

 • данни, които вече се съхраняват в iCloud, като Contacts (Контакти), Calendars (Календари), Notes (Бележки), iCloud Photos (Снимки в iCloud), iMessages, Voice Memos (Гласови бележки), текстови (SMS) и мултимедийни (MMS) съобщения и данни от приложението Health (Здраве)
 • данни, съхранявани в други услуги в облака, като например поща в Gmail и Exchange
 • данни от Apple Mail
 • информация и настройки на Apple Pay
 • настройки за Face ID или Touch ID
 • iCloud Music Library (Музикална библиотека в iCloud) и съдържание от App Store

Научете как да архивирате устройството си с iCloud или как да управлявате мястото за съхранение на iCloud и да изтривате архивни копия, които вече не са ви необходими.

Когато използвате Messages (Съобщения) в iCloud, данни от приложението Health (Здраве) в iOS 12 или Voice Memos (Гласови бележки), вашето съдържание се съхранява автоматично в iCloud. Ако включите iCloud Photos (Снимки в iCloud), вашето съдържание също се съхранява автоматично в iCloud.

Архивиране от вашия компютър

Компютърното архивиране на вашето устройство, което не е същото като синхронизация, включва почти всички данни и настройки на вашето устройство. Архивното копие от компютър не включва:

 • съдържание от iTunes Store и App Store или PDF файлове, изтеглени директно в Apple Books
 • съдържание, синхронизирано от Finder или iTunes, като например импортирани MP3 или CD, видеоклипове, книги и снимки
 • данни, вече съхранени в iCloud, като iCloud Photos (Снимки в iCloud), приложението iMessages, текстови (SMS) и мултимедийни (MMS) съобщения
 • настройки за Face ID или Touch ID
 • информация и настройки на Apple Pay
 • данни от Apple Mail
 • данни за Activity (Активност), Health (Здраве) и Keychain (Ключодържател) (за да архивирате това съдържание, ще трябва да използвате Encrypted Backup (Шифровано архивиране) в iTunes.)

Научете как да архивирате устройството си с помощта на вашия компютър, как да откриете архивните копия на вашия Mac или PC и как да изтриете архивните копия, които вече не са ви необходими.

Мога ли да използвам архивното копие на устройството си за друг вид устройство, като например архивно копие на iPhone за iPad?

Можете да преинсталирате устройство от архивно копие на друг вид устройство, като например да използвате архивно копие на iPad за iPhone, но някои видове съдържание няма да се прехвърлят. Тези видове съдържание включват снимки, съобщения и прикачени файлове в Messages (Съобщения), Voice Memos (Гласови бележки) и приложения, които не са съвместими с устройството, което настройвате. Например приложения, съвместими само с iPad, няма да се прехвърлят на вашия iPhone.

Ако вашите устройства са свързани с iCloud и Messages (Съобщения) в iCloud, приложението iMessages, текстовите (SMS) и мултимедийните (MMS) съобщения автоматично се съхраняват в iCloud.

Дата на публикуване: